Daily Archives: 1/10/2013

C lägger en starkare grund för hela landet

Sedan 2006 har Sverige utvecklats positivt och stått starka i en hård lågkonjunktur som haft långtgående konsekvenser för många andra länder i Europa. Det – om något – är ett mycket bra betyg för den förda politiken som Centerpartiet varit … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , , | Leave a comment

Utred åtgärder mot den illegala införseln av alkohol

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av åtgärder mot den illegala införseln av alkohol och den organiserade brottslighetens utbredning. Motivering Den illegala handeln med alkohol är ett stort samhällsproblem … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | Leave a comment

Moms på glasögon och kontaktlinser

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att momsen på glasögon och kontaktlinser ska sänkas. Motivering Vi, liksom en stor del av Sveriges befolkning, lider av synfel som kräver korrigering med … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , , | Leave a comment