Ungdomsarbetslöshet

En debattartikel tillsammans med Annie Johansson som vi hade publicerad för en månad sedan.

Arbetslösheten bland unga har ökat markant under lågkonjunkturen och finanskrisens effekter framgår tydligt i statistiken.

Ungdomsarbetslösheten har ökat med 31 procent mellan 2008 och 2009. Med förändringar i arbetsrätten och med lägre ingångslöner tar Centerpartiet täten i arbetet för nya lösningar. Vi har flera förslag som kommer att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden och göra det lättare att anställa. Frågan är vad vänsterpartierna och fackföreningarna vill göra? Vilket är deras recept för att hindra att en hel ungdomsgeneration går förlorad?

Ungdomar som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden tenderar att fastna i ett negativt mönster som kan leda till långtidsarbetslöshet. Forskning visar att de som redan från början har svårt att komma in på arbetsmarknaden kan också få en negativ stämpel som påverkar deras utveckling på arbetsmarknaden under lång tid framöver.

En av de starkast bidragande orsakerna till den dramatiska utvecklingen av ungdomsarbetslösheten är turordningsreglerna i LAS. Ungdomar drabbas snabbare än äldre i konjunkturnedgångar då unga innehar tillfälliga anställningskontrakt i större utsträckning och de drabbas först vid uppsägningar tillföljd av turordningsreglerna.

Bland ungdomarna är missnöjet med dagens regelverk tydligt. En undersökning från Svenskt Näringsliv visar att två tredjedelar av 15-24-åringarna tycker att arbetsgivaren bör få avgöra vem som ska få behålla jobbet baserat på vem som gör mest nytta, medan enbart 23 procent anser att de anställda som har arbetat längst tid på arbetsplatsen bör få vara kvar.

Ungdomsarbetslösheten påverkas även av Sveriges höga ingångslöner. Därför anser Centerpartiet att lönebildningen måste bli mer flexibel och bör ske närmare arbetsgivare och medarbetare. Lönen bör vara en avspegling av utfört arbete och därför kunna sättas mer individuellt. Med en ganska snabb löneutveckling borde man också få en lägre lön i början. Vårt förslag om avstampsjobb sänker trösklarna in på arbetsmarkanden betydligt. De gör det lättare för framför allt ungdomar att skaffa sig den arbetslivserfarenhet de så ofta saknar idag. En färsk studie av Novus Opinion visar att det är mer än hälften av de unga som vill se en lönesättningsmodell där enbart arbetsgivaren och den anställde förhandlar löner. Undersökningen visar också att 99 procent av de tillfrågade företagen anser att personer med mindre erfarenhet kan gå in med en lägre lön och sedan få en ganska snabb löneutveckling i takt med att personen utvecklas.

Vi har också tidigare föreslagit ett speciellt ungdomsavtal som gör det lättare att anställa unga. Allt för att vi ska ta tillvara ungdomars kompetens och ge dem möjlighet att ta steget ut i vuxenlivet. I Centerpartiet är vi övertygade om att när unga för en chans att visa vad de går för så tar de den. Idag är möjligheterna till detta små, det är det vi vill förändra. Det är det dags att agera. Nu är rätt tidpunkt att tänka nytt och att se framåt. På så sätt ger vi våra ungdomar en ärlig chans på arbetsmarknaden när konjunkturen väl vänder.

Johan Linander, Stora Rödde
Annie Johansson, Värnamo
Riksdagsledamöter för Centerpartiet

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

One Response to Ungdomsarbetslöshet

  1. Minna says:

    Här har regeringen åtminstone gjort något smått för att hjälpa situationen. Men förslaget om ungdomsavtal är intressant.
    http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=179888

Leave a Reply

Your email address will not be published.