Sverigedemokraterna Protektionisterna

Dagens EU-nämnd bjöd på en lika historisk som negativ händelse. För första gången någonsin är Sveriges Riksdag inte enig om att WTO-förhandlingarna DDA (Doha Development Agenda, Doharundan) är viktiga att få i hamn. Förhandlingarna är i ett krisläge, åter igen, och framförallt USA och Brasilien sätter stopp.

Det kan säkert finnas lite skillnader i synen på frihandel, men Doharundan med sitt syfte att skapa stabila och förutsägbara handelsregler, för att stimulera världshandeln och inte minst för att gynna utvecklingsländerna, har alla stått bakom. Tills nu. Nu har vi ett protektionistiskt parti i riksdagen, Sverigedemokraterna.

SD-ledamoten i EU-nämnden Margareta Sandstedt uttryckte tydligt att de förstår att WTO-förhandlingarna kan underlätta för handel och för utvecklingsländerna, men sedan kom det obegripliga. I ett mycket märkligt resonemang kom hon fram till att Doharundan gärna får avslutas utan resultat eftersom ökade handelsmöjligheter riskerar att innebära att Sverige ska importera mer. Enligt Sandstedt innebär i sin tur import att den inhemska produktionen minskar och därmed ökar arbetslösheten…

Med det resonemanget skulle det vara bra för Sverige att minska möjligheterna för handel i världen. Återskapa tullavgifter och andra handelshinder för att minska importen. Då ökar ju den inhemska produktionen enligt SD.

Huruvida Sverigedemokraterna har förstått att Sverige är ett oerhört exportberoende land kan man fundera på. Men att ökade handelsmöjligheter sannolikt innebär ökad export och därmed minskad arbetslöshet det har inte gått in.

Sverigedemokraternas målsättning är att alltså att skydda den inhemska produktionen, protektionism. Men frågan är: Sedan när har Sverige klarat sig på produktion till den svenska marknaden? Lägg ner Ericsson, Volvo och all läkemedelsindustri direkt!

This entry was posted in General and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

14 Responses to Sverigedemokraterna Protektionisterna

 1. frekar06 says:

  Det låter som om Sverigedemokraterna skulle behöva en grundkurs i Nationalekonomi. En av de första sakerna vi fick lära oss när jag läste lite Nationalekonomi var att frihandel är något som man ska värna om och att det är något som är bra.

  Det som SD här håller på med är inte ens populistiskt, det är bara dumt. Det avsnitt jag fastnade främst för är detta:

  “I ett mycket märkligt resonemang kom hon fram till att Doharundan gärna får avslutas utan resultat eftersom ökade handelsmöjligheter riskerar att innebära att Sverige ska importera mer. Enligt Sandstedt innebär i sin tur import att den inhemska produktionen minskar och därmed ökar arbetslösheten…”

  Skämtar Sverigedemokraterna eller är dom totalt inkompetenta när det gäller den ekonomiska politiken? Det räcker med grundskolans ekonomikunskaper för att förstå att det resonemang som Sverigedemokraterna för är helt absurt och till och med helt ovetenskapligt. Om Sverigedemokraterna vill framstå som ett seriöst parti, så har man sannerligen i detta fallet gjort precis tvärtom, dvs. framstått som oseriöst.

  Sen kan man ju faktiskt undra var media är för någonstans. Jag har inte sett en enda artikel om Sverigedemokraternas oseriösa agerande i EU-nämnden idag och inte heller vid andra tillfällen då man kan undra vad Sverigedemokraterna egentligen gör i nämnderna. Frekar06

 2. Bo Andersson says:

  SD upp 2,2% i Demoskops senaste mätning. HÄRLIGT!

 3. Jo, det har de ju verkligen gjort sig förtjänta av…

  Och mer exakt, vad är det som är härligt?

 4. z999 says:

  Förtjänta av någon uppgång är dom inte. Det är ju alliansens övverenskommelse med MP om fri sjukvård för illegala invandrare och Jämtins förslag om muslimska helgdagar med mera som skapar uppgången. Det räcker med att Åkesson syns som ett alternativ, mer krävs egentligen inte av honom. KD’s förslag om att använda skattemedel för att bygga moskeer spär väl på en del också.

 5. Bo Andersson says:

  ……Senaste mätningen från United minds, SD får 7,7%! nytt rekord -igen! HÄRLIGT!

 6. frekar06 says:

  Desto större man är desto tyngre blir fallet. Så gäller även för Sverigedemokraterna. SD är inget annat än ett populistiskt parti med främlingsfientliga tendenser. Nu har man lyckats göra bort sig i ännu en fråga. Denna gång är det den ekonomiska politiken där man framstår som helt inkompetenta!

 7. frekar06 says:

  Bo Andersson: Hur kan du tycka att det är härligt att ett rasistiskt parti vinner framgångar i det här landet? Jag är själv med i ett parti (Piratpartiet) som står för raka motsatsen till Sverigedemokraterna. Piratpartiet står för allas lika värde och rättigheter, mänskliga fri- och rättigheter, fri kunskap och kultur samt för rätten till privatliv. Den rasism som SD står för ska inte få fotfäste i vårt samhälle!

 8. z999 says:

  @Linander:
  “Jo, det har de ju verkligen gjort sig förtjänta av…”

  Individuellt så är varje person som vågar representera SD offentligt förtjänt av hur mycket som helst med tanke på hur SD’are behandlas och vad de riskerar. Följande artikel var bland det mest skandalösa jag läst.
  http://www.newsmill.se/artikel/2011/05/08/l-rare-l-t-unga-sverigedemokrater-vara

  Så långt har det alltså gått. Man måste vara extremt antidemokratisk om man anser att det är ok. Jag trodde aldrig att en sådan värdeförskjutning var möjlig i Sverige när det gäller demokrati.

 9. z999 says:

  Vad Margareta Sandstedt syftade på var egentligen att begränsa den här typen av “företagande”:
  http://www.billigarbetskraft.com/

  När de andra partierna pratar om “fri rörlighet” så innebär det ett främjande av företagande som enbart konkurerar med att hålla löner och andra anställningsvillkor på så låg nivå som möjligt. Som i uländerna.
  Idag på eu-dagen så pratar diverse politiker som om vi fortfarande levde i ett brukssamhälle där allt som gynnar allt företagande är positivt. Lönedumpning är ibland ett väldigt svagt ord.

 10. z999 says:

  “…Piratpartiet står för allas lika värde…”

  Vad innebär det? Hur mycket är jag värd? Blir mister Chang i Kina glad om jag talar om för han att han är lika mycket värd som jag? Eller sk-ter han i det? Är det fel att människor behandlas olika på grund av sociala orsaker? Är det bara en klyscha för att förhärliga sig själv?

 11. z999 says:

  Jag anser att det är ett förlöjligande av frågor om mänskliga rättigheter och människovärde om det bara handlar om huruvida man är positiv till massinvandring eller inte.

 12. frekar06 says:

  Z999.

  Det handlar om att försvara grundläggande fri- och rättigheter som är grunden för hela vår demokrati. Bland dessa finns principerna om att alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter oavsett nationalitet, etnicitet, religion osv.

  Piratpartiet har inte tagit ställning i invandringsfrågan överhuvudtaget. Däremot har jag min egen syn på invandringsfrågorna helt klar. Den innebär att jag å det bestämdaste försvarar en human flyktingpolitik i det här landet.

  Den politik som förs nu är allt för restriktiv. Medan du Z999 står för en mer restriktiv flyktingpolitik så står jag för en mer human och mindre restriktiv flyktingpolitik än den vi har idag. Sverigedemokraterna står för en rasistisk ideologi som jag vägrar befatta mig med överhuvudtaget.

  Att måla ut en hel grupp, muslimer, som mindre värda och närmast hetsa mot dom är inte förenligt med grundläggande fri- och rättigheter. Den budget som SD har lagt fram i riksdagen är totalt orealistisk enligt finansminister Anders Borg. Kan inte annat än hålla med Borg på den punkten.

  Man har uppenbarligen från SD:s sida ägnat sig åt fiffel med siffrorna, för riksdagens utredningstjänst säger själva att de siffror som SD använder sig av inte har räknats ut av dom. Detta trots att SD hävdar att det är därifrån man fått siffrorna. Det är nog lämpligt att man använder siffror som man faktiskt har täckning för.

 13. z999, det var en extremt dålig bortförklaring till Sverigedemokraternas okunskap. SD lägger förslag för att minska svensk import, men är det någon som tror att vi kan ha kvar samma möjligheter att exportera om vi minskar andra länders möjlighet att exportera till oss? Det är både extremt naivt och extremt okunnigt.

  Sverige är ett exportberoende land och vår ekonomi skulle bli katastrofalt mycket sämre om vi skulle genomföra Sverigedemokraternas protektionistiska politik. Det har inget med xenofobi, diskriminering av sverigedemokrater eller lönedumpning att göra, det är bara en katastrofalt dålig politik för Sverige. Okunskap eller medvetet? Vad vet jag? Det får ni fråga Sverigedemokraterna om.

 14. z999 says:

  @Frekar06:
  “Det handlar om att försvara grundläggande fri- och rättigheter som är grunden för hela vår demokrati.”

  Så värst grundläggande är dom väl inte? Mötesfriheten existerar ju inte för sverigedemokraterna längre och alliansen har tagit initiativ till att indoktrinera skolbarn att inte rösta på sverigedemokraterna. Om ett parti sitter i riksdagen och representanter för det partiet kan bli av med jobbet och uteslutas från facket så är demokratin kraftigt på tillbakagång. Det är ett skört system som i sig själv kräver en öppenhet för andras åsikter och demokratiska intentioner från de som styr landet.

  Jag anser att demokratin handlar om att sträva efter att makten ska utgå från folket. Börjar man lägga in andra betydelser bara för att främja ens egna åsikter i vissa politiska frågor så hamnar man lika fel som forna tyska demokratiska republiken och andra diktaturer.

  “Bland dessa finns principerna om att alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter oavsett nationalitet, etnicitet, religion osv.”

  Oavsett nationalitet? Jag anser att det skulle stå något i grundlagen om att politikerna är tillsatta av folket (nationen) och har som främsta uppgift att tjäna nationen.
  Jag anser att alla ska ha samma värdighet inom ett land som kallar sig demokratiskt vilket är något helt annat än vad du förespråkar. Det betyder likhet inför lagen och defintivt ingen särbehandling på grund av religion, etnicitet eller annat som skiljer oss åt. Dessutom vill jag avskaffa religionsfriheten eftersom jag anser att vuxna friska människor får sköta sin religion själva.

  “Piratpartiet har inte tagit ställning i invandringsfrågan överhuvudtaget.”

  Det brukar av en del anses som ett ställningstagande det också.

  “Däremot har jag min egen syn på invandringsfrågorna helt klar. Den innebär att jag å det bestämdaste försvarar en human flyktingpolitik i det här landet.”

  Där ser man. Jag är för väluppfostrad för att sätta adjektiv på mina åsikter på det sättet. Om dom är humana eller inte ligger i alla fall “in the eye of the beholder”. Det ingår förresten i defintionen av politisk korrekthet att bedöma sina egna åsikter som själva definitionen av godhet och meningsmotståndare blir då naturligtvis defintionen av ondska som man får bekämpa med vilka icke-demokratiska metoder som helst.

  “Medan du Z999 står för en mer restriktiv flyktingpolitik så står jag för en mer human och mindre restriktiv flyktingpolitik än den vi har idag.”

  Jag står för en mer restriktiv invandringspolitik än vad SD står för. Men jag godkänner deras eftersom jag är osäker om den flyktingpolitik jag förespråkar går att genomföra samtidigt som man behåller det svenska synsättet på ett rättssamhälle.

  “Sverigedemokraterna står för en rasistisk ideologi som jag vägrar befatta mig med överhuvudtaget.”

  Rasism betyder att man anser att arten människa kan delas upp i raser och sedan grupperas som olika värda beroende på rasegenskaper. Det är inte vad SD (och inte heller BSS på sin tid) står för, men det spelar ingen roll.

  “Att måla ut en hel grupp, muslimer, som mindre värda och närmast hetsa mot dom är inte förenligt med grundläggande fri- och rättigheter.”

  Att tycka illa om islam och tycka illa om muslimer på grund av vad de företräder är en mänsklig rättighet. Det står inte i motsats till att ändå anse att de ska få uttrycka sina åsikter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.