Åtgärder för lägre elpriser

Den senaste tiden har det av naturliga skäl förts en debatt om elpriserna. Det är bra. För trots att det svenska elpriset ligger i nivå med EU-genomsnittet stiger elräkningen snabbt en kall vinterdag. Därför behöver vi göra mer för att för att både öka produktionen och stärka konkurrensen i Sverige och Norden.

Tyvärr har vi de senaste vintrarna blivit påminda om hur beroendet av el från vattenkraft och kärnkraft gjort systemet känsligt för störningar. Framförallt har det handlat om kärnkraftverk som stått stilla och vattenmagasin som inte fyllts på som normalt samtidigt som vi haft perioder av stor efterfrågan på el. Sammantaget har det drivit upp elpriserna inte bara i Sverige utan också i Norge och Finland. Energikostnaderna för stora kundgrupper har ökat vilket skapat såväl oro som ilska.

Vi har vidtagit en rad åtgärder för att åstadkomma en effektiv elmarknad med väl fungerande konkurrens som ger en säker tillgång till el till internationellt konkurrenskraftiga priser. Regeringens energiöverenskommelse från början av 2009 innebär en rad förändringar som långsiktigt kommer att ge effekter på elpriset. För det första ska ett tredje ben i elförsörjningen byggas upp i form av ny förnybar elproduktion, framför allt vind- och biokraft. Därmed minskar vi vårt stora beroende av vatten- och kärnkraft. För det andra har de långsiktiga förutsättningarna för den svenska kärnkraften lagts fast. Därtill har vi kraftigt ökat insatserna för energieffektivisering. Fortfarande är den sparade kilowattimmen den billigaste och miljövänligaste kilowattimmen.

Idag ser vi hur vår energipolitik börjar ge resultat. 2009 går till historien som det år då bioenergin passerade oljan som Sveriges största och viktigaste energikälla. Samtidigt växer vindkraften snabbt ut. Det är bra för klimatet. De senaste 12 månaderna har vindkraften producerat 3,78 TWh, vilket motsvarar årsproduktionen från en mindre kärnkraftsreaktor. Sedan år 2003 har den förnybara elproduktionen inom elcertifikatsystemet ökat med cirka 10 TWh vilket är betydligt mer är än vad de båda kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck årligen producerade när de var i drift.

Men vi i Centerpartiet tror att det behöver göras mer. Idag kan vi konstatera att många konsumenter fått väldigt höga elfakturor samtidigt som de elproducerande bolagen gör storvinster. Därför vill vi se över möjligheten att sänka elskatten för privatpersoner och höja den för de bolag som producerar el. För det andra behövs en diskussion om hur bolagen tar betalt av sina kunder. Idag är det 1,1 miljoner hushåll som tilldelats ett så kallat tillsvidareavtal. Dessa är ofta betydligt dyrare än ordinarie avtal. Det kan skilja upp till flera tusen kronor per år för en normal villaägare.

När vinter går mot vår sjunker nu sakta men säkert beloppen på elfakturorna. Men vi vet att det kommer nya vintrar och därför hoppas vi att debatten om hur vi skyddar konsumenterna från pristoppar kan fortsätta. Det är viktigt att konsumenternas ställning stärks och att alla känner tilltro till energisystemet. För Centerpartiet är det viktigt att vi inte bara ser till att trygga eltillförseln på lång sikt genom att bygga ut den förnybara produktionen och öka energieffektiviseringen. Vi tycker också att det är viktigt att vi alla kan känna trygghet inför kommande vintrar.

Maud Olofsson, Centerpartiets partiledare
Johan Linander, Riksdagsledamot för Centerpartiet

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

5 Responses to Åtgärder för lägre elpriser

 1. Don Joan says:

  Det tackar jag för, man ser ju inte fram emot kommande vintrar om inte denna utveckling får ett slut. De räkningar som trillat ner i postlådan har nästan framkallat akut ambulanstransport. Ändå är kåken välisolerad och lågenergilampor lyser upp i mörkret. Kör hårt med ert initiativ.

 2. frekar06 says:

  Johan,

  Det låter som en bra början tycker jag även om det tagit lite för lång tid att komma med detta. Men man ska samtidigt ha respekt för att den politiska processen måste ha sin gång och att det tar tid att förändra en komplex elmarknad som inte fungerar särskilt väl.

  Vi har vid ett flertal tillfällen här diskuterat oppositionens ansvarslöshet. Nu kan vi lägga till två nya exempel. Det första är kravet på att kärnkraften ska läggas ner nu som vi bland annat hör från Vänstern och Miljöpartiet. Det andra är hanterandet av situationen i Libyen. Det verkar uppenbarligen som om Socialdemokraterna tycker att vi ska gå in med svenska styrkor och stridsflyg i Libyen (se länk till klipp nedan).

  Socialdemokraterna kan möjligen skylla detta på att en enskild ledamot har fått spel, annars är de faktiskt illa ute. Statsminister Reinfeldt gör samma tolkning som jag gör av Forslunds (S) utspel vid statsministerns återrapportering från EU-mötet (se länk till det andra klippet nedan).

  Forslund: http://ripa.riksdagen.se/ripa.fcgi?op=archive&pli=28&pgm%5Fid=1111103170077439311
  Reinfeldt: http://ripa.riksdagen.se/ripa.fcgi?op=archive&pli=29&pgm%5Fid=1111103170077439311

  Kan ingen förklara för oppositionen vad det innebär att ta ansvar för det här landet, så att vi får ett slut på alla dessa oansvariga och oseriösa förslag?

  Frekar06

 3. frekar06 says:

  Ett förtydligande. Jag är principiellt emot kärnkraften. Men det innebär dock inte att jag vill att den ska avskaffas här och nu. Vi måste vara ansvarsfulla i denna fråga. Det är inte ansvarsfullt att sätta igång en nedläggning av svensk kärnkraft nu.

  Vi kan dessutom inte med de fasansfulla bilder som kommer från Japan nu, bland annat på de förstörda kärnkraftverken men framförallt på all annan förödelse fatta rationella och kloka beslut nu i en så här viktig fråga. Det är inte kärnkraften som debatten borde handla om för närvarande, utan om hur vi ska hjälpa folk i de sönderslagna delarna av Japan som borde vara det mest intressanta för närvarande. Kärnkraften här hemma kan vi faktiskt diskutera vid ett annat tillfälle. Det är lite fult av de värsta kärnkraftsmotståndarna att dra igång en jättekampanj så här mitt i den värsta katastrofen som har drabbat Japan i modern tid (åtminstone sen slutet av andra världskriget). Frekar06

 4. Anders says:

  “Vi har vidtagit en rad åtgärder för att åstadkomma en effektiv elmarknad med väl fungerande konkurrens som ger en säker tillgång till el till internationellt konkurrenskraftiga priser.”
  Kan du vara mer konkret? Är det inte just “internationellt konkurrenskraftiga priser” som är problemet, att kraftbolagen tömmer vattenmagasinen under sommaren/hösten för att sälja elen dyrt till Europa när vi i Sverige inte behöver så mycket el och sedan blir det elbrist under vintern här som driver upp priserna ännu mer.
  Hur har ni tänkt att en internationell marknad ska fungera och på vilket sätt ska det få effekten att elpriserna blir lägre i Sverige?

Leave a Reply

Your email address will not be published.