Sänkt restaurangmoms ger fler jobb

Debattartikel från slutet av sommaren som jag har glömt att lägga här på bloggen/mitt personliga arkiv.

Centerpartiet arbetar för fler jobb i hela landet. Detta gör vi genom att främja ett ökat företagande och förenkla reglerna för företagare. Sedan 2009 har Centerpartiet drivit frågan om sänkt restaurangmoms från dagens nivå på 25 procent till matmomsens nivå 12 procent. De viktigaste effekterna är fler jobb för framförallt ungdomar. Momssänkningen innebär dessutom en förenkling för företagen. Nu har Centerpartiets förslag även fått gehör hos statsministern.

Många ungdomar får sina första jobb inom tjänstesektorn och ofta i café- eller restaurangverksamhet. Sex av tio anställda är under 34 år och nära en tredjedel är utlandsfödda inom restaurangbranschen. Genom att öka marginalerna kan krögarna och kockarna minska sina arbetsdagar från ofta 14-16 timmar per dag och istället anställa en person till.

Det finns olika beräkningar på hur många nya jobb en sänkning av restaurangmomsen kan komma att ge och det finns givetvis inget säkert svar. Branschorganisationen SHR (Sveriges Hotell & Restaurangföretagare) har gjort en beräkning utifrån hur många nya jobb som skapades i andra länder som har sänkt restaurangmomsen och kom fram till att 15 000 nya jobb kan skapas i Sverige.

Momssänkningen innebär också ett minskat regelkrångel för verksamheter som kombinerar restaurangverksamhet med hämtmat och catering. Att olika momssatser för mat som lagas i samma kök är en administrativ mardröm är enkelt för var och en att förstå. Med enklare regler blir det mer utrymme för företagaren att utveckla sin verksamhet vilket kan skapa fler innovativa och spännande företag. Det är intressant för besöksnäringen i stort.

Sverige har fantastisk mat. Det är en tillgång som vi kan ta till vara i mycket högre grad. I regeringens och Centerpartiets vision som vi kallar Matlandet Sverige vill vi att fler ska upptäcka nyttan och nöjet med den svenska maten och kokkonsten.

Svenskarna fikar och äter ute som aldrig förr och vill gärna ha närproducerad mat. Detta gynnar den småskaliga mångfalden inom livsmedelssektorn, från den skånske bonden och till ditt lokala kondis. Denna förändring kommer hela landet till godo och bidrar också till entreprenörskap på landsbygden. En sänkning av restaurangmomsen är därför en viktig åtgärd för fler arbetstillfällen i hela landet.

This entry was posted in Insändare and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.