Var öppen för det okända

Jag la just in en text som en kommentar under “billigare bostäder” och eftersom debatten handlar om något helt annat än inlägget om billigare bostäder så flyttar jag debatten hit.

Följande text är en del av en liberal skrift som jag skrev för snart fem år sedan, men det är fortfarande lika aktuellt.

Den engelska filosofen och den moderna liberalismens grundare John Stuart Mill sa en gång: “…ännu har aldrig något gjorts utan att någon har varit den förste att göra det (…) allt gott som uträttats är ett resultat av originalitet.”

Varför är vi rädda för det okända? Svaret är lika enkelt som förrädiskt. Vi vet inte hur det okända påverkar oss och alltså känner vi obehag inför vår okunskap om vår framtid. Precis denna känsla lever SD och ND på.

Istället borde vi känna nyfikenhet. Det okända är en ny möjlighet till förbättring som vi ännu inte känner till.

Skillnaden mellan optimisten och pessimisten är att optimisten ser möjligheten i det okända medan pessimisten ser faran. Utan tvekan bygger utveckling på en optimistisk syn på den ännu okända.

Vad skulle bli resultatet av att avvisa allt okänt? Ingen som helst utveckling. Precis som Johns Stuart Mill så träffande skrev för ca 150 år sedan så har aldrig någonting gjorts utan att någon varit den förste att göra det. Allt gott som uträttats har någon gång varit okänt.

Ett lands förändringsbenägenhet är ett mått på utvecklingspotentialen, jämför gärna med Nordkorea, Kuba och f.d. Östtyskland. Det land, eller för den delen de människor, som är öppna, testar nya möjligheter och tar risker kommer visserligen att gå på en och annan mina, men kommer i det långa loppet ha en mycket bättre utveckling än det land eller de människor som är slutna och avvisar det som är okänt.

This entry was posted in General and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.