Lägg ner Bergsstaten!

I dag vet vi alla som bor i Sydostskåne att Bergsstaten, som är ett särskilt beslutsorgan inom Sveriges Geologiska Undersökning(SGU), fattar beslut som i många fall går emot den önskade samhällsutvecklingen; inte minst vad gäller utvinning av fossil energi som nu dessvärre är aktuell i Tomelilla, Hörby och Sjöbo kommuner.

Bergsstatens historia är lång och sträcker sig tillbaka till 1630-talet; och sedan hundratals år har Sverige haft lagar som gör att vem som helst kan beviljas tillstånd att undersöka eller bryta mineralfyndigheter inom ett område, oavsett vem som äger marken. Bergsstaten beviljar dessa tillstånd.

När ett sådant tillstånd beviljats inskränks fastighetsägarens rådighet över sin mark. Tillstånd kan alltså beviljas för prospektering och utvinning utan att markägaren vill det eller har rätt att stoppa det. Detta innebär, menar vi, en stor och obefogad begränsning av äganderätten.

Denna begränsning har möjligen varit berättigad historiskt när nya malmfyndigheter var centrala för landets ekonomiska utveckling. Nu på 2000-talet är det orättfärdigt att en statlig myndighet som Bergsstaten kan tillåta prospektering eller utvinning utan att markägaren, grannar, kommunen eller regionen kan hindra det.

Att en myndighet belägen 150 mil bort i Luleå och Falun, fattar beslut om allvarliga inskränkningar i äganderätten för områden i tätbefolkade Skåne med landets bästa åkermark är helt orimligt. Givetvis bör det även fortsättningsvis gå att prospektera och utvinna tex mineraler i Sverige, men enligt oss bör beslutsbefogenheterna decentraliseras till en regional och kommunal nivå.

Region Skåne bör i förlängningen få ta över det regionala ansvaret för tillståndsgivningen som Bergsstaten utövar idag – och kommunerna får möjlighet att utöva sitt planmonopol även vad gäller prospektering och utvinning. För oss Centerpartister är det självklart att stärka det lokala självstyret och stärka markägarens intakta äganderätt.

Johan Linander(c), riksdagsledamot södra Skåne
Leif Sandberg(c), 1.v ordf kommunstyrelsen Tomelilla

This entry was posted in Insändare and tagged , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Lägg ner Bergsstaten!

 1. Margareta Nobell says:

  Jag håller då med dig om att Bergstaten, som den relik från 1600-talet som den är bör läggas ner bums. Däremot är det tveksamt om de miljökunskaper som krävs i beslutsprocessen finns lokalt – här räcker det ju med alltför naiva och gruvglada lokala politiker för att katastrofer ska ske! Gruv- och mineralindustrin gör irrepabla ingrepp i naturen och det finns många faktorer att väga mot varandra. Det är inte jobb mot natur utan jobb mot jobb + en natur som fortsatt kan duga att leva i! Det skulle vara mycket intressant att höra vad Annie Lööf, Centerns nyblivna — (strykning pga förolämpning), svarar dig. Sen är det så att även om Norrland inte är tättbefolkat så FINNS det folk där som lever av och med naturen. Folk vars hela kultur och livsstil hotas av 100-tals gruvprospekteringar. Vi behöver se över den nya gruvboomens baksida och säga stopp i tid, dvs NU!

 2. Även om det finns saker som vi är överens om Margareta så tycker jag att du har en alldeles för ensidig syn på gruvnäringen. Glöm inte bort att gruvorna har gett jobb åt tiotusentals människor i framförallt Norrland under århundraden och inte minst nu på 2010-talet ger de nya gruvorna Pajala-området en fantastisk skjuts framåt. Det finns säkert människor där uppe som är negativa, men det mycket stora flertalet ser gruvorna som en möjlighet.

  Min poäng är att det inte är en central myndighet eller riksdagspolitiker i Stockholm som ska bestämma om prospektering eller gruvor i varken Skåne eller i Norrland (eller på Gotland för den delen), utan jag vill att makten ska ligga lokalt.

  För övrigt ber jag dig att bättra språket, jag accepterar inte förolämpningar här på min blogg.

 3. Adriaan Muller says:

  Ang. minerallagen.
  Problemet är ganska enkelt att lösa. Riksdagen kan bestämma att flytta all mineralhantering till Miljöbalken. Där finns redan bestämmelser om när och hur Grustäkt och Bergtäkt får bedrivas. Då måste gruvbolaget ställa säkerhet vilket de idag inte behöver göra enligt minerallagen. Säkerheten skall vara betryggande för sitt ändamål dvs. tillräcklig stor. De avgörande besluten fattas lokalt. Markägaren får bestämmanderätt över sin egendom dvs. marken. Äganderätten är en mänsklig rättighet och skall skyddas enligt FN- och EU-stadgan samt Regeringsformen.

 4. Det skulle kanske kunna vara en framkomlig väg. Tack för tipset.

Leave a Reply

Your email address will not be published.