Hellre fler poliser än många chefer inom polisen

Från Skånska Dagbladet i april.

Från den 1 januari nästa år kommer vi att ha en nationell polismyndighet i Sverige istället för dagens 21 länspolismyndigheter, plus Rikspolisstyrelsen som också är en myndighet. Bakgrunden är att dagens organisation inte klarar av de krav som ställs på modernt polisarbete och det gäller framförallt de 18 mindre länspolismyndigheterna utanför de tre storstadsområdena. Beslutet är fattat i full politisk enighet.

Omorganisering skapar alltid oro eftersom man vet vad man har, men inte vad man får. För att förankra den nya organisationen både inom poliskåren och bland allmänheten så jobbar den s.k. genomförandekommittén med bland annat ett stort antal arbetsgrupper inom polisen och externa dialogmöten.

Diskussionen i Sydöstra Skåne om den nya polisorganisationen har dock fått en märklig inriktning. Det har skapats onödig oro för att polisen skulle flyttas från sydost in till Malmö. Det är överhuvudtaget inte meningen med den nya organisationen. Tvärtom finns det en mycket tydlig inriktning på att polisorganisationen ska byggas utifrån lokalsamhällets behov.

Omorganisationen ska dock innebära att den idag mycket chefstunga polisorganisationen ska bli plattare med färre chefsnivåer. Det är möjligt att en del polischefer själva tycker att det är en jobbig utveckling, men jag är övertygad om att medborgarna i Sydöstra Skåne och övriga Sverige hellre har fler poliser än många polischefer.

Polisen ska finnas nära medborgarna. Det är avgörande både för att det brottsförebyggande och det brottsutredande arbetet ska fungera. Medborgarna ska känna att polisen är tillgänglig och finns där för dem. Därför behövs det fler poliser, inte fler chefer.

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.