Daily Archives: 8/10/2013

Garanterad samhällsservice

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av förutsättningarna för att inrätta en servicegaranti i hela landet som en lägsta nivå – ett golv – som ger … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | Leave a comment

Bevisbördan vid hantverkstjänster

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om översyn av bevisbördan vid köp av hantverkstjänster. Motivering Konsumentverket sammanställer varje år listor på vilka ärenden de får in mest klagomål kring. Telefoni är … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | Leave a comment