Försvarspolitik: De rödgröna skjuter med lösa skott!

En debattartikel med Staffan Danielsson som också är nästan en månad gammal.

De rödgröna släppte i veckan sin gemensamma försvarspolitiska överenskommelse: ”En rättvis värld är möjlig”. Uppgörelsen är förvånansvärt tunn och inkonsekvent. Alla frågor av vikt göms i olika utredningar eller faller utanför kompromissen och i budgetfrågan är de fortfarande oense. De rödgrönas försök att uppvisa en gemensam försvarspolitisk linje är inget annat än ett skott i luften!

Tydligast är detta gällande Afghanistan. Socialdemokraterna är djupt splittrade i frågan, men har i alla fall utåt sett varit försiktigt positiva till det svenska deltagandet i den fredsbevarande insatsen i Afghanistan. Miljöpartiet har svängt från att omgående ta hem de svenska trupperna till att göra det så snart det är möjligt. Vänsterpartiet har aldrig velat bidra med fredsbevarande trupper över huvud taget och anser att detta är en principsak. Frågan river fortfarande upp så djupa sår i de rödgrönas samarbete att den helt sonika lämnades utanför uppgörelsen.

Även inom andra områden, som faktiskt täcks av uppgörelsen, är det klart att de rödgröna har svårt att komma överens. Obekväma frågor, som värnplikten och export av försvarsmateriel, har gömts i förslag om utredningar som kan tolkas på helt olika sätt. Uppenbarligen även inom de rödgröna. Detta resulterade i den smått paradoxala situationen att Vänsterpartiet och Miljöpartiet kunde slå fast att svensk export av försvarsmateriel kraftigt ska minska. Detta samtidigt som Socialdemokraterna stolt kunde deklarera att svensk försvarsindustri ska stärkas och vara internationellt konkurrenskraftig.

Utöver detta är de rödgröna ense om att svenskt deltagande i internationella fredsbevarande insatser ska öka. Hur detta ska finansieras är dock oklart eftersom såväl Socialdemokraterna som Vänsterpartiet vill minska anslagen till sådana insatser i sin budget. Socialdemokraterna med hela 1,7 miljarder per år! Lika oklart är hur de rödgröna ska kunna finansiera det försvar som enligt deras utsaga självmant ska kunna stå emot ett fientligt angrepp mot Sverige, när de samtidigt vill minska försvarsbudgeten med 2 miljarder årligen, inklusive anslaget till förbandsverksamhet och beredskap.

För Centerpartiet är försvaret av Sverige mycket viktigt och förtjänar en öppen och bred debatt. Centerpartiet står fullt ut bakom riksdagens försvarsbeslut vad gäller inriktning och budget, men är självfallet berett att diskutera förändringar allt eftersom omvärlden och verkligheten förändras. Därför bör den vilande Försvarsberedningen aktiveras och göra en förnyad omvärldsanalys.

Johan Linander, riksdagsledamot (C) i justitieutskottet
Staffan Danielsson, riksdagsledamot (C) i försvarsutskottet

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.