Tag Archives: Tomelilla

Lägg ner Bergsstaten!

I dag vet vi alla som bor i Sydostskåne att Bergsstaten, som är ett särskilt beslutsorgan inom Sveriges Geologiska Undersökning(SGU), fattar beslut som i många fall går emot den önskade samhällsutvecklingen; inte minst vad gäller utvinning av fossil energi som … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , , , | 4 Comments