Tag Archives: Glasögon

Moms på glasögon och kontaktlinser

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att momsen på glasögon och kontaktlinser ska sänkas. Motivering Vi, liksom en stor del av Sveriges befolkning, lider av synfel som kräver korrigering med … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , , | Leave a comment

Moms på glasögon och kontaktlinser

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda huruvida glasögon och kontaktlinser kan tillhöra kategorin som enligt sjätte mervärdesskattedirektivet får ha en reducerad momssats. Motivering Vi, liksom en … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | 3 Comments