Nationellt centrum för skyddad identitet

Idag har Maud presenterat ett tredje C-förslag för att hjälpa kvinnor, och män, som flyr undan hot och våld. Vi menar att det behövs ett nationellt centrum för skyddad identitet. Stödet som samhället ger idag är alldeles för dåligt.

Lars Ohly pratar på Ekot om Nationellt centrum för kvinnofrid, som är bra, men de sysslar inte med enskilda personers fall och hjälper inte på det sätt som verkligen skulle behövas.

This entry was posted in General and tagged , , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to Nationellt centrum för skyddad identitet

 1. frekar06 says:

  Det är en fråga som man bör titta på precis som du är inne på Johan. Ett annat problem där jag hoppas Centern kan komma med någon form av lösning är hur man som lärare/rektor ska hantera elever med skyddad identitet i samband med betygssättning.

  På betygen ska vissa uppgifter om ens person, bland annat namn och personnummer framgå. Dessa blir offentliga handlingar (vilket de ska vara) och kan mycket väl röja skyddade identiteter. Jag vet att det finns barn i Sverige idag (rapporterades om detta i media för ett slag sedan) som inte kan begära ut sina betyg för att de är rädda för att deras skyddade identitet avslöjas. Det är en katastrof för dessa elever att de pga. rädsla inte kan begära ut sina betyg från skolan. De kan ju inte ens söka vidare utan sina betyg. /Frekar06

 2. frekar, bra att du är medveten om problemet, inte alla lärare (eller blivande?) som är det. Så sent som idag har jag pratat med en kvinna som jag har haft kontakt med i några år, hon och hennes barn lever med skyddad identitet, och en av de problem som hon nämnde är betygen. Det är inget lättlöst problem. För deras del gäller det antingen att kunna gå ner till en lägre skyddsnivå, sk adresskydd, men då krävs att det verkligen fungerar vilket är tveksamt, eller att byta identitet och därefter kunna börja leva ett normalt liv som någon annan.

 3. frekar06 says:

  Läser till lärare nu. Jo detta är en viktig fråga. Tyvärr är det inte bara lärare som inte är medvetna om detta problemet. Det sitter en hel rad rektorer och administrativ personal i skolan som inte heller är medveten om problemet. Det räcker ju med att en person inte är medveten om det i samband med betygen (det är ju rätt många som hanterar betyg, lärare skriver betygen på eleverna, rektorn skriver under betygen och den administrativa personalen för in betygen) för att elevens identitet ska riskera att röjas. Som sagt, inget lätt problem att lösa. Tror inte på lagstiftning eller riktlinjer för hur detta ska skötas. Jag tror att utbildning i frågan är vägen att gå här. Detta är en fråga som definitivt borde tas upp på lärarutb. vilket inte görs idag. Konsekvenserna om en individ i skolan inte känner till reglerna kan bli stora i för enskilda elever som kanske till och med lever under direkta mordhot. /Frekar06

 4. frekar06 says:

  Vem har egentligen ansvaret för tillsynen av hur skolorna sköter just det här med elever med skyddad identitet? Vad jag vet har varken Skolverket eller Skolinspektionen granskat hur det ser ut i landet när det gäller detta. Men jag kan i och för sig ha missat detta. Jag är också osäker på om det i Skolinspektionens tillsynsuppdrag att granska just hur skolorna sköter det här med elever som har skyddad identitet. Vad jag vet är det bara media som gjort något kort granskande inslag om detta de senaste åren. Fast var inte detta uppe i riksdagen för debatt för något år sedan? Jag har för mig det eller också blandar jag ihop det med något annat. Brukar försöka följa de debatter som är i riksdagen när de sänds på televisionen. /Frekar06.

 5. frekar, din fråga är berättigad. Därför behövs det ett nationellt centrum för skyddad identitet.

 6. frekar06 says:

  Håller med Johan.

 7. No Name says:

  “Stödet i samhället är alldeles för dåligt” – som man bäddar får man ligga heter det ju. Winston Churchill myntade uttrycket “It takes a socialist Police to create a socialist state” han visste vad han talade om. Där är Sverige i dag det vet jag av egen erfarenhet, efter att nekats skydd & vård efter att återvänt från ett tredje land. Befinner mig i en asyl process från Sverige och det efter att utsatts för övergrepp och trakasserier efter återkomsten hit.

  Upplever min tid i Sverige som värre än det jag lämnade, har fått en hel del att berätta.

  Signum; fd Svensk

  ps. Om ni stryker första två orden blir citate rätt. ds

Leave a Reply

Your email address will not be published.