Socialdemokraternas ständiga KU-anmälningar

Det är inte sällan som socialdemokrater använder KU-anmälningar som ett politiskt verktyg, men sossen Hans Hoffs KU-anmälan av Maud Olofsson i helgen tar priset. Han har upptäckt att regeringen informerar om sin politik och det retar givetvis Hans Hoff att Maud, Centerpartiet och alliansen gör så mycket bra för kvinnligt företagande.

Jag har försökt hitta det partipolitiska blogginlägg som Maud enligt Hoff skulle ha gjort, men har inte lyckats. Tillväxtverket har en bloggplattform där de 880 ambassadörerna för kvinnligt företagande kan lägga inlägg och stötta varandra. Det är klart att Maud också vill stötta och uppmuntra duktiga företagare, det borde inte ens överraska Hans Hoff eller någon socialdemokrat. Det kanske är detta “nya” sätt att jobba som bloggande minister som är svårt att hantera för Hoff. Jag har även försökt att hitta Hans Hoffs blogg, men det kom inte som någon överraskning: Han har ingen blogg.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

2 Responses to Socialdemokraternas ständiga KU-anmälningar

  1. frekar06 says:

    Nej, men vilken överraskning att Socialdemokraterna lämnat in en KU – anmälan mot Maud Olofsson. Hur många anmälningar har de lämnat in mot regeringen? 50? 100? 200? Har det inget bättre för sig än att skriva KU – anmälan?

  2. z999 says:

    Det är väl en tradition ända sedan Palme drog igång den ultima riksdagen eller vad det hette. 25 – 30 år sedan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.