Daily Archives: 17/3/2011

Åtgärder för lägre elpriser

Den senaste tiden har det av naturliga skäl förts en debatt om elpriserna. Det är bra. För trots att det svenska elpriset ligger i nivå med EU-genomsnittet stiger elräkningen snabbt en kall vinterdag. Därför behöver vi göra mer för att … Continue reading

Posted in Insändare | 5 Comments

Visst finns det sjukdomsinsikt i Centerpartiet

Bertil Erlandsson skrev i Skånskan den 3 januari 2011 att vi i Centerpartiet inte inser att vi gjorde ett dåligt val i september. Detta stämmer inte, skillnaden med Socialdemokraterna är dock att vi inte gör vår analys i offentlighetens ljus … Continue reading

Posted in Insändare | 1 Comment

Så går inte regeringsarbetet till

Jag läste Kenneth Winsborgs debattartikel i Skånskan 14/2 med stor förvåning. Winsborg försöker med konststycket att hylla sina moderater för det som han tycker är bra inom Alliansen och kasta skit på Centerpartiet för det han inte tycker om. Ursäkta … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Svar ang. Norrtälje tingsrätt

Morgan Johansson(S) och Elisabeth Björk(S) skriver i en debattartikel i Norrtelje Tidning den 3 februari att de säger nej till en nedläggning av tingsrätten i Norrtälje. Det är bra. Men sen finns det tyvärr ett flertal felaktigheter i artikeln i … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Straffskatt på svensk matproduktion

Jordens befolkning växer och livsmedelsmarknaden växer med 2 % årligen, medan Sverige tappar 1-2 procentandelar av marknaden varje år. Mindre än hälften av den mat som äts i Sverige i dag produceras i Sverige. Då blir det ju knappast bättre … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Inga fler centraliseringar

För så sent som för ett par år sedan genomfördes, efter omfattande utredningsarbete, stora förändringar i tingsrättsorganisationen. Utgångspunkterna för dessa förändringar var att de skulle leda till en långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation. Hänsyn togs bland annat till servicenivå, säkerhet, hur många … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Lägre krogmoms stärker Skåne

Det blir allt dyrare att äta ute. Nyligen presenterades Gastrogates årliga prisindex som visar att lunchpriserna ökar snabbare än den allmänna prisutvecklingen. År 2005 kostade en lunch 66 kronor, förra året gick den på 76 kronor och 2015 väntas priset … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Blunda eller rätta till?

Olle Johansson, Hjärup, ställer ett antal frågor till mig i Skånskan den 21/2 som jag gärna besvarar. När vi i Centerpartiet var med och bildade regering 2006 så beslöt vi oss direkt för att inte ducka för de svåra frågorna. … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Anförande och repliker i datalagringsdebatten 16/3

Anf. 12 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Nu, efter mer än sju års diskussion, är vi framme vid debatt och beslut i riksdagen. För mig är det ingen trevlig dag. För mig är det en sorglig dag nu när Sverige … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | 3 Comments

Anförande och repliker i tingsrättsdebatten 10 mars

Anf. 135 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Precis som har nämnts var det under åren 1999–2006 som nästan hälften av landets tingsrätter lades ned. Den socialdemokratiska regeringen – med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet – gick igenom län för län … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Tagged , , , , | Leave a comment

Anförande och repliker i debatten om unga lagöverträdare (2/3)

Anf. 150 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Precis som vi har fått höra tidigare har det hänt mycket. Under förra mandatperioden satte regeringen i gång en lång rad viktiga utredningar på området. De gäller hur vi bekämpar ungdomskriminalitet och ser … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Tagged | Leave a comment

Anförande och repliker i den processrättsliga debatten

Den här debatten hade vi i kammaren den 2 mars. Läs Kent Ekeroths sista replik och fundera sedan på det här. Anf. 136 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Nu har turen kommit till den årliga debatten om processrättsliga frågor. Det … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Tagged , , | Leave a comment

Kriminalisering av eftersupning

2004 var första gången jag motionerade i riksdagen om att s.k. eftersupning behöver kriminaliseras. Då var det en s.k. kommittémotion, så hela partiet stod bakom den. Då skrev vi: “En annan brist i lagstiftningen är att s k “eftersup” inte … Continue reading

Posted in General | Tagged , , | 6 Comments

Datalagringsdebatten i utländsk media

Norska Verdens Gang, en polsk tidning och The local (svenska nyheter på engelska) är några tidningar som uppmärksammade vår debatt. På läktaren var det däremot nästan tomt. Tror att det satt en eller två personer utöver de skolklasser som kommer … Continue reading

Posted in General | 3 Comments