Nu kommer FiDep att dra i bromsen

Utan att behöva avslöja någon speciellt väl bevarad hemlighet så är det ofta så i våra budgetförhandlingar att det är olika fackdepartement mot finansdepartementet. De olika departementen har många förslag som kostar pengar och finansen säger nej till det mesta. Det betyder i vårt fall med alliansen att det snarare blir strid mellan olika departement, än mellan partierna, t.ex. när det gäller rättsfrågorna så är det mellan M-ledda JuDep och M-ledda FiDep. Av det jag har upplevt och hört från den förra S-regeringen så var det precis samma sak då även om det var en enpartiregering.

Svensk ekonomi har gått förträffligt det senaste året och när vi diskuterade 2012 års statsbudget före sommaren så hade vi goda förhoppningar om att det skulle finnas utrymme för viktiga reformer, både vad gäller kostnader och olika skattelättnader. Visst fanns Grekland som ett orosmoment, men det var ändå inget stort hot mot Sverige.

Nu har sommaren snart gått och himlen är lite mörkare. Greklandsoron har spridits till Spanien och Italien vars ekonomi påverkar oss i Sverige mycket mer än Grekland. USA har fått sänkt kreditvärderingsbetyg, oavsett vad Obama tycker om det, och börserna faller. Det är alltså en helt annan situation än före sommaren.

Nu är jag övertygad om att det kommer att bli mycket stramare tyglar i budgetförhandlingarna. Vi ska träffas i Centerpartiets riksdagsgrupp senare i augusti och då får vi FiDep-prognosen presenterad. Det blir snarare till att plocka bort tidigare prioriterade förhandlingsbud än att lägga till nya önskemål, som ju är så mycket trevligare.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

One Response to Nu kommer FiDep att dra i bromsen

  1. frekar06 says:

    Johan,

    Det är uppenbart precis som du är inne på till viss del att de mörka molnen hopar sig på den ekonomiska fronten. Grekland, Portugal och Irland är hanterliga problem. Det är inte Spanien och Italien. Italien är en av världens tio största ekonomier och har en enorm statsskuld som är omöjlig att hantera om de skulle råka i problem, vilket mycket tyder på att de också har gjort.

    Det finns ingen i världen som kan rädda Italien och Spanien. De har egentligen bara två val. Antingen börjar man med oerhört kraftfulla besparingar, vilka sannolikt inte kan gå igenom i Italien med tanke på den politiska kris som ständigt är där eller också ställer man in betalningarna med allt vad det innebär. När det gäller Euron ser jag egentligen bara två realistiska vägar ut.

    Den ena är att man betalar för problemen i Spanien och Italien (vilket man inte har råd med) eller också kommer Euron att falla med allt vad det innebär. För ett år sedan var det otänkbart. Nu har vi kommit i ett så pass allvarligt läge att allt är möjligt. De flesta ekonomisk-politiska verktygen är redan uttömda. Vi kan inte spendera mer pengar och räntorna ligger på noll redan i många länder. Det som återstår är att börja trycka pengar. Men det är extremt riskfyllt. Risken finns att vi kommer få hög inflation och hög arbetslöshet samtidigt, dvs. stagflation.

Leave a Reply

Your email address will not be published.