Nedskräpning

Första motionen under min sista allmänna motionsperiod: Om fimpar och nedskräpning.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att cigarettfimpar ska omfattas av Miljöbalkens straffbestämmelser om nedskräpning.

Motivering

Den som skräpar ner i naturen kan enligt Miljöbalkens 29 kapitel dömas för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år. Sedan juli 2011 kan dessutom den som gör sig skyldig till en mindre allvarlig nedskräpning, så kallad nedskräpningsföreseelse, bötfällas. Då kan en ordningsbot utfärdas på plats, under förutsättning att gärningsmannen erkänner brottet.

Nedskräpning är till exempel att dumpa bilbatterier, kylskåp eller annat miljöfarligt avfall i naturen medan nedskräpningsförseelse kan handla om slängda dryckesförpackningar eller engångsartiklar. Riksåklagaren har dock i föreskrift bestämt att mindre skräp som till exempel cigarettfimpar, godispapper och tuggummin inte ska omfattas.

Jag tycker det är otidsenligt och direkt felaktigt att inte all nedskräpning omfattas av regleringen. Enligt Håll Sverige Rent slängs ca 2,7 miljoner cigarettfimpar på marken varje dag, det blir ca en miljard fimpar per år. Varje enskild fimp är giftig och innehåller miljöskadliga ämnen som exempelvis nickel och kadmium.

Det kan givetvis vara praktiska problem med att allt småskräp ska omfattas av regleringen, men det första steget borde vara att låta även cigarettfimpar omfattas av den nedskräpning som kan föranleda böter.

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.