Helt rätt Hasse Aro

Såg att Mr Efterlyst, Hasse Aro, hade en debattartikel i Aftonbladet idag, “Ge brottsoffren deras pengar nu”.

Det Aro kritiserar är att Brottsoffermyndigheten, genom Brottsskadenämnden, ibland sänker beloppet. Brottsskadenämnden gör alltså en egen prövning och kan komma fram till ett lägre belopp än det skadestånd som domstolen dömt ut. Är det inte ett sakprövat skadestånd som domstolen fastställt (den tilltalade kan godkänna det belopp som yrkats och då gör domstolen ingen egen sakprövan av beloppet, skadeståndet är civilrättsligt även om det tas upp i brottsmålsprocessen) så är det naturligt att Brottsskadenämnden gör en egen prövning. Men när en domstol sakprövat och fastställt ett skadestånd så känns det mycket märkligt att en myndighet ska ompröva domstolens beslut. Jag förstår verkligen att brottsoffer blir förvånade och besvikna när en myndighet kommer fram till att de ska betala ut mindre än vad domstolen fastställt.

Just att Brottsskadenämnden inte ska ändra sakprövade skadestånd har vi i Centerpartiet tagit upp i motioner redan under förra mandatperioden. Vi fick dessutom med oss hela alliansen på denna linje inför 2006 års val. I alliansrapporten “På brottsoffrets sida” från juni 2005 skriver vi: “Om gärningsmannen inte betalar kan ersättningen betalas ut via hemförsäkringen eller i sista hand via Brottsoffermyndigheten. Dock anser vi att det i flera fall har varit stötande att nuvarande regler gör det möjligt för myndigheten att betala ut lägre brottsskadeersättning än det skadestånd som fastställs av domstolen och därför måste dess regler omprövas.”

Vi har inte tagit upp denna fråga under mandatperioden, tyvärr, och förklaringen till att justitieministern inte drivit på i frågan tycks vara att hon, åtminstone enligt Hasse Aro, tycker att dagens system är rätt. Detta gör mig besviken. Jag kommer att fortsätta driva denna fråga, det är inte rimligt att en myndighet överprövar en domstols beslut.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

7 Responses to Helt rätt Hasse Aro

 1. floodis says:

  Jag är inte säker nu men är räknas inte domstolar också som myndigheter?

 2. Det måste verkligen göras något åt saken. Är ej rätt att en andra myndighet ändrar vad domstolen beslutat.Kränkande gentemot brottsoffret.
  Det känns som att de är rädda för att bli av med SINA pengar. Först ska det läggas på förövaren så klart och det ska svida ordentligt så de blir skyldiga till att betala och även så ska det gå automatiskt, vilket ej sker numer. Det åligger brottsoffer att ansöka om att få det utbetalt. När det är dömts så ska det rulla på automatiskt, ej just ligga på offret som först blvit kränkt, sedan fått det sänkt av myndighete(ännu en kränkning) och sedan slutligen vara den drivande iatt få ut pengarna genom pappersexersis igen…

 3. Floodis, jo, men du förstår vad jag menar.

  Pia, vi är helt överens. Man kan också tillägga att Brottsoffermyndigheten tar över kravet på den skadeståndsskyldige, så han eller hon blir inte av med sitt betalningsansvar för att brottsskadeersättning betalas ut till den skadelidande.

 4. profanum_vulgus says:

  Myndigheten omprövar ju inget. De beslutar om vilken DEL av skadeståndet som staten ska gå in och säkra med statens egna medel. Den skadevållandes skuld påverkas inte.
  Ska vi inte ha samma ordning med rättshjälpen annars? Om domstolen tar upp saken så ska rättshjälpsmyndigheten alltid ge rättshjälp?

 5. profanum_vulgus says:

  Ska staten förresten gå in och ta över alla skulder? Alla skadestånd?

 6. Profanum, det stämmer att den skadevållandes skuld inte påverkas, vilket jag också skrev, men för den skadelidande som först försökt få ut skadeståndet från den skadeståndsskyldige och sedan vänder sig till Brottsskadenämnden så är det mycket svårförklarligt varför t.ex. endast halva beloppet ska betalas ut. Detta handlar inte om några stora summor, i de allra flesta fall ger Brottsskadenämnden samma belopp som det utdömda skadeståndet, så kan ett antal brottsoffer slippa ytterligare en upplevd kränkning så är det värt pengarna att ändra lagstiftningen.

  Rättshjälp och brottsskadeersättning är inte jämförbart.

  Man kan diskutera om staten ska garantera alla (sakprövade) skadestånd och sedan ta över kraven mot de skadeståndsskyldiga, men det skulle innebära betydliga kostnader och dessutom så är många skadestånd en försäkringsfråga som löses genom den skadeståndsskyldiges försäkringsbolag.

 7. profanum_vulgus says:

  Linander:
  Varför ska det stanna just vid skadestånd? Kunde inte staten gå in och säkra hyresskulder, privata lån, och alla andra fodringar folk har på varandra? Om de bara är prövade av domstol så borde väl staten gå in och säkra dem som du föreslår med skadestånd, eller varför inte?

Leave a Reply

Your email address will not be published.