Daily Archives: 19/2/2010

Lägg ner Bergsstaten!

I dag vet vi alla som bor i Sydostskåne att Bergsstaten, som är ett särskilt beslutsorgan inom Sveriges Geologiska Undersökning(SGU), fattar beslut som i många fall går emot den önskade samhällsutvecklingen; inte minst vad gäller utvinning av fossil energi som … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , , , | 4 Comments

Ökad trygghet med lokalt förankrad polis

Debattartikel som jag har fått publicerad i ett antal olika versioner i ett stort antal tidningar runt om i landet tillsammans med olika lokala företrädare. Centerpartiet och Allians för Sverige har sedan valsegern 2006 ökat antalet poliser i landet med … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , , | 1 Comment

Försvarspolitik: De rödgröna skjuter med lösa skott!

En debattartikel med Staffan Danielsson som också är nästan en månad gammal. De rödgröna släppte i veckan sin gemensamma försvarspolitiska överenskommelse: ”En rättvis värld är möjlig”. Uppgörelsen är förvånansvärt tunn och inkonsekvent. Alla frågor av vikt göms i olika utredningar … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Ungdomsarbetslöshet

En debattartikel tillsammans med Annie Johansson som vi hade publicerad för en månad sedan. Arbetslösheten bland unga har ökat markant under lågkonjunkturen och finanskrisens effekter framgår tydligt i statistiken. Ungdomsarbetslösheten har ökat med 31 procent mellan 2008 och 2009. Med … Continue reading

Posted in Insändare | 1 Comment