Hur förhindrar vi kränkningar på nätet?

När vi i Sveriges riksdag i fredags debatterade integritet på nätet så valde de allra flesta partiers företrädare att enbart diskutera svensk och utländsk försvarsunderrättelsetjänst. För mig och Centerpartiet är frågan mycket större än så.

Det är självklart att Försvarets Radioanstalt inte ska övervaka svenska medborgare och det är också tydligt i den lagstiftning som reglerar FRA:s signalspaning. Lika viktigt är det att FRA:s verksamhet kräver domstolstillstånd för varje enskild spaning och att spaningen i efterhand granskas.

Men är det verkligen vad försvarsunderrättelsetjänster gör som är den viktigaste frågan för din och min integritet på nätet, som framförallt Vänsterpartiet och Miljöpartiet hävdar?

Jag tror att det är helt andra saker som skapar oro på nätet.

– Hur vet jag att bilder och uppgifter som jag lägger ut på nätet inte används i helt andra sammanhang?

– Kan jag betala via nätet utan att vara rädd för att det är ett bedrägeri?

– Hur ska vi agera för att barn och även vuxna inte ska kränkas och förtalas på nätet, hur skyddar vi deras integritet?

– Hur agerar vi mot grooming och nätpedofiler som kränker barn sexuellt över nätet?

Min oro för vad myndigheter ska göra är högst begränsad i jämförelse med oron för att mina barn ska kränkas på sociala medier eller för att mina föräldrar ska råka ut för nätbedrägerier.

Från Centerpartiets sida har vi en lång rad förslag för att skapa ett säkrare internet. Vi vill t.ex. se en kriminalisering av identitetskapning. Vi behöver också fundera över straffskalan för bedrägeri när en person systematiskt mot tusentals personer gör sig skyldig till försök till bedrägeri.

Vi menar också att polisen behöver bli betydligt vassare för att utreda och förebygga IT-relaterad brottslighet. För detta behövs ett nationellt IT-brottscenter. De ska utreda de mest komplicerade och omfattande brotten när det gäller grooming, nätpedofiler och omfattande kränkningar som i Instagram-målet, men också bistå andra poliser med expertkompetens. Helt enkelt en ambitionshöjning och en kompetenshöjning för polisarbete på nätet, för att förebygga och utreda internetrelaterad brottslighet.

För brottsoffrens skull behöver vi sänka ribban för när åklagare ska kunna väcka allmänt åtal vid förtal och förolämpning. Vi behöver också se över när brottsskadeersättning kan betalas ut för dessa brottsoffer.

För pojken som ständigt drabbas av hat, hot och kränkningar på nätet är FRA inte det han tänker på när han kopplar upp sig. Smygtagna bilder från duschen efter idrottslektionen har hamnat på Instagram. På Twitter och Facebook sprids förolämpningar om honom.

Där kan vi prata om kränkning av integritet på nätet. För många är det ett verkligt helvete när mobbningen följer med efter skolan, in i hemmet och in i pojkrummet.

Flickan som gråtande tar av sig kläderna framför webb-kameran tänker inte på den amerikanska försvarsunderrättelsetjänsten NSA. Hon tänker på hur hon ska komma ifrån den mardröm som en nätpedofil tvingat in henne i genom lögner och hot.

Där kan vi prata om kränkning av integritet på nätet. När pedofilen följer med in i flickrummet genom datorns kameralins.

Det är dags att fler partier än enbart Centerpartiet också ser denna fruktansvärda form av integritetskränkning på nätet.

This entry was posted in Insändare and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Hur förhindrar vi kränkningar på nätet?

 1. Anonymous says:

  När stater runt om i världen börjar övervaka Internet och andra elektroniska medier så kommer det få som konsekvens att alltfler skyddar sin integritet med hjälp av olika former av krypteringar och anonymiseringstjänster som TOR Browser. Detta innebär att vi är på snabb kurs för närvarande mot ett Darknet. Med Darknet etablerat ute i samhället kan statsmakten glömma att kunna utreda brott på nätet och man kan helt glömma att komma åt hot mot rikets säkerhet via nätet.

  Och det här gäller inte bara för nätet. Det här berör även telefonsamtal och SMS där man nu snabbt arbetar för att få fram starkast möjliga kryptering som är möjlig med den tekniska utveckling som sker för närvarande och man har redan kommit en väldigt bra bit på vägen mot att helt stoppa möjligheten för någon att kunna avlyssna telefonsamtal och SMS. Va

 2. Anonymous says:

  När staten börjar övervaka medborgarnas samtal, SMS och Internettrafik så får detta vissa konsekvenser som mest kommer drabba staten dock. Vad som händer är att man ute bland allmänheten börjar kryptera sin kommunikation via nätet, SMS och telefonsamtal. Om de krypteringstjänster som finns framme och som är fria att hämta från nätet får fullt utslag kommer vi få ett darknet både på Internet och inom tele- och SMS trafik. Eller med andra ord kommer vi inte kunna utreda brott på nätet.

  Om staten menar allvar med att man vill kunna utreda brott på nätet är det en mycket bättre taktik att arbeta för ett fritt och öppet Internet samt stödja den teknologiska utvecklingen både här hemma och internationellt än att försöka övervaka och begränsa nätet. Försök till övervakning och begränsning kommer nämligen bara att slå tillbaka på staten själv förr eller senare. Därför vill jag mena att Vänsterpartiet och Miljöpartiet har rätt i detta fallet. De båda har nämligen förstått vad som händer för närvarande och jag tycker övriga partier ska ta till sig deras synsätt för det kommer att bidra till en mer demokratisk struktur, mer öppenhet och därmed också större möjligheter för polisen att utreda brott och till att regeringens IT-strategi på ett bättre sätt kan genomföras runt om i hela landet.

  Jag ser inte den oro som du talar om kring att material kan användas i andra syften. Det är snarare så att vi har en oerhört stark delande-kultur på nätet där folk mer än gärna delar material med varandra. Och min känsla är att den här delande kulturen bara blir starkare och starkare. Vi borde verkligen använda den delande kultur som finns på Internet för att till exempel diskutera olika former av lösningar på IT-säkerhet och IT-brottslighet. Det finns redan ett par grupper på Facebook i Sverige som försöker arbeta med frågor som är relaterade till IT-säkerhet och med min nystartade FB-Grupp idag som heter “IT – säkerhet, brottslighet och integritet” att försöka öppna upp en diskussion kring dessa frågor. Staten kan naturligtvis göra en del i dessa frågor. Men i grunden tror jag att det i slutändan är vi medborgare som måste ta vårt ansvar och sprida dels kunskaper om de här frågorna och sprida de värderingar som vi vill ska vara grunden för vårt samhälle. Jag har uppfattningen att det i en hel del fall, bland annat när det kommer IT-säkerhet och IT – relaterad brottslighet finns en övertro på att staten ska lösa alla problem åt oss. Jag tror inte det är realistiskt att staten kommer lösa alla problem nämligen och menar att alla från stat till polis till individer måste ta sin del av ansvaret för att vi ska nå framgång. Om det brister någonstans i kedjan kommer vi inte kunna lösa de problem vi står inför.

  Frekar06

Leave a Reply

Your email address will not be published.