Daily Archives: 30/9/2013

Hade Miljöpartiet lyssnat 2005 så hade männen dömts!

I media håller Miljöpartiet högg profil, de är upprörda och vill ändra sexualbrottslagstiftningen. Vem är inte upprörd? Men faktum är att vi redan har ändrat lagstiftningen så att männen skulle ha dömts om gärningen begåtts efter den 1 juli i … Continue reading

Posted in General | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Nedskräpning

Första motionen under min sista allmänna motionsperiod: Om fimpar och nedskräpning. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att cigarettfimpar ska omfattas av Miljöbalkens straffbestämmelser om nedskräpning. Motivering Den som skräpar … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment