Forskning och innovationer som syns i samhället – en centerframgång

Sverige är en framstående forskningsnation. Vi är också ett av världens mest innovativa länder. Arbetet med att stärka svensk forskning och att föra ut nyttan av vår forskning i samhället måste dock fortsätta.

Regeringens forsknings- och innovationsproposition innebär ett rejält tillskott till våra forskare. Satsningarna höjs med fyra miljarder kronor och går bland annat till forskning och innovation med inriktning på life science-området och en stark samverkansdel. Life science innebär konkret forskning för att få fram t.ex. nya höftkulor, botemedel mot cancer och nya mediciner. Forskningen ska leda till att vi ska bli friskare och leva längre.

Samverkan mellan akademi och det övriga samhället är avgörande för en långsiktig samhällsutveckling. Nu skapar vi starkare incitament hos ledning och anställda vid universitet och högskolor att öka samverkan med näringsliv och omgivande samhälle. Svenska lärosäten har idag uppgiften att samverka med det omgivande samhället och arbeta för att forskningsbaserad kunskap ska komma samhället till nytta. Men lärosätena behöver stimuleras ytterligare till att utveckla sitt arbete med detta. Nu skapar vi starkare incitament, via fördelning av forskningsresurser, som särskilt premierar de universitet och högskolor som är duktiga på att verka som motorer för utveckling. Regeringen avsätter 200 miljoner kronor 2013-2016 i en pott forskningsmedel som ska fördelas utifrån universitetens och högskolornas förmåga att samverka och därmed bidra till näringslivets och samhällets innovationskraft.

För Skåne är forsknings- och innovationspropositionen ett lyft. Lunds universitet får forskningsanslagen höjda med ca 96 miljoner kronor 2014. Det motsvarar en ökning med
sex procent jämfört med 2013. Därutöver beräknas ca 42,5 miljoner kronor av de nya medlen 2016 tillfalla Lunds universitet.

Lunds universitet är också duktiga på samverkan med näringslivet och omgivande samhälle, till exempel när det gäller Medicon Valley Alliance och Öresund Logistics. Det är aktuella exempel på konkreta samarbeten där forskning och företag möts. Potten forskningsmedel som ska fördelas utifrån universitetens och högskolornas förmåga att samverka är en mycket glädjande centerseger i höstens förhandlingar.

Fler och smartare nya innovationer leder till högre produktivitet och snabbare tillväxt – i hela landet. Därför införs fler innovationskontor på ett antal universitet. Kontorens roll är att stödja forskare och studenter som vill arbeta med att kommersialisera och nyttiggöra sin forskning och kunskap.

Sverige är litet och exportberoende. Vår export är till stora delar kopplad till kunskapsintensivt företagande och innovationer – till exempel läkemedel, it och fordon. Därför är det glädjande att Centerpartiet drivit på så att vi nu går från ord till handling och genomför satsningar som kommer att göra skillnad på många olika platser runtom i landet.

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

2 Responses to Forskning och innovationer som syns i samhället – en centerframgång

 1. z999 says:

  Jag har svårt att vänja mig vid dagens kontraster. Här skriver Johan om tekniska innovationer i ett högteknologiskt samhälle samtidigt som man på annan plats kan läsa om att analfabetismen ökar i Sverige i och med flykting och anhörig invandring från Afghanistan och Somalia (främst).

 2. z999 says:

  Reinfeldt vill till skillnad från Johan och centern satsa på ett samhälle baserad på att arbetskraften är outbildad.
  http://hd.se/inrikes/2012/11/06/reinfeldt-jobben-storsta/

  Den största utmaningen framöver för Sverige och Europa är att ordna så att också okvalificerad arbetskraft kan få plats på arbetsmarknaden, sade statsministern också

  Fast om kvalificerad arbetslös arbetskraft konkurerar med okvalificerad arbetskraft om dom jobben så kommer nog inte de personer han syftar på att få några jobb i alla fall.

Leave a Reply

Your email address will not be published.