Lagstifta om hjärtstartare för att rädda fler liv

Varje år drabbas 10 000 människor av plötsligt hjärtstopp i Sverige. Endast 500 av dessa räddas. Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst och brådskande åtgärder är nödvändiga om personen ska överleva. Hjärtstartare i samtliga offentliga miljöer är en enkel insats som kan minimera dödsfall.

Det finns ett antal orsaker till att så många fall av plötsligt hjärtstopp leder till döden. Dels vet alldeles för få hur man gör hjärt- och lungräddning. Endast tre av tio är utbildade och ofta är det länge sedan utbildningen genomgicks, trots att den är en färskvara som måste underhållas.

Tillgängligheten till hjärtstartare är en annan faktor som bidrar till de många dödsfallen. Som det ser ut idag är det alldeles för få som vet var hjärtstartarna finns. Om vi börjar med krav och rekommendationer på var de finns så har vi kommit en bit på vägen. Målet är att lagstifta om hjärtstartare för att kunna rädda fler människor.

Sverige ligger idag långt efter när det gäller antalet hjärtstartare i offentliga miljöer. Det finns exempel på flera framgångsrika projekt i andra länder. I bland annat Danmark, har man insett nyttan av hjärtstartare på offentliga platser och räddat liv genom att placera ut hjärtstartare i samverkan med myndigheter, företag och organisationer. Krav och rekommendationer har under de senaste åren också lett till att öka medvetenheten och kunskapen om första hjälpen, inklusive hjärt- och lungräddning. I vissa länder, bland annat USA krävs nu automatiska externa hjärtstartare inom all kommunal verksamhet och federala byggnader och utöver detta även utbildning för skolor organisationer och företag.

På glesbefolkade Gotland har man lyckats väl – där dem i många socknar har tillgång till en hjärtstartare. Detta tack vare företag och organisationer som gått samman och jobbat för att öka medvetenheten kring hjärt-lungräddning, och hjärtstartarens betydelse.

Vi måste höja kraven på både utbildning och tillgången till hjärtstartare i Sverige. I ett första skede med hjälp av samverkan mellan myndigheter och frivilligorganisationer för att se en ökad tillgång till hjärtstartare. Ska vi öka överlevnaden krävs det att alla ska ha tillgång till både utbildning och veta var det finns en hjärtstartare, så att de finns tillgängliga 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.
Vi bör också utreda möjligheten att lagstifta om att det ska finnas hjärtstartare på samtliga offentliga platser och om krav på utbildning bör införas i skolor och på arbetsplatser så att alla kan ta del av den.

Sverige, som vill vara i framsätet när det gäller svensk sjukvård och svensk forskning – måste föregå med gott exempel och visa att vi prioriterar våra liv. I Sverige omkommer årligen cirka 100 personer i bränder och runt 500 personer dör i trafiken. Detta ska jämföras med att nära 10 000 personer om året dör i hjärtstopp.

Med ökad tillgång till utbildning i hjärt- och lungräddning och tillgång till hjärtstartare kan vi rädda många liv varje år. Det är dags att vi börjar agera nu.

Johan Linander riksdagsledamot (c)
Jonatan Ahdrian och Henrik Swedborg Initiativtagare av projektet “Hjärtat Slår För Gotland” och Brand & Räddningsakademien

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.