Tag Archives: partistöd

Inget partistöd med tomma stolar

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kommuner inte ska behöva betala ut mandatstöd för tomma stolar i kommunfullmäktige. Motivering Såväl efter valet 2006 som 2010 så visade det sig att … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | Leave a comment