Ökad trygghet med lokalt förankrad polis

Debattartikel som jag har fått publicerad i ett antal olika versioner i ett stort antal tidningar runt om i landet tillsammans med olika lokala företrädare.

Centerpartiet och Allians för Sverige har sedan valsegern 2006 ökat antalet poliser i landet med ca 3 000. Senare i år kommer vi för första gången någonsin att ha över 20 000 poliser i Sverige. Detta är en mycket viktig satsning såväl för att öka människors trygghet som för att klara upp fler brott. Tyvärr ser vi dock att det finns brister i hur de nya poliserna fördelas över landet.

Det är självklart att behovet av poliser i centrala Stockholm en lördagskväll är mycket större än i Falun en tisdagsnatt. Det är lika självklart att polisresurserna ska fördelas efter behov för att brott ska förhindras, brott som har begåtts ska utredas och gärningsmän ska lagföras.

Med detta som utgångspunkt kan det vara lätt att dra slutsatsen att polisen ska vara centraliserad till de större städerna, men det är en alldeles felaktig slutsats. Även om behovet av polis är större i storstaden än i landsbygds- och glesbygdskommuner så finns det ett stort behov av lokalt förankrad polis i hela landet, i alla landets kommuner.

Centerpartiet arbetar därför konsekvent för att alla landets kommuner ska ha en lokalt förankrad polis med en lokal polischef med långtgående ansvar. Vi vill inte se en kommunalisering av polisen, men vi vill se ett nära samarbete mellan polis och socialförvaltning, skola och andra delar av kommunens verksamhet. För att ett sådant samarbete ska fungera väl krävs det att det finns poliser som är stationerade i kommunen.

Genom att finnas på plats så får poliserna en grundläggande och viktig kunskap om människors upplevelser av trygghet och otrygghet. Vilka platser, vilken typ av brott och inte sällan vem som skapar otryggheten. Medborgarna får också lättare kontakt med en polis som är synlig och tillgänglig lokalt. Förtroende mellan invånare och polis byggs upp och underlättar såväl för polisens förebyggande arbete som för dess brottsutredande arbete.

Centerpartiet går i september till val på att alla landets kommuner ska ha lokalt stationerad polis med en lokal polischef. Vi vill också ha lokala polisnämnder där kommunledning, skola, socialförvaltning, frivilligorganisationer och näringsliv är representerade. Ett förstärkt brottsförebyggande råd där olika aspekter av medborgarnas trygghet kan komma fram. Polisen är viktig, men vi ska inte tro att det är polisen som ensamt skapar trygghet i samhället. För detta krävs ett samarbete mellan olika delar av vårt samhälle. Ett samarbete som kan och ska bli bättre.

This entry was posted in Insändare and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Ökad trygghet med lokalt förankrad polis

  1. z999 says:

    Det kan ju vara ett rejält kliv i rätt riktning. Men sen vill jag poängtera de sista raderna speciellt,

    “Polisen är viktig, men vi ska inte tro att det är polisen som ensamt skapar trygghet i samhället. För detta krävs ett samarbete mellan olika delar av vårt samhälle. Ett samarbete som kan och ska bli bättre.”

    Och hoppas att alliansen tar dom raderna på allvar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.