Centerpartiet gör jämställdhet

Centerpartiet välkomnar att vi äntligen diskuterar jämställdhet i svensk politik. Vi delar frustrationen med Fi, V, S och MP över att det går för långsamt fram. Skillnaden är att Centerpartiet, som liberala feminister, menar att kvinnor inte skulle få det bättre om vi höjer skatterna eller försvårar företagande. Vi tror på jämställdhetsreformer som ger kvinnor ekonomisk självständighet.

Centerpartiet driver jämställdhetsfrågor som gör skillnad i kvinnors vardag. Vi vill öka kvinnors ekonomiska oberoende. Det uppnår vi genom att sänka skatterna för dem som tjänar minst, öka kvinnors företagande, öppna upp för att kvinnor ska ha fler än en arbetsgivare att välja mellan inom vård- och omsorgsyrken genom LOV, lagen om valfrihet. Vi vill ha kvar RUT, öppna upp föräldraförsäkringen till att inkludera alla familjekonstellationer, fördubbla jämställdhetsbonusen och införa bonus på vab-dagar.

Centerpartiet tycker att det är kompetens som ska styra – inte kön. Vi är det enda partiet i Sverige som idag har vår tredje kvinna som partiledare. Det är också därför 3 av 4 av våra statsråd är kvinnor – vi gör jämställdhet. Att jämställdhet magiskt ska uppstå – utan att vara förknippad med ekonomi är inte realistiskt. Ekonomisk självständighet är för oss grundbulten i praktisk, liberal feminism. När kvinnor har samma ekonomiska makt som män finns förutsättningar för en långsiktigt hållbar jämställdhet. Vi vill att kvinnor ska kunna stå på egna ben – utan bidrag.

Vänstern, Fi och MP vill inte behålla RUT, tjänster i hemmet, trots att det är en reform som både skapat vita jobb, och därmed social trygghet och möjlighet till pension. RUT har dessutom hjälpt många kvinnor som stått längst bort från arbetsmarknaden till ett första jobb – inte minst utrikesfödda kvinnor. RUT har även underlättat dubbelarbetet för kvinnor, minskat sjukskrivningar och förtidspensioneringar.

Vi är eniga om att ojämställdheten inom näringslivet är frustrerande, men Centerpartiet anser att det är näringslivet som måste ta ett större ansvar för jämställdheten. Vi storsatsar istället på att öka och underlätta för kvinnors företagande. Fler kvinnor som företagare ger fler kvinnor på ledarpositioner vilket ger fler kvinnor på styrelseposter.

Vi vet att långsiktigt hållbar jämställdhet inte går att nå med bidrag, och än mindre med offentliga system där kvinnor inte kan välja arbetsgivare utan är fast i att själva finansiera vår gemensamma välfärd med sina egna låga löner. Det går inte att som Fi lova en massa saker, utan att berätta vart pengarna ska komma ifrån och hur det ska vara möjligt att genomföra. Centerpartiet driver en liberal feminism – där varje människa ska kunna förverkliga sina drömmar, oavsett kön. Vi vill skapa förutsättningar för att fler kvinnor ska kunna göra precis det – och finansiera sina drömmar med egna pengar.

Solveig Zander, riksdagsledamot (C), Uppsala,
Johan Linander, riksdagsledamot (C), Skåne
Gunilla Hjelm, förbundsordförande Centerkvinnorna

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.