Gränslöst arbete ger gränslösa möjligheter

Det centrala i kriminalpolitiken är att brottsligheten ska minska, fler brott ska utredas och fler skyldiga dömas. Det kan vi klara om vi för en långsiktig politik för att förebygga brott, ha välutbildade och specialiserade brottsutredare samt en rättssäker och skyndsam domstolsprocess. Den nya polisorganisation som snart kommer att se dagens ljus är ett steg på vägen i rätt riktning. Med en mer sammanhållen polisorganisation kan utredningar fokuseras och effektiviseras och leda till fler uppklarade brott.

Polisen är idag indelad i 21 olika myndigheter. Såväl det brottsförebyggande som det brottsutredande arbetet samt andra strategier utarbetas av 21 olika länspolischefer. Främst sker detta givetvis utifrån de behov som kan ses ur ett länsperspektiv. Dock är det sällan som brottslingar håller sig inom länsgränserna och polisen totalt når inte sin fulla potential. Med den nya polisorganisationen, som innebär en ombildning av dagens 21 polismyndigheter till en enda, kommer det att finnas helt andra möjligheter att organisera polisen så att arbetet blir mer effektivt.

Ett exempel är dieselstölder där det troligen är samma förövare som rör sig över länsgränserna. Till exempel har dieselstölderna skjutit i höjden de senaste tre åren i grannlänen Västmanlands och Örebro län. Som det ser ut nu är det olika poliser i olika län som försöker utreda dessa brott och ofta som en del av många olika arbetsuppgifter. Med den nya organisationen blir det inte bara möjligt att lättare se tecken på hur brottslingar rör sig, utan också att göra det lättare för enskilda utredare att specialisera sig på en viss typ av brott över ett större område. Effektiviteten i brottsutredandet blir bättre om en utredare får möjlighet att utarbeta en effektiv strategi och ett effektivt arbetssätt för en viss typ av brott, snarare än att ett antal olika personer, oberoende av varandra ska uppfinna hjulet gång på gång.

Lika viktigt som att vid behov kunna samordna och effektivisera det brottsutredande arbete är det att polisen ska finnas nära och tillgängligt i lokalsamhället. Det bör finnas poliser stationerade i varje kommun för att kunna ha ett nära samarbete med kommunens socialtjänst och med skolorna, men också med föreningar och näringslivet. Det allra mest framgångsrika brottsförebyggande arbetet utgår från lokalt samarbete och därför måste också polisens arbete utgå från den lokala nivån.

Varje brott är ett misslyckande, såväl för brottsoffret och samhället som för den individ som begår brottet. Det är enbart genom en långsiktigt hållbar kriminalpolitik med satsningar både på lokalplanet och nationellt som vi kan minska brottsligheten. Den nya polisorganisationen kommer att förbättra förutsättningarna både för preventivt arbete och för brottsutredande arbete med lokalt förankrade poliser inom en gemensam organisation. Gränslöst arbete ger gränslösa möjligheter.

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

7 Responses to Gränslöst arbete ger gränslösa möjligheter

 1. z999 says:

  “Det centrala i kriminalpolitiken är att brottsligheten ska minska, fler brott ska utredas och fler skyldiga dömas.”

  Jag skulle vilja tillägga vikten av att brottsoffren får upprättelse (en snygg omskrivning av hämnd :-)). När det gäller bostadsinbrott så är siffrorna fortfarande en katastrof för Stockholm anser jag.

 2. Nisse Nilsson says:

  Jo, de kriminella i östeuropa insåg snabbt att “gränslöst arbete ger gränslösa möjligheter”. I sydvästskåne har, enligt Villaägarnas statistik, en tredubbling skett av villainbrotten sedan 2005. Nio av de tio mest inbrottsdrabbade kommunerna finns numera i sydvästskåne. Uppklarningsprocenten för bostadsinbrott ligger trots Alliansens påstådda satsningar på brottsbekämpning på 4-5 % vilket är minst sagt uselt.

 3. z999 says:

  @NisseNilsson, det är ungefär dom siffrorna på sian håll i Stockholm också.

 4. Om politiker som Linander inte vurmade för att fostra folk medelst moral-lagar och pinn-plockning så skulle det finnas stora resurser till vardagsbrotten.
  Så enkelt är det.

 5. Bostadsinbrotten har definitivt varit för lågt prioriterade. Därför har vi nu agerat på flera olika sätt. Dels har polis och åklagare fått i uppdrag att ta fram metodstöd för hur de ska arbeta för att få fler fällande domar, dels har polisen i Västerort i Stockholm ett särskilt pilotprojekt mot bostadsinbrott och dels har en utredare fått i uppdrag att se hur straffen kan skärpas för bostadsinbrott utifrån perspektivet att brottet i sig inte bara är en stöld utan en grov kränkning av den personliga sfären.

  Ola Ljungberg, jag vet att du inte tycker om min inställning till att man ska vara nykter i sjötrafiken precis på samma sätt som i vägtrafiken, men det betyder inte att du behöver ljuga. Jag tycker inte om ditt sätt att propagera för och hävda att det skulle vara ofarligt att köra båt med alkohol i kroppen, men det betyder inte att jag påstår felaktigheter om dig.

 6. z999 says:

  “Bostadsinbrotten har definitivt varit för lågt prioriterade. Därför har vi nu agerat på flera olika sätt.”

  Känns faktiskt väldigt skönt när en politiker skriver så för ibland känns det som ett stort glapp mellan en själv och politikerna.

 7. z999 says:

  Linander:”Gränslöst arbete ger gränslösa möjligheter. ”

  Men fungerar det verkligen när olika länder har olika syn på vilka rättigheter polisen ska ha?

Leave a Reply

Your email address will not be published.