“Alla andra” är inte något bra argument

Usch vad jag har blivit usel på att blogga den senaste tiden. Har haft dåligt med tid och dåligt med inspiration. Nu har jag dock bloggat på jämställd.se om att argumentet “alla andra” inte är något bra argument för varken tonåringar eller dagishämtande föräldrar. Läs och kommentera gärna där.

Och jag ska försöka skärpa mig och blogga nästan dagligen som jag gjorde förut.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

6 Responses to “Alla andra” är inte något bra argument

 1. Jakob says:

  Här måste språkpolisen träda in. “Varken” kan inte förenas med negation. Byt ut det mot “vare sig” så blir det korrekt svenska.

 2. Johan Tjäder says:

  Det händer ju massor.

  Stalkning-förslaget t.ex. Finns det inte något att säga om det? Fotboja vid besöksförbud t.ex. – bra eller dåligt?

  Förstår om du är trött på att debattera datalagring och annan övervakning, men ändå. Du sitter ju där du sitter.

 3. Jakob, jag tycker att “varken” fungerar bra, men det är möjligt att det är ett skånskt sätt att uttrycka sig. Håller med om att “vare sig” känns ännu bättre.

  Johan T, det är klart att det finns mycket att skriva om, men jag har bara inte orkat. Har haft för mycket den senaste tiden. Håller nu på att avsäga mig ett tungt uppdrag som ska göra att jag får lite mer tid till annat.

  Stalkningen behandlar vi i justitieutskottet imorgon. Alla är nu överens om mitt gamla förslag att besöksförbud (som ska heta kontaktförbud) ska kunna kombineras med elektronisk övervakning. Jag ska dock erkänna att jag inte var först med förslaget, redan 1994 motionerade min partivän Karin Starrin i denna fråga.

  Den fråga som är aktuell i utskottet är om rekvisitet “påtaglig risk” ska tas bort i fråga om kontaktförbud i gemensamt hem. Idag krävs det påtaglig risk för fortsatt brottslighet för att besöksförbudet ska kunna gälla det gemensamma hemmet. Utredningen föreslog att detta skulle tas bort, men JO m.fl. kritiserade att det skulle bli samma rekvisit för vanligt kontaktförbud som för kontaktförbud i gemensamt hem och därför valde regeringen att inte ta med detta i propositionen.

  Nu finns det dock risk för att det ska bli ett tillkännagivande till regeringen att de ska återkomma med ett sådant förslag.

  Jag kan tänka mig att mildra kravet för kontaktförbud i gemensamt hem, men jag tycker inte att det ska vara samma rekvisit som för vanligt kontaktförbud. Det är trots allt ett långt mycket svårare ingrepp i en människas liv att inte få använda sitt eget hem än att inte få kontakta en person.

  Vi vet inte heller hur lagrådet skulle ställa sig i en sådan fråga och därför känns det inte bra om oppositionen begär att regeringen ska återkomma med ett sådant förslag. Då har oppositionen redan sagt att de struntar i lagrådets yttrande och att regeringen inte heller ska bry sig om vad lagrådet tycker.

 4. frekar06 says:

  Har tydligen lite strul med att lägga in kommentarer på Jämställd.se så därför lägger jag in min kommentar här istället.

  Jag har lite svårt att förstå varför detta blev en så stor nyhet i medierna. Men visst är det ett problem att förskolorna har så dåliga öppettider och jag håller i högsta grad med Tjäder om att någon borde sätta fart på Sabuni så att det händer något. Men vi har faktiskt mycket viktigare frågor än detta att diskutera när det gäller svensk barnomsorg och skola.

  Hur ska vi till exempel höja en allt för dålig kvalitet i förskolan?

  Hur ska vi överhuvudtaget få lärare att stanna inom skolan och förskolan?

  Den senaste frågan är särskilt intressant med tanke på att Lärarförbundets undersökning som kom idag visar att 4 av 10 lärare funderar på att lämna yrket pga. bland annat den dåliga lönen. Det motsvarar ca 80 000 lärare som funderar på att lämna yrket. Jag har själv valt att läsa till lärare och det är bara att beklaga att det ser ut som det gör för närvarande.

  Ett problem i sammanhanget tror jag är att vi inte längre har möjlighet att vettigt utöva det som är kärnan i lärarjobbet, nämligen att lära ut kunskap till eleverna, utan istället måste ägna oss åt en massa dokumentation som vi har blivit pålagda uppifrån.

 5. frekar, jag kan bara hålla med om att det är oroande. Du får gärna ge exempel på vilka dokumentationspålagor som du menar. Inte för att jag inte tror dig, utan för att jag helt enkelt inte kan frågan och gärna vill ha tips.

  Nu sysslar jag väldigt lite med skolpolitik, men skulle jag utveckla och profilera Centerpartiet i skolfrågor så hade jag lagt kraften på elevernas lust att lära. Som jag har skrivit tidigare så tycker jag att det är viktigt med Björklunds ordning och reda i skolan, men det räcker inte. Det är en förutsättning för god inlärning, men det är långt ifrån tillräckligt för god inlärning.

  Jag är idel öra för förslag och jag kan vidareförmedla till vår skolpolitiska talesperson i riksdagen.

 6. frekar06 says:

  Johan.

  Ett exempel är alla dessa individuella studieplaner som ska skrivas. Var och en av eleverna skall ha sin egen individuell studieplan. Detta gäller alla elever i hela landet. Dessa omfattar kanske 1-2 A4 sidor, ibland längre. Bara detta är en massiv administration. En som jobbat som lärare och rektor i 25 år och som nu lämnat yrket, skrev 2009 en intressant krönika på området. Där kan man läsa:

  “Stefan Rodhe menar att rektorsjobbet under de åren han varit borta från skolan har belastats av så mycket byråkrati, administration och möten utanför skolan att det pedagogiska ledarskapet har marginaliserats.”

  http://www.skolledarna.se/skolledaren/artikelarkiv/arbetsmiljo/Sidor/Rektorsjobbet.aspx

  Detta sammanfattar ungefär den situation som råder ute i skolan i dagsläget för såväl lärare som rektorer. En lärare i en årskurs 3:a uttrycker saken så här till UNT:

  “Skolan är en annan verksamhet som lever med ökade krav på dokumentation och administration. På Stenhagenskolan arbetar Anna-Karin Lind-Val som klasslärare i en trea. Som exempel beskriver hon proceduren runt varje elevs individuella utvecklingsplan. Omdömen ska skrivas ned och delges föräldrarna, mentors- och utvecklingssamtal ska förberedas, hållas, dokumenteras och följas upp, och själva den skriftliga planen ska tas fram.”

  http://www.unt.se/uppsala/datorn-stjal-tid-fran-patienter—och-elever-1238293.aspx

  Det säger en del om vad som pågår ute i skolorna. Vi ägnar snart mer tid åt administration och olika former av möten än åt eleverna. Där vill jag påstå att du har ett av skolornas riktigt allvarliga problem. Exakt! Du har så rätt när du säger att man bör lägga fokuset på elevers lust att lära. Det är precis det vi borde ägna oss åt i skolan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.