Mjölkböndernas situation i Sverige

Har glömt lägga in insändare och debattartiklar under flera månader, den här är t.ex. från förra året…

Situationen för de svenska mjölkbönderna är allvarlig. Som centerpartist gör det mig mycket bekymrad. Mjölkproduktionen är den svenska landsbygdens ryggrad och den bidrar till tusentals jobb i hela landet. Dessutom gör de betande korna att landskapet kan hållas öppet och den biologiska mångfalden gynnas. Mjölk är dessutom ett livsmedel som både är gott och nyttigt.

Det finns ca 5000 mjölkbönder i landet, men tack vare dessa så skapas jobb till ungefär 30 000 människor. Våra svenska bönder är mycket duktiga, har ett stort kunnande och tar ett stort miljöansvar. Djuren på gårdarna runt om i Sverige mår också, som regel, väldigt bra. Det bidrar både till en bättre produktion och till större välfärd hos djuren. En del av problematiken för svenska mjölkbönder är att marknaden inte betalar för merkostnaderna av en högre djurvälfärd. Centerpartiet är därför positivt inställt till en djurvälfärdsersättning för svensk mjölkproduktion enligt samma modell som redan införts för grisproducenterna.

Centerpartiet har genomfört en rad åtgärder som ska stärka den svenska mjölkproduktionen och den svenska landsbygden. Det handlar till exempel om slopad handelsgödselskatt, höjt vallstöd, att gårdsstödet betalas ut på rätt sida årsskiftet och regelförenklingar i miljardklassen. Genom satsningen på Matlandet Sverige vill vi lyfta fram den svenska maten. Landsbygdsprogrammet bidrar också med många viktiga åtgärder och möjligheter till mjölkbönderna i form av exempelvis miljöersättningar. Men arbetet är inte slutfört. Vi är inte nöjda, och därför ska regeringen tillsätta en konkurrenskraftsutredning som kommer att titta på vilka möjligheter och hinder svenska bönder står inför.

Utredningen är viktig och den visar att förutsättningarna för Sveriges bönder är något som regeringen prioriterar. Centerpartiets strategi för att utveckla den svenska produktionen av livsmedel är att fokusera på konkurrenskraft och göra det enkelt och lönsamt att driva ett aktivt lantbruk. Vi ska skapa förutsättningar för tillväxt och investeringar och därigenom en framtidstro som leder till fortsatt produktion av livsmedel.

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.