Fridolin tillbaka till politiken

Såg i Kristianstadsbladet att Gustav Fridolin nu är tillbaka i politiken igen, han toppar Miljöpartiets valsedel i riksdagsvalkrets Norra och Östra Skåne. Inget som förvånar, tvärtom hade det förvånat mig om han inte kommit tillbaka.

Samtidigt hittade jag en debattartikel i Kristianstadsbladet som han hade haft publicerad i förra veckan, “Miljöpolitik för färre brott“. Intressant att han ger sig in i rättspolitiken, men det hade varit bättre om han hade kollat upp fakta först. Jag blev minst sagt förvånad över påståendet att Sverige skulle behöva lämna Schengensamarbetet för att få “återinföra tullkontroller”.

Ett studiebesök på tullen skulle behövas. Men jag kan redan nu berätta att under 2008 gjorde svensk tull 80 000 tullkontroller och 6 847 beslag av narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak gjordes….

Vidare påstår Fridolin att Sverige skulle få en effektivare begränsning av inflöde av droger om vi lämnar Schengensamarbetet. Knappast, det är tack vare Schengensamarbetet och annat internationellt samarbete som narkotikasmugglingen kan förhindras till en del. Att stå på gränsen och stoppa var tionde bil är inte tullens arbetssätt längre, som tur är. Det handlar om underrättelseinformation, spaning och väldigt mycket samarbete med andra länder. Schengensamarbetet är så viktigt att till och med Schweiz är med, detta land som länge inte ens ville vara med i FN. Även Norge och Island är med i Schengen trots att de inte är med i EU. När den organiserade brottsligheten blir allt mer gränsöverskridande så måste även de brottsbekämpande myndigheterna arbeta gränsöverskridande. Men Miljöpartiet vill att Sverige ska stå ensamma.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

3 Responses to Fridolin tillbaka till politiken

  1. frekar06 says:

    Johan,

    Jag tror inte heller att vi skulle få en effektivare begränsning av inflöde av droger om vi lämnar Schengensamarbetet. Däremot ska det bli väldigt intressant att följa utvecklingen i bland annat Portugal där man nu legaliserar lätta droger som cannabis och hasch. För jag tror nämligen att den policy vi idag har om nolltolerans mot alla droger inte har varit en helt bra väg att gå när det gäller narkotikapolitiken. Ett bra exempel på detta är Christiania i Köpenhamn där man gick in och stängde den ordnade försäljningen av lätta droger som Hasch och Cannabis. Det slutade med att det istället såldes helt okontrollerat på gatorna i Köpenhamn med gängkrig som följd. Nu har politikerna i Köpenhamn insett att det var ett stort misstag och vill nu legalisera igen. Men som sagt vi får väl se vilka erfarenheterna blir i de länder som nu legaliserar.

  2. z999 says:

    Oh fy faaan! Det var ju ett skräcksenario av rang.

Leave a Reply

Your email address will not be published.