C lägger en starkare grund för hela landet

Sedan 2006 har Sverige utvecklats positivt och stått starka i en hård lågkonjunktur som haft långtgående konsekvenser för många andra länder i Europa. Det – om något – är ett mycket bra betyg för den förda politiken som Centerpartiet varit en del av.

Sysselsättningen har ökat och utanförskapet minskat, framförallt genom att det har blivit mer lönsamt att arbeta.

Under höstens budgetförhandlingar har Centerpartiet fortsatt att prioritera att ge småföretagen möjligheter, lösningar för fler jobb åt unga, utveckla hela landet och göra Sverige grönare.
Nu blir det billigare att anställa ungdomar, egenavgifterna sjunker och fler dörrar öppnas till ett första arbete via fler och bättre lärlingsplatser samt möjligheten till yrkesintroduktionsanställningar inom ramen för den svenska modellen, med avtalsenliga löner och villkor.

Dessutom införs investeraravdrag och en snabbutredning för att minska kostnaden för sjuklöneansvaret tillsätts.

Företagande och fler jobb är centralt för en stark ekonomi. Samtidigt har vi inom ramen för befintlig ekonomi skapat utrymme för många intressanta satsningar på andra områden.
• Sänkt skatt för egenproducerad förnybar el. Satsningen utformas som en skattereduktion där en mikroproducent som levererar ut 20 000 kilowattimmar motsvarar kan spara 12 000 kronor om året.
• Jämfört med EU:s utgångspunkt som var 27,6 miljarder kronor har Centerpartiet lyckats få ett landsbygdsprogram som totalt omfattar 32,4 miljarder kronor. Vi har säkerställt att den statliga medfinansieringen ökat från EU:s minimum som är 47 procent till närmare 55 procent. Det är närmare 5 miljarder mer än utgångsbudet från EU.
• Centerpartiet vill se en giftfri vardag. Därför har vi förhandlat fram att en kartläggning och utfasning av giftiga ämnen i till exempel barnleksaker och kläder ska genomföras. Samtidigt görs en satsning på avancerad teknik för rening av läkemedelssubstanser och andra svårnedbrytbara kemikalier i avloppsvatten.
• En ny grön investeringsfond för att förbättra tillgången till riskkapital för gröna innovationer.
• Ett forsknings- och utvecklingsavdrag som stärker landet som innovationsnation.
• En offensiv satsning på miljöbilar där förmånsvärdet sätts ner på bra miljöbilar och skattebefrielse för hållbara biodrivmedel.

Centerpartiets arbete inom regeringen har gjort att nära 200 000 fler personer är sysselsatta i dag jämfört med 2006. När en person går från arbetslöshet till arbete ger detta cirka 300 000 kronor plus för offentlig sektor. Det är just detta som är en viktig faktor bakom de ökade skatteintäkterna och att vi nu har möjligheten att göra satsningar – trots lågkonjunktur.

Vi har visat att det går att investera i hela landet, skapa nya jobb och stärka den svenska ekonomin även i tider då stora delar av Europa går på knäna.

Nu lägger vi grunden för en ny budget som ytterligare ska stärka Sverige.

This entry was posted in Insändare and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.