Kostnader för polisinsatser

Frågan har diskuterats hur många gånger som helst. Vi har tillsatt två olika utredningar och fortfarande har vi inte fått något realistiskt genomförbart förslag på hur vi ska förändra kostnadsansvaret vid polisinsatser.

Frågan är dessutom inte bara en fråga för fotboll och ishockey som man ibland kan tro av debatten. All sport och annan kultur måste omfattas av samma regler.

Det enkla svaret skulle vara att ingen ska behöva betala för en polisinsats, men är det rimligt? En evenemangsarrangör som anordnar konserten, motorcykeluppvisningen eller liknande enbart för att tjäna pengar, är det rätt att vi skattebetalare ska stå för hela kostnaden för de poliser som behöver vara närvarande för att arrangemanget ska kunna genomföras tryggt och säkert? Jag tycker inte det.

Samtidigt tycker jag att det är fel att enbart titta på associationsformen och säga att de som är bolag genomför sin verksamhet med ett annat syfte än föreningar.

Om jag hade fått bestämma själv (Centerpartiet har tyvärr inte egen majoritet i riksdagen…) så hade jag haft den här inriktningen för framtida fakturering av poliskostnader:

Bolag som anordnar ett evenemang för att göra ekonomisk vinning ska faktureras de kostnader som uppkommer för polisens insatser. Dialog ska före evenemanget ske mellan arrangören och polisen om vilka insatser som behövs. Med evenemang för att göra ekonomisk vinning räknas enskilda evenemang som inte skulle ha genomförts om inte arrangören räknat med att göra vinst, t.ex. konserter, motorsportsuppvisningar och andra uppvisningstävlingar. Matcher eller andra evenemang som genomförs inom ramen för en nationell serie eller liknande ska inte räknas in. Dessa skulle genomförts även om t.ex. ett nationellt förbund skulle bestämma att matchen ska genomföras utan publik på läktarna.

Utöver denna typ av fakturering av poliskostnader ska polisen ha möjlighet att fakturera bolag och föreningar för kostnader som uppkommer för extraordinära polisinsatser. Med extraordinära polisinsatser menas när den arrangerande klubben inte tar det säkerhetsansvar som kan förväntas utifrån behovet vid det enskilda evenemanget. Dialog ska ske före evenemanget och om arrangören då inte accepterar det behov av säkerhetstryggande personal och andra åtgärder som polisen kräver, så kan polisen fakturera de tillkommande kostander för polisinsatser som krävs pga arrangörens bristande ansvarstagande för evenemangets säkerhet.

Med den här inriktningen så tvingas rent vinstdrivande verksamhet att betala för sig, det ska inte vara fri dragningsrätt på samhällets resurser för att själv tjäna pengar. Dessutom så ställs även fortsättningsvis krav på att arrangörer, t.ex. fotbollsklubbar, tar sitt säkerhetsansvar. Det ska inte gå att strunta i att ha tillräckligt med ordningsvakter och säga att det får polisen ta hand om. Samma sak ska gälla både för klubbar som drivs i bolagsform och i föreningsform.

Den exakta utformningen av lagtext måste givetvis någon annan titta på, förslagsvis inom Justitiedepartementet. För det är bråttom. Det har redan tagit alldeles för lång tid.

This entry was posted in General, Sport and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Kostnader för polisinsatser

 1. z999 says:

  Mycket underliga ministerutnämningar. Den första biståndsminister som vågat gå emot flummet inom biståndet kickas bort. En minister som ska tillsättas har haft avvikande åsikter om aborter, något som är lagligt i Sverige. Hon har dessutom varit med i livets ord, det är väl bara islamska samfund som det är tillåtet att ha varit medlem i?

  “Om ministerbytet från Gunilla Carlsson till Hillevi Engström säger Reinfeldt:
  – Nya personer kan påverka utvecklingen framåt. Ibland måste man göra förflyttningar.”

  Ja. Men det är inte smart och för inte utvecklingen framåt att kicka av nytänkare. Speciellt på en post där tidigare personer mest suttit och administrerat önsketänkande.

  “Reinfeldt talade om vad den avgående biståndsministern Gunilla Carlsson har åstadkommit och bidragit med.
  – Hon har alltid haft sin utgångspunkt kvinnors möjlighet i världen, sade han.”

  Kanske det men hon har inte varit begränsad till det.

  “Statsministern sade att Carlsson har påverkat Moderaternas syn på vad biståndsinsatser kan göra.”

  Men nu är det slut med det.

  “– I dag har statsministern gjort en regeringsombildning och jag har bett om att få bli entledigad, sade Carlsson på samma pressträff.”

  Men hon är ju folkvald, det är inte vilket jobb som helst. På mitt jobb så frågar man dugligt folk vad de kan tänka sig för att stanna kvar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.