Gör Norden till en kärnvapenfri zon

Som ledamot i Nordiska rådet har jag möjlighet att ställa frågor till de andra nordiska ländernas regeringar och idag har jag skickat in en skriftlig fråga till Danmarks, Finlands, Islands och Norges regeringar.

Gör Norden till en kärnvapenfri zon

Idén är inte ny, redan i slutet av 50-talet föreslog Sovjetunionens dåvarande premiärminister Nikolaj Bulganin att Norden skulle bli en kärnvapenfri zon. Intresset var till en början svalt men när frågan lyftes upp av Finlands president Urho Kekkonen så väcktes ett större intresse. Någon kärnvapenfri zon blev det dock inte den gången.

På 80-talet väcktes idén till liv av den norska diplomaten Jens Evensen och Norges statsminister Gro Harlem Brundtland stödde förslaget. 1993 fattade Nordiska rådet enhälligt beslut om en rekommendation om Norden som kärnvapenfri zon. Trots detta blev det aldrig något traktat och idén föll i glömska.

Nu är det åter dags att lyfta upp förslaget. Liksom de senaste 50 åren så är det fortfarande lika aktuellt att stoppa spridningen av kärnvapen i världen. Idag omfattar de kärnvapenfria zonerna i världen mer än 100 länder och ca två miljarder människor. I princip hela södra halvklotets landmassor ingår i kärnvapenfria zoner.

Norden är idag ett område där inget land har kärnvapen och inget land har kärnvapen stationerade på sitt territorium. Genom att slå fast att inga kärnvapen är välkomna till de nordiska länderna så ges en tydlig signal om nedrustning och avspänning. Andra länder skulle inte ens behöva fundera på att t.ex. gå in i någon nordisk hamn med en atomubåt. Vi skulle starkt uttrycka att kärnvapen enbart är av ondo, att de inte skapar någon säkerhet och är ett hot mot allt liv på den här planeten. Kärnvapen har ingen plats i ett civiliserat samhälle.

Vilka åtgärder är regeringarna i Danmark, Finland, Island och Norge beredda att vidta för att göra Norden till en kärnvapenfri zon?

This entry was posted in General and tagged , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Gör Norden till en kärnvapenfri zon

  1. frekar06 says:

    Skrivelsen om en utvidgning av datalagringsdirektivet till att också omfatta våra Google sökningar bland annat har fått majoritet i EU-parlamentet. Det är ett oerhört beklagligt steg som parlamentet nu tar. Nu måste EU:s datalagringsdirektiv bli en valfråga. Det är inte förenligt med Europakonventionen som det var och är det definitivt inte nu heller. //Frekar06

  2. Jag trodde att flera av de som hade skrivit under hade tagit tillbaka sin underskrift. Har du någon länk på mer info?

Leave a Reply

Your email address will not be published.