Gör Norden till en kärnvapenfri zon

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska regeringen tillsammans med våra nordiska grannländer bör arbeta för att göra Norden till en kärnvapenfri zon.

Motivering

Idén är inte ny, redan i slutet av 50-talet föreslog Sovjetunionens dåvarande premiärminister Nikolaj Bulganin att Norden skulle bli en kärnvapenfri zon. Intresset var till en början svalt men när frågan lyftes upp av Finlands president Urho Kekkonen så väcktes ett större intresse.

Någon kärnvapenfri zon blev det dock inte den gången. På 80-talet väcktes idén till liv av den norska diplomaten Jens Evensen och Norges statsminister Gro Harlem Brundtland stödde förslaget. 1993 fattade Nordiska rådet enhälligt beslut om en rekommendation om Norden som kärnvapenfri zon. Trots detta blev det aldrig något traktat och idén föll i glömska.

Nu är det åter dags att lyfta upp förslaget och Sverige bör ta täten i det nordiska arbetet för att skapa en kärnvapenfri zon. Liksom de senaste 50 åren så är det fortfarande lika aktuellt att stoppa spridningen av kärnvapen i världen. Norden är idag ett område där inget land har kärnvapen och inget land har kärnvapen stationerade på sitt territorium. Trots detta är argumenten för en traktatfäst kärnvapenfri zon mycket starka.

Genom att slå fast att inga kärnvapen är välkomna till de nordiska länderna så ges en tydlig signal om nedrustning och avspänning. Andra länder skulle inte ens behöva fundera på att t.ex. gå in i någon nordisk hamn med en atomubåt. Vi skulle starkt uttrycka att kärnvapen enbart är av ondo, att de inte skapar någon säkerhet och är ett hot mot allt liv på den här planeten. Kärnvapen har ingen plats i ett civiliserat samhälle.

Johan Linander (C)
Annie Johansson (C)

This entry was posted in Riksdagsmotioner and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Gör Norden till en kärnvapenfri zon

  1. frekar06 says:

    Bra att detta åter kommer upp på bordet. Här är vi som du redan vet (eftersom du haft ämnet uppe tidigare) helt överens. Kärnvapen hör precis som du säger inte hemma i civiliserade samhällen. Detta borde faktiskt alla kunna ställa upp på. Därför är det väl rimligt att förutsätta att alla ledamöter i riksdagen nu röstar för detta :). Att säga nej till att upprätta en kärnvapenfri zon i Norden är att säga nej till att vi i Norden ska verka för en värld utan kärnvapen. Detta är en utmärkt motion som borde gått igenom riksdagen för länge sen. //Frekar06

Leave a Reply

Your email address will not be published.