Vad är en tiggare?

Sverigedemokraterna i allmänhet och min justitieutskottskollega Kent Ekeroth i synnerhet fortsätter att ta ut de främlingsfientliga populistsvängarna. Det senaste är att “förbjuda tiggeri” eftersom de “förstör gatubilden” och att tiggeriet “ett invandrarfenomen som vi importerat”.

Men inte ett enda ord om vad som är tiggeri. Hur ska gränsen dras? Om en gatumusikant med en hatt framför sig spelar för dålig musik, är han eller hon då en tiggare enligt Sverigedemokraternas definition? Är det pantomin om en tiggare sitter tillräckligt stilla?

Att de som tigger förmodligen är i behov av sociala insatser istället för bötesstraff som de ändå inte kan betala väljer också SD att bortse ifrån. Det försvårar ju deras populistiska bild av att tiggare är jobbiga människor som ska bestraffas och helst utvisas ur landet eftersom de förmodligen är utlänningar.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

25 Responses to Vad är en tiggare?

 1. Uffe says:

  Jag är väldigt kluven vad gäller förbudet mot tiggeri som införts i Sala.

  En del av mig tycker det är rätt, då jag blir irriterad av tiggare som verkar ha det som affärsidé att, sommartid, ta sig till Sverige från andra länder (gissningsvis länder i Östeuropa) och tigga pengar här.

  Samtidigt ser jag ingen egentlig anledning att förbjuda tiggeri: alla kan vi hamna i situationen att vi blivit rånade på plånboken och behöver tigga ihop pengar så vi kan ta tåget/bussen hem.

  Summa summarum tycker jag att Sala gör fel genom att förbjuda tiggeri. Jag tror mig förstå vilket/vilka problem de vill åtgärda, men jag tror förbud är fel verktyg för att lösa problemet/-n.

 2. Bosse says:

  Är allt som SD gör främlingsfientligt, rasistisk och islamofobiskt enlik dig?

 3. z999 says:

  Ett helt underbart förslag av Kent! Förslaget syftar i första hand på de kringresande romerna som är en välkänd plåga för oss som åker tunnelbana och pendeltåg. Att det stör gatubilden låter som en förskönande omskrivning. Maria Leissner har engagerat sig i romernas att åka runt och försorja sig på aggresivt tiggeri.

 4. frekar06 says:

  Det är som jag ser det dags att vi istället för att förbjuda tiggeri börjar tala klarspråk om hur vi ska hjälpa dessa mycket utsatta personer i samhället. Det Sverigedemokraterna nu ägnar sig åt kan inte betraktas på annat sätt än som ett hån mot en mycket utsatt grupp i samhället (tiggare).

  När det gäller resonemanget från SD om att detta skulle vara ett invandrarproblem så är det ett resonemang som har sin grund i en ideologi (rasism) som är direkt fientligt inställd till invandrare och etniska minoriteter. Främlingsfientlighet och rasism tar jag mycket starkt avstånd ifrån.

  Romerna är enligt Hammarberg som är en av de ansvariga för mänskliga rättigheter i den europeiska unionen en av Europas i särklass mest utsatta grupp. De inte bara diskrimineras. De utsätts för regelrätta förföljelser. Den 15/7-2010 skrev Aftonbladet:

  “Liksom Tyskland utvisar Sverige, helt i strid med UNHCR:s och Europarådets rekommendationer, romer till Kosovo på löpande band. I Kosovo är deras hem nedbrända eller övertagna av albanska grannar, och de hänvisas till ett liv på gatan eller i blyförgiftade läger vid Mitrovica, där barn blir sjuka och dör.”

  Länk: http://www.aftonbladet.se/debatt/article12390947.ab

  Det är dessvärre väldigt talande för den situation som råder när det gäller romerna i många länder, inklusive i Sverige. Romernas situation är helt oacceptabel i såväl Sverige som i övriga Europa.

  Nu ska Romerna dessutom undantas från den fria rörlighet som för Bulgarien och Rumänien träder ikraft 2013. Det är oacceptabelt och en ren skandal att EU överhuvudtaget gått med på detta.

  http://henrikalexandersson.blogspot.com/2010/07/morka-skuggor.html

  Det är hög tid att Romerna slutar bli diskriminerade och förföljda. Vi lever på 2000 – talet, men synen på Romerna framstår som medeltida. Dags att börja göra som Leissner bland annat förespråkar och ta ansvar för Romernas situation. Frekar06

 5. z999 says:

  Det handlar om romer från EU, inte svenska romer. Det handlar alltså om ett EU-problem och inte ett invandrarproblem.

 6. Polisen tycker tiggeriförbudet är bra, gör det dem också rill rasister enligt dig?
  I andra länder finns tiggeriförbud medan gatumusikanter är tillåtet. Vad jag vet finns där inga problem att avgöra vad som är vad.

 7. z999 says:

  Att tillåta tiggeri är som att tillåta fyllstök på allmän plats. Att tillåta det är bara ett annat sätt att blunda för ett (ibland) mycket störande moment. Sedan tillkommer sidokriminaliteten.

 8. frekar06 says:

  Patrik: Det förvånar mig inte att polisen tycker detta är bra. Men det innebär definitivt inte att vi ska ha ett förbud mot det. Var ska vi sätta gränsen för tiggeri? Ska vi också förbjuda det tiggeri som en hel del oerhört seriösa organisationer som vill människor väl är ute och genomför med sina bössor? Eller var vill du sätta gränsen?

  Polisen ska för övrigt inte ha fler befogenheter än vad dom redan har. De har redan allt för många och allt för långtgående sådana. Man ska inte kunna ge människor som tigger för att få ihop till sitt levebröd för dagen böter. Det hör inte hemma i civiliserade länder som Sverige överhuvudtaget.

  Z999: Vi kan väl vara överens om att vi inte kommer bli överens i denna fråga. Jag är i och för sig inte förvånad över SD:s resonemang. Att på det sätt som SD här vill göra och dra undan mattan för de allra svagaste i samhället är direkt oseriöst och något som jag inte under några som helst omständigheter ställer mig bakom. SD vill exkludera dessa individer än mer ur samhället, jag vill inkludera dom i samhället.

 9. frekar06 says:

  “Man ska inte kunna ge människor som tigger för att få ihop till sitt levebröd för dagen böter.”

  Det ska stå: Man ska inte kunna ge människor som tigger för att få ihop till sitt levebröd böter för att dom tigger för att klara sig överhuvudtaget.

 10. Frekar06. Till skillnad från dig så tar jag polisens önskemål på största allvar.
  Var gränsens skall sättas… ja gör en utredning, låt polisen och andra berörda samhällsorganisationer svara på remisser.

  Polisen behöver befogenheter för att kunna föja upp svensk lag. Det har de inte idag i alla lägen, och det behöver ändras, t.ex. vad gäller polisens möjligheter att krossa störningar mot politiska möten. . Men just vad gäller tiggeriet så är det främst ny lagstiftning som behövs.

  Då låter som en anarkist, och som sådan vet du väl rimligen inte mycket om civilisation.

 11. Nisse Nilsson says:

  Vår lagstiftning är full med gränsdragningar som människor får anpassa sig till så att man inte skulle kunna definiera tiggeri i lagstiftning om man ville är bara tom retorik. Av de som tigger på gator och torg här i Skåne och förmodligen även i resten av Sverige kommer en stor majoritet från östeuropa. I östeuropa finns det många miljoner fattiga människor och om Sverige ska göra sociala insatser för alla dem så har vi precis den sociala turism som det varnades för bl.a. i samband med östutvidgningen av EU men som då avfärdades som ogrundad. Istället får man om man som jag bor centralt fortsätta att se bilar komma och lämna sina tiggare på morgnarna och hämta dem igen på kvällarna. Polisen står uppenbart maktlös mot den omfattande människohandeln trots allt prat om EU-samarbete mot gränsöverskridande brottslighet.

  Ett tiggeriförbud gärna förenat med ett förbud mot gatuförsäljning av t.ex mobiltelefonabbonemang hade varit mer än välkommet men när nu Sd har gjort frågan till sin lär det ju tyvärr inte bli så inom överskådlig tid 🙁

 12. z999 says:

  Att tillåta tiggeri kan förståss vara ett extremt nyliberalt sätt att slippa använda penar från statskassan för att komma åt sociala problem. Med den “borgerliga” synen på meningsfullt arbete så ligger väl tiggeri inom gränserna för vad som kan kallas arbete enligt “arbetslinjen”.

  Håller helt med Nisse Nilsson angående försäljning av telefonabbonemang. Tyvärr fegade sossarnas nya kandidat för posten som “chef” för Stockholm ur när hon sagt det klokaste sosse-uttalandet på åratal. Hon råkade säga sanningen om vissa nya “ungdomsjobb”.

 13. Bosse, det är inte förslaget att förbjuda tiggeri som är främlingsfientligt, det är Sverigedemokraternas sätt att argumentera för det som är främlingsfientligt. Dessutom är det i sak helt fel att påstå att tiggeri är ett “invandrarfenomen som vi har importerat”. När jag växte upp i lilla Veberöd för 30-35 år sedan så fanns där alkisar som tiggde och de var inte det minsta invandrare.

  Sedan är argumentet “förstör gatubilden” riktigt äckligt. Att säga att människor förstör gatubilden visar på ett nedsättande, inhumant förakt. Jag tycker inte heller att det är trevligt med tiggare och jag ger aldrig en krona (jo, förresten, när jag var på MFF-Mjällby gav jag en tjuga till MFF-Supportkillen som tiggde ihop pengar till deras underbara tifon) eftersom pengarna (förmodligen) antingen går till någon helt annan eller till helt fel saker.

  z999, menar du på allvar att tiggeri som utföres av icke-svenska romer ska förbjudas, men inte annat tiggeri? I så fall undrar jag hur det ska gå till? Om du inte vill ha den begränsningen, varför skriver du enbart om romer och inte om t.ex. svenska missbrukare som ber om pengar till en “tågbiljett” vilket jag råkar ut för betydligt oftare än “romer på tunnelbana”.

  Nisse Nilsson, det är klart att det går att förbjuda tiggeri och hitta en lagtext. Men förbudet kommer att ha två problem, dels kommer en del önskvärt “tiggeri” att omfattas av förbudet och dels kommer den formen av tiggeri som förbudet är avsett för ändra karaktär så att det inte blir förbjudet. Exempelvis MFF:s tifogrupps “tiggeri” lär omfattas, även påskkärringarnas och skoleleverna som skramlar till klassresa m.fl. blir förbjudna. För hur ska det gå att avgränsa utifrån syftet med “tiggeriet”? Insamlingsbössa till Röda Korset okej? Men då är det bara för tiggaren att göra en insamling till lämpligt ändamål.

  Hur avgränsningen än blir så är det väl ingen som vill förbjuda gatumusikanter? Var går då gränsen för vad som är musik? Den som vill tigga och inte göra något olagligt som kan stoppas av ett “tiggeriförbud” kan alltså bara spela munspel eller annat lämpligt instrument.

 14. z999 says:

  @Linander:
  “Sedan är argumentet “förstör gatubilden” riktigt äckligt. Att säga att människor förstör gatubilden visar på ett nedsättande, inhumant förakt. ”

  En mycket vanlig taktik av tiggarna är att gå in i tunnelbanevagnen/pendeltåget-vagnen och vänta tills dörrarna stängs och folk inte kommer ut för att sedan dra igång ett tutande på ett illa dolt instrument. Ett påtvingat moment som SL 2004 försökte anmäla som ofredande/förargelseväckande beteende. Ibland varnas det i högtalarna för tiggare på tåget och folk uppmanas att inte ge något. Hittils har inget gett något resultat.

  Jag ser det hela som ett av alla negativa fenomen som är en följd av EU. Det finns 10 miljoner romer i Europa, trots att dom upplevt ett mindre folkmord (beräknat till 1,5 miljoner romer). Romerna har utvecklat en kultur där det är en skam att beklaga sig, det ger en mer positiv effekt om andra icke-romer får sköta det tror dom. Det finns inget uppror mot och inga ledargestalter som försökt ändra på något. Det finns knappt någraögonvittnessskildringar från romer som upplevt holocaust. Bildmaterial och annan dokumentation är knapphändig och ingen memorial-plats. Försöken att ändra på något, bland annat av Maria Leissner, tror jag är lika dömt att misslyckas som holocaust. Det går inte att sitta i Sverige och fokusera på svenska romer som nått en nivå som skapar en avgrund mellan dom och europeiska romer. Och hur får man vissa romer att tröttna på en viss negativ livsstil när grupptrycket är så stort att fortsätta?

 15. Erik says:

  Visst vill väl Sd skära ned på polisens resurser? Blir lite märkligt när man kommer med så här mkt onödiga lagförslag när man vill skära ned på faktiska polisresurser.

 16. z999 says:

  Ett enkelt förbud i tunnelbanan/pendeln skulle kunna vara att förbjuda att spela instrument i vagnarna i syfte att tigga pengar samt dela ut lappar på sätena. Det skulle motverka en del av problemet, men det stora problemet är att andra EU-länder skickar över sina problem med romerna till Sverige.

  Följande var en händelse som jag stötte på, t-centralen i Stockholm. En man med två armstumpar och bar överkropp stod och tiggde pengar till nya armar. Massor med folk skänkte pengar för att de tog illa vid sig, verkligheten var så här:
  http://www.expressen.se/nyheter/1.1449559/tvingade-man-utan-armar-att-tigga

 17. z999, nu pekar du själv på problemet med avgränsningen för ett tiggeriförbud. Är inte alla gatumusikanter intresserade av att “tigga pengar”? Å andra sidan tycker jag att det ska vara ett totalt förbud att spela instrument i tunnelbanevagnarna, oavsett syfte. Det är ett så pass litet utrymme med mycket folk så det finns ingen anledningen att upplåta det utrymmet (som inte är en offentlig plats) för att framföra musik.

  Bra att du länkar till Expressen-artikeln, den visar hur fel ett förbud mot tiggeri skulle vara. Ett förbud mot tiggeri skulle innebära att den tvångstiggande mannen med armstumpar skulle bestraffas!

  Självklart ska människohandeln bakom den formen av tiggeri bekämpas och det finns redan tydliga och tillämpbara lagar för detta. Men varför vill Sverigedemokraterna straffa de som tigger?

  Erik, du har helt rätt. I 2011 års budget var Sverigedemokraterna de parti som ville ge polisen allra minst resurser, drygt 154 miljoner kronor mindre än regeringens budget. Rakt i motsats till deras valmanifest där de talade om mer resurser till polisen, men när de kom in i verkligheten och blev tvingade att få ihop en budget så var det alltså polisen de prioriterade ner.

 18. z999 says:

  @Linander:
  “Men varför vill Sverigedemokraterna straffa de som tigger?”

  För att få bort ett mycket störande och jobbigt moment. Samma orsak som när SL, som ibland bryr sig om sina kunder, snackade om att anmäla för förargelseväckande beteende. Egentligen är väl SD ute efter att stoppa möjligheten för andra EU-länder att lämpa över sina problem på Sverige. EU handlar ju inte bara om att låna ut pengar till misslyckade ekonomier. För SD’s del tror jag faktiskt att det handlar om att peka ut ett problem relaterat till EU som många människor känner igen. Som du vet så är SD negativt till EU.

  “nu pekar du själv på problemet med avgränsningen för ett tiggeriförbud. Är inte alla gatumusikanter intresserade av att “tigga pengar”?”

  Jo, men man kan precisera upp lite hur det får gå till.

  “Å andra sidan tycker jag att det ska vara ett totalt förbud att spela instrument i tunnelbanevagnarna, oavsett syfte. Det är ett så pass litet utrymme med mycket folk så det finns ingen anledningen att upplåta det utrymmet (som inte är en offentlig plats) för att framföra musik.”

  Det tycker jag med men SL lät det hela rinna ut i sanden.

  “Bra att du länkar till Expressen-artikeln, den visar hur fel ett förbud mot tiggeri skulle vara. Ett förbud mot tiggeri skulle innebära att den tvångstiggande mannen med armstumpar skulle bestraffas!”

  Nej. Det skulle han antagligen inte eftersom han var tvingad. Däremot hade det underlättat för polisen att ingripa tidigare om det hade varit förbjudet. Jag tror att du hade reagerat annorlunda på det hela om du sett hela situationen som var väldigt makaber, men det spelar inte så stor roll eftersom även du tycks anse att störande beteenden ska åtgärdas.

 19. z999 says:

  @Linander:
  “Erik, du har helt rätt. I 2011 års budget var Sverigedemokraterna de parti som ville ge polisen allra minst resurser, drygt 154 miljoner kronor mindre än regeringens budget. Rakt i motsats till deras valmanifest där de talade om mer resurser till polisen, men när de kom in i verkligheten och blev tvingade att få ihop en budget så var det alltså polisen de prioriterade ner.”

  Så här i efterhand med facit i hand så var det ändå inte helt misslyckat beslut av SD.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4362803

 20. frekar06 says:

  Länsstyrelsen sätter stopp för tiggeriförbudet i Sala. Följande kan man läsa hos SR:

  “Men enligt länsstyrelsen skulle ett tiggeriförbud vara en för stor inskränkning i den enskildes frihet. Det är heller inte nödvändigt för att upprätthålla säkerheten på offentlig plats och det vore svårt för polisen att dra gränsen för vad som är tiggeri och omfattas av förbudet, det skriver länsstyrelsen i Västmanland i ett pressmeddelande.”

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4474117

  Bra av länsstyrelsen tycker jag som är helt emot förbud mot tiggeri!

  Frekar06

 21. Erik says:

  “Så här i efterhand med facit i hand så var det ändå inte helt misslyckat beslut av SD.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4362803

  Vad vill du ha sagt med detta? Att om sd får igenom sin budget och skär ned på antalet poliser som dessutom ska ägna sig åt att bura in tiggare så blir det bättre? Hur?

  Detta känns bara som populism.

 22. z999 says:

  @Erik:
  “Vad vill du ha sagt med detta? ”

  Att satsningen på poliser inte var tillräcklig för att minska brottsligheten. Det har spritts en anda inom polisen (direktiv uppifrån) där “kapten klänning” är en naturlig slutprodukt. Det är den som behöver ändras först.

  DN’s poll/omröstning har visat att 69% av de röstande är för ett tiggeriförbud.

 23. z999 says:

  Nu blir det inget förbud mot tiggeri i Sala i alla fall oavsett hur många som är för.
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/tiggeriforbud-i-sala-stoppas

 24. z999 says:

  Lite mer om “den stora satsningen på fler poliser”.
  http://www.st.org/aktuellt/nyhetsarkiv/poliser-sitter-inne/

  ST inom polisväsendet kan bara hålla med om att satsningen på 20 000 nya poliser till stor del uteblivit då de flesta polismyndigheterna samtidigt inte nyanställer civilanställda. Det finns många arbetsuppgifter inom polisen som inte kräver att man är polisutbildad för att utföra. Det är ett enormt resursslöseri att poliser får sitta inne istället för att vara synliga för allmänheten, säger Karin Svenning, ordförande i ST inom polisväsendet, i en kommentar.

  http://gd.se/ledare/1.2785525-poliser-utan-uppgift

  http://www.metro.se/nyheter/nya-poliser-far-svara-i-telefon/EVHkda!1GrxhiHYMJqaY/

 25. Det där var en ovanligt dålig DN-granskning. T.ex. tittar de på ekonomiska brott som vanliga polisen utreder och glömmer bort att den allra största delen av den ekonomiska brottsligheten utreds av EBM. Tvärtom har det brottsförebyggande arbetet fått effekt, antalet anmälda brott har minskat för första gången på länge, andelen uppklarade brott har också ökat, medborgarnas förtroende för polisen har ökat och BRÅ:s Nationella Trygghetsundersökning visar att medborgarna känner sig tryggare.

  I början av förra mandatperioden ökade antalet civilanställda mycket snabbt. Polisen fick ökade resurser innan de nya kullarna poliser kom ut och då anställdes istället civila för pengarna. Därefter har antalet civilanställda minskat men är fortfarande långt många fler än 2006 när vi tog över regeringsmakten från Socialdemokraterna.

  Kan bara instämma i att Länsstyrelsen har gjort en bra bedömning. Att en rundfrågning visar att folk vill förbjuda tiggeri överraskar inte. När folk får den frågan funderar de knappast över juridiska avgränsningar och andra problem innan de svarar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.