Tag Archives: Organdonation

Åtgärder för att få fler att donera organ

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur antalet donationer av organ och vävnader ska kunna öka. Motivering Det är enkelt att ge sin tillåtelse till donation av organ … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged | Leave a comment

Tillsätt utredning för att få fler organdonatorer

Den 1 oktober i år väntade 750 personer på att få ett eller flera organ transplanterade. Antalet personer som väntar på att få ett nytt organ via donation bara ökar, samtidigt minskar antalet personer som är villiga att donera sina … Continue reading

Posted in Pressmeddelanden, Riksdagsmotioner | Tagged | Leave a comment