Category Archives: Insändare

Här lägger jag in de insändare som jag skrivit, själv eller tillsammans med andra, till diverse tidningar.

Samverkan och lokal polis

2015 kommer dagens 21 polismyndigheter att slås samman till en nationell polismyndighet. Det ger många fördelar, bland annat för att förhindra och utreda brott som begås på olika sidor av länsgränserna. Det gör det också lättare för enskilda utredare att … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Företagsamhet, jobben och miljön lyftes fram på C-stämman

Som vanligt har jag glömt bort att lägga ut mina debattartiklar i några månader. Här kommer ett antal från slutet av mars och framåt. Centerstämman i helgen har antagit ett idéprogram, som tydligt står för småföretagande, entreprenörskap och en hållbar … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Öka rättssäkerheten i djurskyddsärenden

De senaste åren har antalet djurskyddsärenden ökat. Länsstyrelsen får in fler anmälningar, gör fler kontroller och omhändertar fler djur. Samtidigt ökar missnöjet med hur djurskyddsärendena hanteras och avgörs. Detta skapar otrygghet i redan pressade näringar, och kan även vara avskräckande … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Ambitionen: Att skapa en långsiktigt hållbar skola

Sverige tappar i internationella undersökningar, kunskapsnivåerna sjunker och allt färre av eleverna i grundskolan är behöriga till gymnasieskolans nationella program. Samtidigt ser vi att vissa skolor går emot strömmen och har vänt utvecklingen – utan extra resurser. Varför lyckas vissa … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Miljön och företagen vinner på enklare miljötillståndsprocesser

Alliansregeringen har sänkt företagens administrativa kostnader med 7 miljarder kronor. Det är ett rejält trendbrott, men inte tillräckligt för Centerpartiet. Vi vill se en märkbar positiv förändring i företagares vardag. Då handlar det inte bara om att förenkla själva reglerna, … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Sverige måste följa konventionen om människohandel

Sverige arbetar hårt mot människohandel. Bland annat har Allianspartierna genomfört den första handlingsplanen mot människohandel för sexuella ändamål och gjort stora satsningar mot den grova organiserade brottsligheten. Men det finns områden som måste förbättras. Det är dags för Sverige att … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Lagstifta om hjärtstartare för att rädda fler liv

Varje år drabbas 10 000 människor av plötsligt hjärtstopp i Sverige. Endast 500 av dessa räddas. Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst och brådskande åtgärder är nödvändiga om personen ska överleva. Hjärtstartare i samtliga offentliga miljöer är en enkel … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Ge offren för människohandel stöd efter hemkomst

Slavar packas inte längre på stora skepp och förs fastkedjade över Atlanten. Istället stuvas de in i lastbilar, smugglas med Finlandsfärjan eller kanske sitter bredvid dig på flyget från London. De tvingas till ett hårt arbete, till brottslighet, till tiggeri … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Några exempel på Centerpartiets viktiga roll i svensk politik!

Ännu en gång har vi kunnat läsa en ledarskribent, färgad av sina egna politiska åsikter, skriva om att Centerpartiet söker efter sin själ och att han inte vet varför Centerpartiet behöver finnas. Det är tröttsamt. Visst ska Centerpartiet bli ifrågasatt … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Mjölkböndernas situation i Sverige

Har glömt lägga in insändare och debattartiklar under flera månader, den här är t.ex. från förra året… Situationen för de svenska mjölkbönderna är allvarlig. Som centerpartist gör det mig mycket bekymrad. Mjölkproduktionen är den svenska landsbygdens ryggrad och den bidrar … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Gränslöst arbete ger gränslösa möjligheter

Det centrala i kriminalpolitiken är att brottsligheten ska minska, fler brott ska utredas och fler skyldiga dömas. Det kan vi klara om vi för en långsiktig politik för att förebygga brott, ha välutbildade och specialiserade brottsutredare samt en rättssäker och … Continue reading

Posted in Insändare | 7 Comments

Forskning och innovationer som syns i samhället – en centerframgång

Sverige är en framstående forskningsnation. Vi är också ett av världens mest innovativa länder. Arbetet med att stärka svensk forskning och att föra ut nyttan av vår forskning i samhället måste dock fortsätta. Regeringens forsknings- och innovationsproposition innebär ett rejält … Continue reading

Posted in Insändare | 2 Comments

Välkommen tillbaka till den politiska debatten Thomas Bodström, men du kunde väl ha läst på lite bättre först!

Införd på svt.se/debatt. Det är trevligt att Thomas Bodström är tillbaka i den politiska debatten, det finns en klar brist på socialdemokratiska rättspolitiska debattörer, men det är också uppenbart att Bodström har följt den senaste diskussionen dåligt. Han väljer att … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Håkan Hermansson (S) jämför äpplen med päron

Jag blev minst sagt förvånad när jag läste socialdemokraten Håkan Hermanssons krönika i Skånskan den 18/9. Hermansson, som är journalist, bygger upp hela sin text på att regeringen nu skulle vara nöjd med samma arbetslöshet som Anders Borg år 2006 … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Mer av samma S-taktik

Svar på en krönika av Dan Andersson (S) i Skånska Dagbladet. Jag måste börja med att säga att jag har haft förtroende för Dan Andersson som chefsekonom på LO. Med hög integritet och en förmåga att inte alltid springa i … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

(S)nälla, kan ni berätta vad ni själva vill?

Insändarsvar i Skånska Dagbladet för någon vecka sedan. Tänk om socialdemokraterna någon gång kunde berätta vad de själva vill. Jag är så innerligt trött på alla socialdemokrater som enbart sysslar med att kasta skit på andra och aldrig berättar vad … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Svagt resultat i Rio

FN:s hållbarhetsmöte i Rio de Janeiro i juni blev ingen framgång. Slutdokument innehåller några viktiga delar, som antagandet av ett 10-årigt ramverk för hållbar produktion och konsumtion, liksom beslutet att inrätta globala hållbarhetsmål 2015. Men överlag saknas det skarpa åtaganden … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Förnybar energi är nyckeln till framtiden

Världens energianvändning ökar i rasande takt. Jämfört med för 10 år sedan använder vi i dag tjugo procent mer energi i världen och den ökningstakten beräknas hålla i sig. Framfört allt är det förbränningen av olja och kol som ökar. … Continue reading

Posted in Insändare | 2 Comments

C vill bygga ut Yrkeshögskolan som ger unga jobb

Debattartikel med Annie Lööf från i juli. Om jag minns rätt publicerad i Kvällsposten. Vi har ett stort problem i jobbpolitiken – det brister i kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad. Sverige måste satsa på utbildning som leder till jobb. Yrkeshögskolan … Continue reading

Posted in Insändare | 1 Comment

Sänkt restaurangmoms gav nya jobb

Debattartikel från tidigare i sommar. När Centerpartiet för drygt åtta månader sedan fick igenom halveringen av restaurangmomsen var huvudsyftet att skapa fler jobb i hela landet. Nu ökar efterfrågan på restaurangpersonal med nära 17 procent visar nya siffror från Arbetsförmedlingen. … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , | Leave a comment