Jag gör gärna ett drogtest

Oj, vad ska man säga. Thomas Bodström har verkligen ställt till det för sig. Kanske har han inget att dölja och givetvis ska man inte behöva bevisa att man inte har något att dölja, men på det sättet som Bodström ångrade sig när P3 Nyheter frågade om han kunde tänka sig ett drogtest skapar självklart spekulationer.

Som Centerpartiets rättspolitiska talesperson ser jag mig själv som en kandidat för en framtida ministerpost och gärna justitieminister. För att det inte ska råda några tvivel och spekulationer om mig så skulle jag direkt ställa upp på ett drogtest. Inte för att jag behöver bevisa att jag inte har något att dölja utanför att jag skulle vilja göra det.

This entry was posted in General and tagged , , . Bookmark the permalink.

19 Responses to Jag gör gärna ett drogtest

 1. Och du har all rätt i världen att få göra ett drogtest. Men frågan är om du samtidigt erkänner minderåriga personers rätt att slippa “frivilliga” drogtester…

 2. z999 says:

  @Linander:
  “För att det inte ska råda några tvivel och spekulationer om mig så skulle jag direkt ställa upp på ett drogtest. Inte för att jag behöver bevisa att jag inte har något att dölja utanför att jag skulle vilja göra det.”

  Inget att dölja? Ja, ja, sådär säger ju alla.
  Skämt å sido. Jag läser ju en del på din blogg och skulle bli besiken om du uppträdde som Bodström.

 3. Jakob says:

  OK, Johan, det låter ju bra att du är beredd att drogtesta dig. Men vi får sannerligen hoppas att du aldrig får någon ministerportfölj. Och allra minst justitieministerposten. Bevare oss väl.

 4. Markus, om du tänker på drogtester i skolan så är det enbart frivilliga drogtester, riktigt frivilliga, som är aktuellt. Men om du tänker på ett test när någon minderårig misstänks för missbruk så behövs inte den unges medgivande. Socialtjänsten har ett ansvar för att utreda den unges behov av hjälp och normalt går föräldrarna direkt med på att göra ett test (det är föräldrarna som bestämmer så länge det gäller en omyndig och den unges medgivande har aldrig behövts i sådana fall). Tyvärr finns det en del föräldrar som själva har problem, kanske själva är missbrukare, och inte vill att socialtjänsten ska hjälpa barnet. I de fallen har vi ändrat lagen så att barnets bästa går före föräldrarnas vilja och drogtest kan göras.

  z999, jag tycker att man kan tillägga att en del av den test som Bodström inte ville göra faktiskt inte handlar om missbruk eller något olagligt. Det sköterskan säger att provet ska visa är bl.a. bensodiazepiner. Det finns t.ex. i sömntabletter, vilket många människor använder tyvärr, men också i en hel del andra mediciner som exempelvis sobril. Det finns även i t.ex. rohypnol.

  Tack för kommentaren Jakob… Jag tror inte att du röstar på mig ändå så det är fullt begripligt att du inte vill ha mig som minister. Men att du tar dig tid att läsa min blogg får jag tacka för.

 5. Jag skulle inte ha något emot att se dig som justitieminister Johan, det vet du, men jag blir lite orolig när du säger att du inte ser problematiken i det du kallar “riktigt frivilliga drogtester” som man ska genomföra slumpmässigt på minderåriga skolungdomar.

  Var inte Tomas Bodströms drogtest också “riktigt frivilligt”? Tror du han idag tycker att det egentligen inte var frivilligt alls?

 6. frekar06 says:

  Jag kan varken ställa upp på slumpvisa drogtester av elever eller drogtester av barn utan föräldrars medgivande. Lagrådet var också oerhört kritiska till detta. /Frekar06

 7. Nisse Nilsson says:

  Det är hög tid att det monteras alkolås på riksdagens röstningsknappar! Alla riksdagsledamöter borde blåsa innan de kan rösta särskilt om det kommer alkolås som även kan hitta narkotika.

 8. Din riksdagskollega Karl Sigfrid kommer till slutsatsen att “frivilliga drogstester” är just “frivilliga”…

  http://karlsigfrid.se/2010/08/23/bodstrom-foregar-med-gott-exempel/

 9. TT says:

  Som många nämnt tidigare. Nekar du ett frivilligt test börjar alla undra vad du har att dölja. Någon frivillig provtagning kommer det inte att bli. Ingen vill vara misstänkt för att dölja något.

 10. mr d says:

  Det största problemet är väl metodiken. Personligen skulle jag ha haft stora problem med att urinera när folk står och tittar på mig när jag var yngre.

  Det är juh inte direkt så man får gå in och urinera själv i ett rum då det skulle bli för lätt att fuska.

  I ett sådant fall vore det bra om man fick ta blodprov istället, men det är det ingen som vill ta då de flesta droger bara stannar i blodet upp till 48h. I urin kan det finnas spår i någon vecka

 11. Fredrik Larssonj says:

  “Men om du tänker på ett test när någon minderårig misstänks för missbruk så behövs inte den unges medgivande.”

  Helt riktigt men föräldrarnas samtycke skall inhämtas eller så skall våldsmonopolet användas men som ialla fall där det händer skall det gå genom en åklagare och kanske en domstol.

  “I de fallen har vi ändrat lagen så att barnets bästa går före föräldrarnas vilja och drogtest kan göras.”

  Ja men det ärinte så lagen används – den används som en bestraffning eller ett utpressningsmedel av ordningsmakte på gatan för att kontrollera undomar som inte “tycker rätt” eller är “rätt klädda”.

  Polisen har redan makt att stävja olagligt och oordningssamt beteende och så skall det vara men dom skall inte ha godtycklig makt att döma eller straffa. Vilket denna lagen ger dom.

  Mvh
  Fredrik Larsson

 12. frekar06 says:

  Eller nej förresten. Efter lite funderande fram och tillbaka kan jag inte ställa upp på slumpvisa drogtester av elever och jag kan heller inte ställa upp på drogtester av barn överhuvudtaget, även om jag är lite velande vid mycket starka brottsmisstankar. /Frekar06

 13. Ejnar says:

  Hej, Johan!
  Din allianssyster Beatrice Ask satte sig snällt ned och kissade för att visa svenska folket att hon minsann också saknar integritet. Kanske kan även du sälla dig till raden av justitieministrar som kränker andras integritet. Lycka till!

 14. iveqy says:

  Enligt idrotten i siffror (www.rf.se) är 2,5 milj. invånare medlemmar i RF (om jag tolkar siffrorna rätt). Som medlem (eller delaktig i aktivitet anordnad av RF) i RF är du skyldig att när som helst, var som helst av RF eller dess motsvarighet i andra länder lämna dopingprov i form av urinprov och/eller blodprov.

  Kort sagt, fler än var fjärde invånare kan när som helst “tvingas” lämna urin. Jag förstår inte hur det kan vara en så stor sak för en minister eller ministerkandidat att behöva göra det. Det borde snarare vara regel med slumpmässiga kontroller, där varje minister blir kontrollerad minst en gång om året.

  Vi kontrollerar idrotten mycket hårdare, idrott är på skoj, att styra Sverige är det inte…

 15. frekar06 says:

  Det är helt korrekt Iveqy. Problemet med RF:s policy och även med WADA:s antidopningspolicy är att de strider mot artikel 8 i Europakonventionen och mot ett antal andra regler i EU. Detta är något som jag vet diskuteras flitigt på EU-nivå. Att tvinga någon till drogtest ska man bara kunna göra om det finns konkret brottsmisstanke och då ska beslut fattas av domstol. Det vill säga, Centerns ledning agerade helt fel. Skyddet för den enskildes integritet är en grundläggande rättighet. Det är dags för våra ledande politiker att förstå detta. /Frekar06

 16. Markus, Justitieombudsmannen har redan granskat de frivilliga drogtester som en del skolor har genomfört och kommit fram till att det är okej enligt nuvarande lagstiftning om de är fullt frivilliga. Med frivilliga menas då att en elev ska kunna dra sig ur och säga nej även när han kommit in till skolsköterskan och att det finns sekretess för skolsköterskan så hon får inte sprida att eleven inte ville. Så eleven kan alltså säga nej utan att råka ut för några reprimander. Det är denna typ av frivilliga drogtester som Centerpartiet säger ja till och det krävs alltså ingen lagändring eftersom det enligt JO redan är okej.

  Klart att Bodström inte kände att det fanns någon frivillighet, men han ställde till det själv genom att först säga ja.

  frekar, det stämmer att lagrådet var kritiska mot den lagändring som vi gjorde.

  TT, se mitt svar ovan till Markus.

  mr d, intressant att du nämner det. Jag har själv oerhört svårt att kissa när någon okänd står bredvid. Jag kan inte använda “pisserännan” på offentliga toaletter utan måste vänta på att en toalett blir ledig där jag kan stänga om mig. Men i Bodströms fall och när det gäller frivilliga drogtester för elever så behöver ingen följa med in på toaletten. Bodström har hävdat det, men det var inte sant. Skulle han ha en burk med “rent” urin stående på toaletten i väntan på eventuellt mediabesök för att fråga om drogtest?

  Fredrik, polisen får inte missbruka den här lagen precis som de inte får missbruka någon annan lag. Självklart får inte test göras för att någon ung inte är rätt klädd (?). Dessutom är det inte polisen som fattar beslutet utan åklagare.

  frekar, att inte tvinga missbrukande ungdomar till ett drogtest för att sedan tvinga dem till vård och behandling skulle vara att överge dessa ungdomar. Det är ingen frihet att ha friheten att missbruka.

  Ejnar, en del av brottsbekämpningen går ut på att kränka vissa personers integritet (att sätta någon i fängelse är den ultimata integritetskränkningen), så du har rätt i att alla justitieministerar (indirekt) kommer att kränka andras integritet. Men menar du att det finns något alternativ? Hur ser en brottsbekämpning ut som aldrig innebär någon integritetskränkning?

  iveqy, intressant inlägg.

  frekar, det är helt frivilligt att vara idrottare och därmed ställa sig själv under kravet på slumpmässiga dopningstester. Därför faller din tolkning av Europakonventionen (lite förenklat uttryckt).

 17. frekar06 says:

  Min tolkning av EU:s regler och Europakonventionen faller inte alls. Även EU anser att WADA:s regler strider mot rätten till personlig integritet. Dessutom så försvinner inte rätten till privatliv bara för att verksamheten är frivillig.

  http://svt.se/2.21335/1.1515403/wada_bryter_mot_eu_s_direktiv?lid=puff_1515403&lpos=extra_0

  Men Johan det handlar inte bara om missbrukande ungdomar. Dagens lagstiftning innebär att polisen kan ta in vem som helst när som helst på drogtest på blotta misstanken om att de tar droger. Det kan jag inte under några omständigheter acceptera. Om en person misstänks för drogmissbruk ska denne tas in till polisstation. Sen ska en domare avgöra om denne ska bli drogtestad eller inte. Domaren ska vara skyldig att ta den enskildes integritet i beaktande och integriteten ska väga tungt vid beslut om drogtest.

  När det gäller slumpvisa drogtester av elever så har visserligen JO sagt att det är förenligt med lagen. Skolinspektionen kom dock till en annan slutsats, nämligen att drogtesterna av elever stred mot grundlagen. Sen dess har Skolinspektionen gjort några kovändningar. Så nu vet ingen var de står i frågan. För först hette de som sagt att det stred mot grundlagen. Sen ändrade de sig och vill se en tydligare lag. Sen verkar de ha gått tillbaka till ståndpunkten att de strider mot grundlagen. Omöjligt att hänga med i alla turer de tagit i denna fråga.

  /Frekar06

 18. Det var en gammal länk, vad kom sedan från EU?

  Det är fel att polisen skulle få genomföra drogtest på vilka vaga grunder som helst. Dessutom är det inte polisen som fattar beslut utan åklagare. Hur skulle domare kunna fatta beslut, ska vi ha dygnet runt-öppna domstolar i alla län?

  Skolinspektionen ansåg först att det stred mot lagen att göra frivilliga drogtester, men sedan granskade Justitieombudsmannen ärendet och kom fram till att är lagligt med frivilliga drogtester under vissa förutsättningar. Självklart följer Skolinspektionen JO:s beslut.

 19. frekar06 says:

  Du har fel i detta fallet. Polisen kan visst det slå till när som helst, hur som helst och var som helst, med hänvisning till droglagstiftningen. Nu senast är det ett gäng fotbollssupportrar som gick ut på krogen för att ta några öl som blev drabbade av polisens övergrepp. De var varken aggressiva, hotfulla eller drogpåverkade. Ändå slog polisen till mot dom, satte handfängsel på dom och visiterade dom just med hänvisning till droglagstiftn. Även andra utanför supporter gänget blev utsatta för dessa övergrepp. Tyvärr är det bara Piratpartiet som vill stoppa dessa övergrepp genom att ändra lagen.

  http://nyheter24.se/sport/fotboll24/allsvenskan/451889-polisovergrepp-mot-djurgardssupportrar

  /Frekar06

Leave a Reply

Your email address will not be published.