Svar Norden som kärnvapenfri zon

Nu har jag fått svar från Carl Bildt, det blev utrikesministern som besvarade min fråga om Norden som kärnvapenfri zon istället för försvarsminister Tolgfors. Hans svar är tyvärr inte något svar på min fråga. Det är klart att vi ska jobba för att göra norra Europa fritt från kärnvapen, men det utesluter inte att Norden gemensamt utropar sig som en kärnvapenfri zon.

Här kommer svaret:

Johan Linander har frågat försvarsministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att göra Norden till en kärnvapenfri zon.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Låt mig inledningsvis framhålla att det långsiktiga målet för svensk del är helt klart – vi arbetar för en värld utan kärnvapen. President Obamas tal i Prag våren 2009 och resultatet av det nya START-avtalet mellan USA och Ryssland är positiva steg i denna riktning. Den nyligen avslutade översynskonferensen för ickespridningsfördraget antog också konkreta handlingsplaner för nedrustning, icke-spridning och fredlig användning av kärnkraft. Sverige var aktivt i förhandlingarna och vi kommer att fortsätta att verka för att ickespridningfördraget stärks. Målet är att förhindra att nya länder skaffar kärnvapen och att en effektiv och verifierbar kärnvapennedrustning genomförs.

Vad gäller situationen i Nordeuropa är det väl känt att det inte finns några kärnvapen i de nordiska länderna, men att det däremot fortfarande finns ett betydande antal sådana i det omedelbara närområdet i Ryssland.

Våra ansträngningar inriktas nu inte bara på en minskning av de kvarvarande arsenalerna av strategiska vapen, utan också på en snar reduktion ledande till en eliminering av de sub-strategiska s.k. taktiska kärnvapnen.

På det sättet kan visionen om också norra Europa som ett område fritt från kärnvapen realiseras.

14 juni 2010

Carl Bildt

This entry was posted in General and tagged , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Svar Norden som kärnvapenfri zon

 1. z999 says:

  Blää! Det känns som en så avlägsen fråga. Ungefär som att diskutera pensionsfrågor när man är 20. Men det är rätt tänkt annars, kärnvapen bygger på stridstekniken att direkt angripa civilbefolkningen genom total ödeläggelse. Fast samtidigt så har idén om ömsesidig utplåning inneburit att vi sluppit ett tredje världskrig.

 2. z999 says:

  Man ska inte heller glömma kärnvapnens positiva spinoff effekter, tänker inte bara på kärnkraften. Människan är väldigt kreativ när det gäller att förstöra för varandra, något som var väldigt tydligt vid min förra skilsmässa (jag är lyckligt gift nu).

 3. Mange says:

  z999, skulle du vilja bo granne med ett kärnkraftverk??

 4. z999 says:

  @Mange:
  “z999, skulle du vilja bo granne med ett kärnkraftverk??”

  Ja, jag skulle inte ha något emot det. Fast i den här tråden gällde det kärnvapen i första hand.

 5. Jag vill inte bo bredvid ett kärnkraftverk och är väldigt glad för att världens mest felplacerade kärnkraftverk, Barsebäck, är stängt. Men det konstiga var att de som var mest positiva till Barsebäck är de som bor i Kävlinge kommun, dvs där Barsebäck ligger.

 6. frekar06 says:

  Precis Johan. Förhoppningsvis kommer även ministern i dessa frågor så småningom ta sitt förnuft till fånga och inse att det är en bra idé att utropa Norden som en kärnvapen fri zon. Frekar06

Leave a Reply

Your email address will not be published.