Ambitionen: Att skapa en långsiktigt hållbar skola

Sverige tappar i internationella undersökningar, kunskapsnivåerna sjunker och allt färre av eleverna i grundskolan är behöriga till gymnasieskolans nationella program. Samtidigt ser vi att vissa skolor går emot strömmen och har vänt utvecklingen – utan extra resurser.

Varför lyckas vissa skolor där andra misslyckas?

Centerpartiet vill veta vad det beror på. Med bakgrund av det har vi startat ”Skolresan”. Uppdraget är att utveckla utbildningspolitiken för att skapa en långsiktigt hållbar skola.

Centerpartiet ska besöka skolor runt om i landet, lyssna och diskutera utifrån frågeställningen: ”Hur utformar vi en hållbar skola för kunskap och kreativitet, med hjälp av modern teknik och med avstamp i aktuell forskning på hjärna och lärande?”

Svaren på hur man skapar en skola i världsklass finns hos dem som varje dag jobbar i verksamheten. De som möter eleverna, som inspirerar och motiverar, rättar proven, reder ut bråken på rasterna, stöttar när det är tufft och hejar på när det går bra. Vi politiker måste lyssna på deras behov och goda idéer och ta politiska beslut utifrån skolans verklighet.

Tre perspektiv kommer att vara bärande i arbetet:

1) Kunskap och kreativitet. Till skillnad från Socialdemokraternas Stefan Löfven, som vill lagstifta om 12-årig grundskola, tror vi inte att motivation kan lagstiftas fram. En pedagogik som möter varje elev där hon eller han befinner sig, som stimulerar och ger stöd för varje elev att nå sin fulla potential är effektivare än tvång.

2) It i skolan. Lärarna måste ha friheten, kompetensen och ansvaret att använda moderna lärverktyg. Anteckningar, elevomdömen, rättningar och närvarostatistik via en egen dator eller läsplatta under lektionen minskar administrationskrånglet och ger mer tid med eleverna.
Mer it i skolan kan vara en möjlighet och en del av lösningen för skolor på landsbygden.

3) Forskning. Centerpartiet vill att aktuell pedagogisk forskning får större genomslag i skolan och tittar bland annat på utbildningsforskaren John Hatties studie Visible Learning – världens största forskningsöversikt om vad som påverkar elevers studieresultat. Hattie kommer bland annat till slutsatsen att framgångsrikt lärande utgår från elevens perspektiv och användningen av flera undervisningsstrategier. Vi är övertygade om att alla elever kan nå kunskapsmålen, utmaningen ligger i att skapa en mer flexibel och elevorienterad skola. Alla elever ska ges möjlighet att lära, oavsett bakgrund, vilken skola man går i eller hur man lär sig. Ett gott ledarskap i skolan ska genomsyra alla dessa punkter.

Ett och samma upplägg passar inte alla och vår uppgift är att skapa förutsättningar för världens bästa skola. Alla elever ska ges möjlighet att lära, oavsett bakgrund, vilken skola man går i eller hur man lär sig. Ingenting annat duger som ambition.

ULRIKA CARLSSON, Riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson, Centerpartiet
JOHAN LINANDER, Riksdagsledamot för Centerpartiet i Skåne

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.