Tag Archives: tomma stolar

Inget partistöd med tomma stolar

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kommuner inte ska behöva betala ut mandatstöd för tomma stolar i kommunfullmäktige. Motivering Såväl efter valet 2006 som 2010 så visade det sig att … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | Leave a comment

Inget mandatstöd för tomma stolar

Riksdagens allmänna motionsperiod pågår och en av mina motioner handlar om det mandatstöd som kommunerna betalar ut till partierna i kommunfullmäktige. Frågan har varit aktuell i flera skånska kommuner och kommer även att vara det den här mandatperioden: Förslag till … Continue reading

Posted in Pressmeddelanden | Tagged , | Leave a comment