Åtgärder mot tvångsäktenskap

I söndags var jag intervjuad i Svenska Dagbladet om ökat skydd för de som riskerar tvångsäktenskap. Tyvärr finns inte artikeln på nätet. Där lyfte jag upp ett antal förslag på hur samhället måste kunna hjälpa en person som vågar protestera, vägra eller fly ifrån ett tvångsäktenskap, till exempel rätt att få besöksförbud utfärdat mot föräldrar och släkt, indragning av pass så resa utomlands omöjliggörs, hjälp till skyddat boende och rätt till skyddad identitet.

Detta är inte förslag som vi helt själva har hittat på utan det finns en liknande lagstiftning i England, Force Marriage Act från 2007. Där ansöker 1600 personer årligen om skydd och ca 400 får hjälpen. I Sverige har Ungdomsstyrelsen gjort en undersökning som visade att fem procent av unga mellan 16 och 25 år, omkring 70 000 personer, inte känner sig fria att välja sin make eller maka. De känner att det finns inskränkningar i valet av partner. Av dessa känner sig ca 8 000 direkt hotade att föräldrar och släkt kommer att bestämma val av partner.

Att åtgärderna verkligen brådskar kunde vi också läsa i GP idag: “Minst sex ungdomar i Göteborg tvingades till äktenskap förra året. Just nu är många oroliga. Sommarlov är tvångsgiftastider.”

This entry was posted in General and tagged , , . Bookmark the permalink.

15 Responses to Åtgärder mot tvångsäktenskap

 1. Uffe says:

  En möjlighet är att staten vägrar erkänna äktenskap som ingåtts när ena (eller båda) parten (parterna) var under 18 år (eller den åldersgräns som gäller för äktenskap i Sverige, ifall den i framtiden ändras). Jag får nämligen intrycket att de flesta tvångsäktenskap berör de under 18 år.

 2. Håller helt med dig Uffe, det finns ingen anledning till undantag för barnäktenskap. Idag är det som regel otillåtet, men det går att få undantag. Det handlar om några få fall per år, men jag tycker ändå att man ska ta bort den möjligheten.

 3. frekar06 says:

  Är lite tveksam själv till hur jag ställer mig till att helt ta bort det undantag för barnäktenskap som du Johan och Uffe tar upp. Det kan faktiskt finnas fall där det är befogat att staten godkänner barnäktenskap. Men om man gör en ordentlig utredning som tittar på hur detta kan se ut så visst kan jag acceptera att man tar bort den möjligheten.

  Såg att du länkade till GP. Journalistförbundet är tydligen på krigsstigen mot länkar till tidningars artiklar. De vände sig till tingsrätten för att begära ersättning från ett företag som länkat till ett antal tidningsartiklar i vad jag kan förstå är en sökmotor. De hävdar att länkning till tidningsartiklar är upphovsrättsintrång. Stockholms tingsrätt, som för en gång skull fattade ett vettigt beslut, förklarade i princip för Journalist förbundet att de skulle sticka och brinna och avvisade stämningen bestämt. Men Journalist förbundet fortsätter att hävda att rättsläget är oklart då det tydligen ska finnas opreciserade domar i Högsta domstolen som visar att det är upphovsrättsintrång att länka till tidningars artiklar. Någon sådan dom har jag inte sätt dock!
  http://www.idg.se/2.1085/1.327671/tingsratten-inte-olagligt-att-lanka
  /Frekar06

 4. z999 says:

  @Linander:
  “Idag är det som regel otillåtet, men det går att få undantag.”

  Vad är det som gäller för att få undantag? Jag är lite old fashion, jag är ju uppväxt i Sverige på den tiden då barnäktenskap inte ingick i föreställningsvärlden.

 5. z999 says:

  @Frekar06:
  “Det kan faktiskt finnas fall där det är befogat att staten godkänner barnäktenskap.”

  I vilka fall då?

 6. frekar06 says:

  Z999, det måste uppenbarligen finnas sådana fall eftersom den möjligheten finns idag. Jag har i och för sig inget problem med att ta bort möjligheten, men jag vill se en ordentlig utredning innan dess så att vi inte gör fel. //Frekar06

 7. Detta med tvångsgifte är en enormt stor och svår fråga som vi verkligen måste ta upp och diskutera mer om. Hur mycket jobbar vi inom Centerpartiet med detta?

 8. Emma, vi (Centerpartiet och alliansen som helhet) har tillsatt en utredning för att ta fram kunskap och åtgärder mot barn- och tvångsäktenskap. I direktivet till utredningen tycker jag dock att själva frågan om skydd för de unga tjejer och killar som vågar säga nej är för undanträngd. Det var därför jag och Centerpartiet tagit fram förslaget om en Force Marriage Act i Sverige.

 9. z999 says:

  Jag tycker att åtgärderna mot tvångs och barnäktenskap känns rätt meningslösa i längden eftersom de endast är en effekt av ett helt värderingssystem. Hur tror ni att personer som anser att barn och tvångsäktenskap är acceptabelt tycker om jämställdhet mellan man och kvinna i allmänhet?

 10. Juni says:

  Jag undrar om inte rubriceringen sexuellt tvång kan användas i fall där unga gifts bort mot sin vilja? Vilken flicka vill av eget initiativ ha sex med en man hon inte vill ha? Den som gifter bort henne utsätter henne därför för ett sexuellt utnyttjande mot hennes egen vilja. Egentligen är det detsamma som våldtäkt enligt min mening. Varför använder man inte den rubriceringen när det gäller tvångsgifte?

  Juni

 11. frekar06 says:

  Z999, för egen del är jag öppen för båda förslagen, dvs. både att ta bort möjligheten och att ha den kvar som den är idag. Jag vill se vad utredningen kommer fram till innan jag bestämmer mig för vilken åsikt jag har i denna fråga. /Frekar06

 12. Juni, eftersom vi inte har ett samtyckeskrav i sexualbrottslagstiftningen så blir det svårt att döma den som “tvångsgifter” (kanske känns det som tvångsgifte för båda och då blir det ännu svårare) sig för våldtäkt. Den som inte ville ingå äktenskapet lär förmodligen inte protestera mot sexuella handlingar i ett senare skede och då är det inte sexuellt tvång eller våldtäkt.

  Jag och Centerpartiet driver frågan om att införa ett samtyckeskrav i sexualbrottslagstiftningen och vi har fått in det i en utredning så här långt, men fortfarande är de flesta andra partier motståndare.

 13. Juni says:

  Jag vet att det inom vissa religösa grupper händer att två unga under 18 år vill bli ett. Och det kan de bara genom giftemål. Några “lösa förbindelser” är inte tillåtna. De kan då söka dispans och få tillstånd att gifta sig och på så vis bli ett par. Kan tyckas lite gammalmodigt men så är det i vissa fall ännu.

  Tanken om sexuellt tvång alt våldtäkt då en person gifts bort mot sin vilja vill jag också beröra. Oavsett hur personerna resonerar då ett tvångsäktenskap har varat en tid så är det ingen kvinna som inomn sig accepterar att ha sex med en man hon inte valt, efter att ha genomgått ett tvångsgifte. Jag kan inte se annat att ditt resonemang bottnar i en kunskapsbrist angående den kvinnliga personligheten. Du kan inte söka någon manligt syn på saken, då hamnar du fel. Tyvärr.

  Juni

 14. Juni says:

  Jag vill förtydliga min tanke på sexuellt tvång. En kvinna som vägrar sin man sex efter ett tvångsgifte kommer att på ett eller annat sätt bli kränkt. Detta vet kvinnan. Går inte gränsen redan då hon känner att hon inte vill och inte först då hon utsatts för en kränkning? Vad tror du händer henne om hon nekar? Skulle du ha nekat? Vad skulle mannen göra? Familjen?
  Nej, enligt min mening har hon inte så stora chanser att hävda sin rätt. Hon befinner sig i ett “hjälplöst tillstånd”. Tvångsgifte blir till sexuellt tvång och för henne ett förtret att svälja. Så har kvinnor alltid fått göra i många kulturer.
  Men det är möjligt att denna tanke kommer för tidigt. Det tog ju lång tid innan kvinnor fick den rätt de har idag när det gäller sexuella handlingar gentemot dem i vår egen kultur.

  Juni

 15. Juni, du behöver inte argumentera mot mig, vi är alldeles överens. Vad jag svarade på var hur lagen ser ut idag, inte hur jag tycker att lagen borde utformas.

  Situationen du beskriver skulle inte omfattas av sexualbrottslagstiftningens begrepp “hjälplöst tillstånd” även om jag (och uppenbarligen du) tycker att tvångsäktenskapet har försatt henne i ett hjälplöst tillstånd i form av en omöjlig situation att säga nej till sexuellt umgänge. Med en sexualbrottslagstiftning som bygger på ett krav på samtycke så skulle situationen vara annorlunda.

Leave a Reply

Your email address will not be published.