Category Archives: Insändare

Här lägger jag in de insändare som jag skrivit, själv eller tillsammans med andra, till diverse tidningar.

Ärekränkande påhopp gör mig arg

Håkan Hermansson svarade direkt på mitt svar och här är mitt slutsvar i diskussionen: Håkan Hermansson (S) använder sig i sitt svar till mig den 4/5 av den allra sämsta formen av retorik. När argumenten tar slut så blir det … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Svar på Håkan Hermanssons s.k. krönika i SkD den 24 april.

Ett argt svar på en otroligt dålig krönika av en socialdemokrat (fast i vår centerpartistiska tidning Skånska Dagbladet): Det var med stor förvåning och besvikelse som jag läste Håkan Hermanssons s.k. krönika den 24 april. Hermansson kan ibland skriva riktigt … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

En felaktig jämförelse

Liberala Nyhetsbyråns ledarskribent Susanna Birgersson försöker sig på en jämförelse mellan Centerpartiets inställning till art- och habitatdirektivet och datalagringsdirektivet. Tyvärr kommer hon väldigt snett i sin jämförelse och drar därför en totalt felaktig slutsats. Art- och habitatdirektivet är ett direktiv … Continue reading

Posted in Insändare | 3 Comments

Ungdomsarbetslösheten åtgärdas inte av fega politiker

Givetvis finns det olika syn på hur framgångsrik regeringens jobbpolitik har varit de senaste åren, men istället för ett politiskt tyckande kan man titta på statistiken. Vi har genom bland annat lägre inkomstskatter, regelförenklingar för företag och reformerade socialförsäkringar fått … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Centerpartiet säger ja till finanspakten men nej till Euron

Ytterligare en debattartikel som jag har haft tidigare i år. För Centerpartiet som varm anhängare av EU-samarbetet är den senaste tidens utveckling med finansiell och ekonomisk oro minst sagt bekymmersam. EU-länderna behöver visa prov på förmåga att ta ansvar och … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Miljöpartiets politik drabbar landsbygden

Miljöpartiets landsbygdspolitiska talesperson Tina Ehn skrev på Skånska Dagbladets debattsida den 12 januari om Mp:s politik för landsbygden. Det var intressant läsning och visar att Miljöpartiet inte ens har förstått vad landsbygden är. Tina Ehn skriver om satsningar på järnvägen … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Stärk äldres egenmakt

Äldre människor ska ha rätt till en omsorg som präglas av egenmakt, trygghet och kvalitet. Trots det har en rad missförhållanden och skandaler på senare tid uppdagats på olika boenden. Så gott som alla inser att det finns problem inom … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Varför vill Socialdemokraterna göra det dyrare att anställa unga?

Insändare som jag har haft tidigare i vår. Trots att Sverige är en av Europas mest framgångsrika ekonomier är i dag nästan var fjärde svensk under tjugofem utan jobb. Flera länder befinner sig i en sämre situation, men Sverige kan … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Campus Ystad

I Sydostskåne är det i dag allt för långt till en högre utbildning. När kraven på utbildning och konkurrenskraft stadigt ökar i en snabbare takt kan det göra oss sårbara på sikt. För oss i Centerpartiet är det självklart att … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Socialdemokraterna vill sänka det svenska julbordet

Det svenska julbordet är en klassiker få vill vara utan. Julskinka är den rätt som hamnar i topp när svenskarna listar vad man inte vill vara utan på julbordet och när det gäller ursprung vill 85 % att julskinkan ska … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

En tillgänglig polis nära människor och deras vardag

Debattartikel i någon Norrbottenstidning för flera månader sedan. För närvarande pågår den på årtionden mest omfattande utredningen om polisens organisering, Polisorganisationskommittén. Bakgrunden är att dagens organisering av svensk polis med 21 självständiga polismyndigheter plus Rikspolisstyrelsen inte fungerar tillfredsställande. Vi i … Continue reading

Posted in Insändare | 2 Comments

Centerpartiets framgångar i höstens budget

I tisdags presenterade finansminister Anders Borg regeringens höstbudget. I en tid av stor ekonomisk oro tillhör Sverige undantagen bland världens ekonomier. Till skillnad från de flesta andra regeringar i världen kan Alliansen, tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik, presentera en … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , , | 2 Comments

Sänkt restaurangmoms ger fler jobb

Debattartikel från slutet av sommaren som jag har glömt att lägga här på bloggen/mitt personliga arkiv. Centerpartiet arbetar för fler jobb i hela landet. Detta gör vi genom att främja ett ökat företagande och förenkla reglerna för företagare. Sedan 2009 … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged | Leave a comment

Förbättra småspararnas villkor

För att främja sparandet bland låg- och medelinkomsttagare vill Centerpartiet införa ett grundavdrag på kapitalinkomster såsom ränta på banksparande och utdelning på aktier. Med bättre villkor för småspararna skapar vi större trygghet och mer egenmakt för vanliga människor. I Sverige … Continue reading

Posted in Insändare | 3 Comments

Registerkontroll

Ett insändarsvar från Aftonbladet. Jag beklagar att Nathalie Rothschild (28/3) till stor del har missuppfattat Centerpartiets förslag för att skydda barn mot tidigare dömda pedofiler. Centerpartiets har lagt två konkreta förslag. Det första är att barnvaktföretag, som på ett positivt … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Jag tycker inte om S-politik heller…

Ännu en gammal insändare. Är det någon som är förvånad över att socialdemokraten Kent Wallin inte tycker om Centerpartiets politik? Jag kan berätta att jag som centerpartist inte tycker om Socialdemokraternas politik heller. Inte direkt överraskande kanske. Men vad Kent … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Centerpartiet bäst på kvinnor

En månad gammal insändare som jag har glömt att lägga ut. Det är bara att beklaga att Kent Wallin fortsätter att sprida sina felaktigheter om Centerpartiet. Den här gången hänvisar Wallin till en rubrik i tidningen Dagens Samhälle om att … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Åtgärder för lägre elpriser

Den senaste tiden har det av naturliga skäl förts en debatt om elpriserna. Det är bra. För trots att det svenska elpriset ligger i nivå med EU-genomsnittet stiger elräkningen snabbt en kall vinterdag. Därför behöver vi göra mer för att … Continue reading

Posted in Insändare | 5 Comments

Visst finns det sjukdomsinsikt i Centerpartiet

Bertil Erlandsson skrev i Skånskan den 3 januari 2011 att vi i Centerpartiet inte inser att vi gjorde ett dåligt val i september. Detta stämmer inte, skillnaden med Socialdemokraterna är dock att vi inte gör vår analys i offentlighetens ljus … Continue reading

Posted in Insändare | 1 Comment

Så går inte regeringsarbetet till

Jag läste Kenneth Winsborgs debattartikel i Skånskan 14/2 med stor förvåning. Winsborg försöker med konststycket att hylla sina moderater för det som han tycker är bra inom Alliansen och kasta skit på Centerpartiet för det han inte tycker om. Ursäkta … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment