Dagens pajas – Roland Utbult

Om man ger sig på en person så bör man ha bra på fötterna. Kristdemokrater är normalt ordentliga och försiktiga. De kritiserar sällan andra inom alliansen, de är snarare mer benägna att kritisera internt, även om det för tillfället har lugnat sig för Göran Hägglund.

En som inte tycker att det är viktigt att hålla sig till fakta är den kristdemokratiska riksdagsledamoten Roland Utbult. Han är tydligen själv musiker, kristen sångare (inte riktigt vad jag lyssnar på), och har fått sitt partis förtroende att vara ersättare i några utskott, bl.a. kulturutskottet. Nu har han valt att ge sig på Annie Lööf på ett sätt som han borde få skämmas över.

Det börjar med att han blandar ihop nedladdning med fildelning. Det är tyvärr inte sällsynt att det sker, men det blir inte mer acceptabelt för det. Nedladdning är när man laddar ner någonting utan att samtidigt tillgängliggöra för andra, medan fildelning normalt innebär att man både laddar ner och laddar upp. Centerpartiet har sedan upphovsrättslagen ändrades 2004 sagt att nedladdning av upphovsrättsskyddat material för privat bruk bör vara lagligt medan det ska förbli olagligt att tillgängliggöra upphovsrättsskyddat material för andra. Inte minst för att det är svårt för vem som helst att veta vad som är upphovsrättsskyddat och vad som inte är det, allt mer är utlagt på Internet för att spridas. Den politiken står fast.

Samtidigt har vi också sagt att dagens upphovsrättslagstiftning inte har hängt med i tiden. Den är från en tid då digitaliserade verk var något okänt.

“Dagens upphovsrätt riskerar att medföra att vi inte till fullo kan dra nytta av den nya tekniken. Centerpartiet tycker det att är viktigt att sluta se Internet som ett hot, som en världsomspännande kopieringsmaskin, och i stället se de möjligheter Internet ger, för såväl upphovsmän som användare. Därför vill Centerpartiet tillsätta en utredning som ska se över hur en ny upphovsrättslagstiftning bör se ut. Centerpartiet vill att utredningen särskilt ska belysa hur en lämplig balans skapas mellan användarnas och upphovsrättsinnehavarnas intressen. Utredningen bör även se över vilken rättsordning som främjar mesta möjliga kreativitet, skapande och innovation, samt hur ersättningssystemet till upphovsmän kan se ut i framtiden. Det måste ske på ett sätt som välkomnar ny teknik istället för att se den som ett hot, och som uppmärksammar dagens snabba teknikutveckling och nya marknadsmöjligheter.” Citerat från vår hemsida.

Om Roland Utbult tycker att dagens upphovsrättslagstiftning är alldeles utmärkt och fungerar felfritt så är han nog ganska ensam om det. Åtminstone har han inte sin partivän och minister Stefan Attefall på sin sida, så här skrev Attefall som då var gruppledare för Kd i riksdagen i ett pressmeddelande 2008: “Under åren har flera teknikskiften skett, ta till exempel radion, kassettbanden och videon för att bara nämna några. Upphovsrätten har alltid värnats tidigare och så måste det vara även fortsättningsvis. Samtidigt måste vi hitta praktiska lösningar vad gäller fildelning för privat bruk. En lösning kan vara en stimavgift på bredbandsabonnemangen. Den explosionsartade tekniska utvecklingen innebär nya möjligheter. Det är viktigt att ta tillvara dessa tekniska möjligheter, samtidigt får ingen förlora på utvecklingen. Idag ställs till stor del upphovsmakarna mot konsumenternas allt högre ställda förväntningar.”

Se där, Kristdemokraterna som parti kanske inte tycker att upphovsrätten fungerar så bra som Roland Utbult tycker. Verkar nästan som att hans egen parti sympatiserar mer med Centerpartiets syn på förändringsbehovet av upphovsrätten än med hans egna åsikter i frågan.

Vidare uppmanar denna Utbult Annie att läsa på om alliansens kulturpolitik och hänvisar till Kulturpropositionen “Tid för kultur”. Ja, den är från 2009 och vi har då liksom så många andra gånger kompromissat för att få ihop en fungerande allianspolitik och det kommer vi att göra även framöver (men Utbult kanske tillhör den Kd-falang som vill att de ska söka sig bort från allianssamarbetet?). Då 2009 satt Annie, då Johansson, i riksdagen medan Roland Utbult inte gjorde det. När propositionen skrevs var han fortfarande folkpartist, sedan bytte han tydligen parti för att öka sina chanser, vilket uppenbarligen var framgångsrikt.

Slutligen visar Utbult sin fullständiga okunskap när han skriver om att Annie som näringsminister skulle ändra upphovsrättslagstiftningen. För det första är det inte en minister som ändrar lagen, men värre är: Roland Utbult borde om han är så intresserad av upphovsrättslagstiftningen veta att det inte är en fråga som ligger på näringsdepartementet utan på justitiedepartementet. Det är alltså Beatrice Ask som är ansvarig för den immaterialrättsliga lagstiftningen och inte Annie Lööf!

Pinsamt Roland Utbult! Inte blir det bättre av att han kallar Annie för populist. Har han sagt samma sak till Stefan Attefall?

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

21 Responses to Dagens pajas – Roland Utbult

 1. Nisse says:

  Hejsan!

  En utredning för reformerad upphovsrätt är ett utmärkt initiativ.

  Håller kanske inte helt med dig i beskrivningen av nedladdning. I teorin har du förstås rätt, nedladdning innebär att man laddar hem utan att tillgängliggöra för andra. Men med dagens språkbruk är det ofta underförstått att nedladdning sker med fildelningsteknik.

 2. Nisse Nilsson says:

  Då var det dags igen, hur mycket kriminalitet från östra europa ska Sverige försörja?

  117 SVT Text Lördag 19 nov 2011
  INRIKES Publicerad 19 november
  Inbrottsvåg sveper över landet
  Rekordmånga inbrott i Stockholm. En
  ökning i väst. En inbrottsvåg i söder.
  I höst har bostadsinbrotten ökat, och
  polisen manar till skärpt vaksamhet.
  -Det är främst villainbrott. Man kan
  säga att 75-80 procent av alla
  bostadsinbrott är i villor, säger
  Sven Lindh, förundersökningsledare
  vid polisens bostadsinbrottsgrupp.
  Kringresande ligor misstänks ligga
  bakom en stor del av brotten.
  För att bryta trenden har polisen i
  Skåne, Halland, Blekinge och Smålands-
  länen bildat en gemensam insatsgrupp.

 3. Nilo says:

  När man börjar ha dåligt med faktiska argument går man mer på personangrepp än åsiktsangrepp med följden att om man egentligen hade något bra att komma med så går det helt förlorat. Ord som “pajas” hör hemma som minst inom politiska diskussioner. Det enda sätt att bemöta det är med uttryck på samma nivå, tex: “den som sa det han va det”…

 4. Chris Antblad says:

  Hej Johan Linander,

  Chris Antblad heter jag och jag är garanterat expert på det här området. Jag har ägnat större delen av mitt vuxna liv åt detta… arbetat professionellt inom ramen för det och är utbildad, godkänd och prövad, både inom området i sig och inom juridiken och det ekonomiska sammanhang som uppstår runt omkring. Vidare så har jag arbetat som professionell kompositör, sedan 1992 och har en viss erfarenhet av det med. Om inte det skulle räcka, så har jag en kompis eller två i UniSon, eller på andra ställen, som kan bidra med den information jag kan tänkas sakna. Jag tar gärna en debatt med dig och Annie om det här ämnet… Säg bara när, om ni vågar, så kommer vi och pratar ut om detta.

 5. Niclas Lundin says:

  Ju mer jag läser Linanders utspel och jämför med det Utbult skrivit, desto mer tydligt framstår det hur Linander blandar ihop sina synpunkter om Utbult med vad Utbult faktiskt skriver. För det första kallar Utbult inte direkt Anna Lööf för populistisk. Han menar att de åsikter som Anna’s uttalanden representerar är populistiska. Därmed tenderar Anna Lööf att framstå populistisk. Är hon det? Det är följaktligen upp till henne att nu bevisa.

  Står hon för upphovsmannens rätt till ersättning för sitt skapade verk av den som nyttjar det, eller står hon för motsatsen? För så enkelt är det. Och står hon för motsatsen så kan hon inte kallas annat än populistisk anser jag och det är så jag uppfattar det att Utbult menar också. Som upphovsman välkomnar jag att man anpassar upphovsrätten efter modern digital teknik. Men det innebär allt annat än att avskaffa den, vilket i praktiken konsekvensen blir för oss upphovsmän om man ska ha rätt att ladda ner musik för privat bruk. Tvärt om så måste den lättare kunna komma i funktion. Sen när var musik skapad för annat syfte än att människor, privat, skulle kunna njuta av den? Jo, reklammusik skapas av ett annat syfte. Är det den musiken du vill ha mycket mer av Linell? För du vill tydligen inte stödja den musik som skapas för att beröra på ett mer personligt plan.

 6. Niclas Lundin says:

  Linell skulle förstås vara Linander, jag ber om ursäkt för detta fel.

 7. M says:

  “Dagens upphovsrätt riskerar att medföra att vi inte till fullo kan dra nytta av den nya tekniken.” Vad är det du säger? Läs igen, noga. Mikrofon systemet i riksdagen (vilket jag kan gissa är ett högteknologiskt mästerverk) kan inte utnyttjas på rätt sätt eftersom det sägs så mycket strunt i Riksdagen? Är det ditt mål? Att använda tekniken till fullo? Det låter ju väldigt konstigt. Tekniken i sig är ju där för contentets skull. Förstår du det? En telefon är värdelös om ingen pratar i den. Den blir bara värd sitt pris om folk vill kommunicera. Musik är bara värt något om folk konsumerar musik. Tidbit, det gör dom. Det är mer populärt än Centerpartiet. Förstår du? Det är inte komplicerat.

 8. z999 says:

  Johan, du får centerns syn på fildelning och upphovsrätt att låta väldigt positiv i mina öron, samt genomtänkt.

 9. Okej, jag tog väl i lite mycket i min ilska. Det var dumt att kalla honom för pajas. Anledningen är att vi inom alliansen inte ger oss på varandra på det här sättet. Vi skriver inte debattartiklar om hur värdelös Göran Hägglund är (vilket jag inte heller tycker). Så jag tycker att Utbult går över en gräns på ett direkt oförskämt sätt.

  Samarbetar man med varandra så ska man också ha respekt för varandra. Och ska Utbult ge sig på någon så är det Centerpartiets medlemmar och de som har varit ombud på våra partistämmor där den politiska inriktningen har beslutats. Annie har bara framfört Centerpartiets politik, samma politik som Maud Olofsson har stått för som partiledare. Men Utbult försöker få det till att Annie som person och som ny partiledare ändrat vår politik och det är helt enkelt inte sant.

  Nisse, det finns väldigt mycket som laddas ner (eller vilket språkbruk som nu ska användas) som inte är fildelning. Allt från TV-program till musik. YouTube, om det nu ska kallas nedladdning?

  Tanken är att Internet ska ha samma regler som IRL och där gäller det att det är olagligt att tillgängliggöra upphovsrättsskyddat material för andra. Det är motsvarande uppladdning som ska vara olagligt om man vill ha samma regelverk.

  Nisse Nilsson, det var ju ett relevant inlägg men på fel plats. Vi vill inte ha någon kriminalitet, men det gäller att hitta bra lösningar för att motverka den och polisens gemensamma insatsgrupp är ett bra initiativ.

  Nilo/Niclas Lundin, du verkar inte så bra på namn…. Jag heter Linander och Annie Lööf, heter Annie och inte Anna. Du skriver att du “välkomnar att man anpassar upphovsrätten efter modern digital teknik”, precis som jag, Annie och Centerpartiet vill, men sedan hittar du på en massa andra saker om oss. Varför? Vi vill inte avskaffa upphovsrätten, definitivt inte, så lägg inte in åsikter som vi inte har.

  Varför skulle legalisering av nedladdning för privat bruk medföra att upphovsrätten avskaffas? Det ska förbli olagligt att tillgängliggöra och om inget upphovsrättsskyddat tillgängliggörs så finns det inget att ladda ner för privat bruk. Förutom den enorma mängd musik, tv-program m.m. som är alldeles lagligt att ladda ner eftersom det inte är skyddat.

  Tilläggas kan att de som jag har kontakt med inom upphovsrättsindustrin är tydliga med att de “jagar” inte de som laddar ner lite musik, de är ute efter de som tillgängliggör upphovsrättsskyddat material i mängder. Så i praktiken så är det redan idag tillgängliggörandet som de försöker få stopp på.

  Var fick du det med reklammusik ifrån?

  Chris, jag har debatterat upphovsrätt hur många gånger som helst så varför skulle jag inte våga göra det ytterligare en gång? Jag har ganska ofta kontakter med IFPI, Förläggarföreningen m.fl. och har sagt precis samma sak till dem som jag skriver här. De förstår vår politik, de kanske inte gillar den, men har respekt för att vi vill förändra och modernisera upphovsrätten. Tror till och med att de gillar vårt förslag på en Upphovsrättskommission med brett deltagande.

  M, du verkar inte riktigt ha förstått vad vi menar. Men å andra sidan förstår jag inte vad du menar heller.

  Tack z999.

 10. Martin Ankelius says:

  Hej Johan Linander

  “Samarbetar man med varandra så ska man också ha respekt för varandra.”
  Här skriver du något väldigt bra.

  Tyvärr finns det en stor okunskap bland politiker och folk i allmänhet rörande musikers, låtskrivares och musikproducenters arbete och deras möjlighet att leva på sitt yrke.
  Även jag besitter dåliga kunskaper om hur riksdagsmän och kvinnor får sin ersättning men jag antar att de får lön den 25e varje månad efter utfört arbete.
  En självklarhet och mycket viktigt del av vår demokrati. Riksdagen utgör en central del av vårt samhälle där det skapas regler och lagar som vi alla måste rätta oss efter för att få ett harmoniskt, tryggt och värdigt liv.
  Grattis till oss! (med två t)

  Vad har detta med nedladdning/fildelning att göra?
  Låt mig först klargöra några saker:
  Ingen låtskrivare/producent kräver pengar för något som inte når någon publik. Dvs sålde du för 10 år sen inga CD´s så blev det inga pengar. Enkel logik. Var du duktig och skrev låtar som folk gillade fick du pengar från STIM och med lite tur så pass mycket att du kunde försätta glädje en publik.
  Idag lyssnas det på mer musik än någonsin, det finns således ett behov, men ersättningen till oss upphovsmän/kvinnor är brutalt mycket lägre än förut.
  Vems fel är det? Ja det råder det olika meningar om men jag gissar att vi har några bredbandsbolag som tar 399kr/mån “för att du ska kunna se på film och lyssna på musik” utan att behöva ge ersättning till skaparna av verken. Vi har streamingstjänster som inte vågar/kan ta så mkt betalt av sina kunder för det fortfarande finns illegala gratisalternativ. Vi har en teknikrevolution, som är det bästa som hänt, men vi sitter med en lagstiftning som inte hängt med.
  Det blir inte bättre av att vi då också har politiker som tycker “att vi kan inte kriminalisera en hel ungdomsgeneration”.
  Där blir det fel.
  Inte nog men att man lär ut att gratis (med ett t) är kul, man sätter också krokben för nya artister, låtskrivare, filmskapare som aldrig kommer kunna ha råd att glädja sin generation.

  Jag tror och hoppas att både du Johan och Annie Lööf lyssnar och uppskattar musik hemma, när ni åker i bilen, när ni ser på film, går ut roar er krogen eller äter på restaurang. Musik som kanske någon av mina kompisar har gjort. De vill också kunna
  äta på restaurang och gå på krogen men det blir svårt om man har politiker som inte vill samarbeta eller visar respekt för rätten att få betalt för sitt arbete.
  En självklarhet och mycket viktigt del av vår demokrati.

  Mvh

  Martin Ankelius

 11. frekar06 says:

  Johan.

  Men Annie Lööf har två olika åsikter beroende på om hon är minister eller partiledare. Som partiledare är hon för fildelning för privat bruk. Som minister är hon mot fildelning för privat bruk. Detta avvisas av Centerpartiet som ett problem.

  Men om man lyssnar på väljarna som uttalar sig i radion i inslaget så är detta i högsta grad ett problem och man har ingen förståelse alls för att en så högt uppsatt politiker som Annie Lööf kan ha två helt skilda åsikter om samma sak. Då spelar det ingen roll om man internt inte ser detta som ett problem. För om väljarna upplever att man är otydlig så har man problem oavsett vad man tycker internt i Centern.

  Centern upplevs redan som det mest otydliga partiet av väljarna. Detta förstärker bara den bilden ännu mer.

  http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=11079&artikel=4805684

  Frekar06

 12. Roland Erlandsson says:

  Bäste Linander
  Menar du på fullaste allvar att Roland inte skall få uttrycka sin åsikt a.n.g detta ämne endast för att han är med i alliansen och ska foga sig i ledet ?
  Ska han knyta näven i fickan och vara tyst för att alliansens samarbete skall fungera friktionsfritt ?
  Detta skrämmer mig . jag anser att Sverige är ett av de mest civiliserade länderna på vår jord och jag föraktar politikerförakt. Politiker får betala ett högt pris för sitt brinnande engagemang.
  Tyvärr så får de som har politikerförakt vatten på sin kvarn genom dig nu.
  Alla har rätt att ha en åsikt i vårt land , även en politiker. Annie har tydligen en åsikt privat och en som ligger i linje med Centerns politik.
  Att skynda till undsättning som du gjort och kalla Roland Pajas ger dessvärre farliga signaler. vad du säger är i stil med- “Håll tyst och tyck som vi, även om du inte gör det” och att kalla honom pajas är att gå långt över gränsen.
  Ett råd.. skriv aldrig något i affektion. Det skrivna ordet är svårt att utplåna.
  Jag delar inte Centerns uppfattning betr fildelning men jag försöker alltid hålla en nyanserad ton vad gäller debatten om fildelning. Piraterna använder betydligt råare och fulare metoder. Du sjönk inte lika lågt som dem denna gång men du var nära när du kallade en riksdagskollega som sa sin personliga åsikt för Pajas.
  Min teori om varför socialdemokraterna helt plötsligt förlorade valen var att de höll varandra stenhårt om ryggen, oavsett om fel begåtts .beklagligt.
  Gör nu inte samma misstag inom alliansen . d.v.s tysta dem som har obekväma åsikter och håll de som gjort eller sagt något fel om ryggen.
  Allt gott
  Roland Erlandsson

 13. Martin Ankelius, vi tycks vara överens om att vi har en lagstiftning som inte har hängt med. Då ställer du säkert upp på Centerpartiets krav på en Upphovsrättskommission, dvs en utredning som ska se över hela upphovsrättslagstiftningen?

  Frekar06, nog förstår du bättre än den eländigt dåliga journalist som gjorde inslaget? Det framställs som om det skulle vara något konstigt eller dåligt att en fyrpartiregering kompromissar för att komma överens? Är vi i Sverige så vana vid en enpartiregering att vi inte ens har förstått hur politiken normalt går till? Olika partier har olika uppfattningar och sedan samarbetar man, hittar kompromisser och beslutar. Men givetvis ändrar inte varje parti sin uppfattning för att man har kompromissat med andra. Vår politik slås fast vid våra stämmor, inte av de kompromisser som görs inom alliansen.

  Samma sak gäller givetvis för Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna. När Fredrik Reinfeldt sa att han ville göra ett ytterligare jobbskatteavdrag men vi andra tre inte gick med på det så fick han som statsminister framföra alliansens kompromiss. Alltså hade han då en uppfattning som partiledare, men var med och beslutade i regeringen för en annan uppfattning.

  När Jan Björklund vill satsa på kärnkraft istället för förnyelsebara energikällor så får han ge sig i regeringen och han har varit med och fattat beslut om den största satsningen på förnybar energi någonsin. Då har han en åsikt som folkpartiledare men beslutar om en annan politik i regeringen.

  Göran Hägglund ville sänka skatten för pensionärer mer men fick inte genom det. Då stod han för en åsikt som partiledare för Kd och beslutade om en annan sak i regeringen. Är det något som är konstigt med detta?

  Usch vad dåligt radioinslag. I texten står det dessutom: “Där tycker hon nämligen som regeringen, att det är kriminellt att ladda ner för privat bruk.” Det är inget tyckande att det är kriminellt att ladda ner för privat bruk. Det är ett faktum.

  Jag skulle verkligen vilja höra hur frågan ställdes till folket “på stan”. Den relevanta frågan skulle vara: “Tycker du att det är rimligt att Centerpartiet har en uppfattning som parti men gör kompromisser med andra partier?” Men, jag gissar att frågan inte löd så….

  Roland Erlandsson, Utbult får gärna uttrycka sin uppfattning om Centerpartiets politik. Men han bör låta bli att först hitta på vad han tror att C har för politik och sedan kritisera sitt eget påhitt. Att sprida lögner om de som man ska samarbeta med ger inget bra samarbetsklimat. Och det handlar inte om att tysta någon, det handlar om ha respekt för varandra. Det hade för övrigt inte varit okej om han hade gjort det mot sossarna heller, men det blir givetvis värre konsekvenser när man beter sig på det viset mot sina samarbetspartner.

  Sedan skriver du att Annie skulle ha en åsikt privat och en som ligger i linje med C:s politik. Var får du det ifrån?

  Vidare konstaterar du att du inte delar C:s uppfattning betr fildelning. Betyder det att du vill legalisera fildelning? För om du vill att fildelning även fortsättningsvis ska vara olagligt så överensstämmer det med Centerpartiets politik. Eller det är så att inte heller du förstår skillnaden mellan nedladdning och fildelning?

  Till slut, jag väljer nog hellre att säga och skriva saker med känslor än att vara en slätstruken person som alltid väger varje ord på guldvåg.

 14. Roland Erlandsson says:

  Bäste Linander
  Jag tror att du missförstod mig lite med vilja.
  Centern tycker att nedladdning för eget bruk är ok.
  Det är inte samma sak som fildelning.det har jag bra kontroll över men var kommer denna nedladdning för eget bruk ifrån ?
  Menar du folk som lagt upp musik och amatörfilmerfilmer och av egen vilja för att sprida detta utan ersättning är jag med dig men om låt säga om ” ängeln i rummet” i Lalhes fina tolkning sprids på nätet och du hittar den på en liten website . är det ok att du laddar ned den för privat bruk?
  Det tycker inte jag. då får upphovskvinnan i detta fall Eva Dahlgren ingenting för din nedladdning. inte heller artisten Eva, musikförlag eller musikbolag som har bekostat nyinspelningen.
  Kan du konkritisera var ni står ? det känns väldigt rörigt att tillåta nedladdning för eget bruk men förbjuda fildelning.
  Jag är med dig om du säger att det är upp till den som äger de digitala rättigheterna att avgöra om det skall vara gratis eller inte. ( kan förvisso vara flera som är ägare i de digitala rättigheterna Musikbolag t.e.x.) men vem rankas högst i din värld. vem sitter med vetot att säga “denna låt ska vi sprida gratis och denna låt skall kosta 9 kr på Itunes,
  Allt gott
  Roland.

 15. frekar06 says:

  Johan.

  Det är inget konstigt att regeringen och enskilda partier i regeringen har varsin åsikt. Men det blir väldigt märkligt när man som person har två olika åsikter. Om man nu ska sitta på två stolar så kan inte dessa vara för långt ifrån varandra. Då slutar det illa och här har Lööf två åsikter som står i rak motsats till varandra.

  Martin.

  Dessvärre sätter upphovsrättsindustrin med sitt agerande krokben för sig själva för närvarande och politikerna bidrar dessvärre i detta också. Industrin borde ägnat sig åt att utveckla alternativ på Internet till CD-skivan tidigt. I Tjeckien har man infört en lag som innebär att alla musiker som vill ge ut sin musik gratis på nätet under så kallad Creative Commons licens måste registrera sin musik hos de stora bolagens organisationer så att de kan få rättigheter och därmed intäkter för musiken.

  I princip har man alltså slagit sönder tanken med Creative Commons och dessutom kränker man de här individernas upphovsrätt. Detta initiativ har tagits efter omfattande lobby verksamhet från upphovsrättsindustrin. Detta tror jag kommer leda till att dessa musiker struntar i bolagen helt och hållet och lägger ut musiken under Public Domain istället.

  Sverige skulle kunna ta täten i utvecklingen av digitala bibliotek om vi bara ville. Men den politiska viljan för det är obefintlig i stort sätt. Google har nu lanserat sin musik tjänst i USA. Där kommer stora delar av pengarna att gå till kreatörerna av musik.

  Det talas nu också om att all världens litteratur ska digitaliseras. Det är enorma projekt som nu sjösätts. Vi borde i det här landet ta en framskjuten position kring sådana här projekt och börja med att digitalisera vår egen litteratur. Men för att det ska lyckas kommer det krävas att staten också bidrar här. Många andra länder ser vårt system med fria bibliotek som system som de också vill införa. Det är hög tid att vi nu också tar steget till digitala fria bibliotek som jag ser det. Detta kommer kosta. Men med tanke på vad biblioteken idag medför så anser i alla fall jag att det är värt att satsa på fria digitala bibliotek!

 16. frekar06 says:

  http://www.journalisten.se/kronika/29684/lagen-som-hotar-spraenga-soender-internet

  De som här försvarar upphovsrättslobbyn kan ju fundera på den fullskaliga katastrof som man håller på att sjösätta i USA efter starka påtryckningar från just denna lobby. Facebook, Twitter och Youtube är med detta förslag dödsdömda. Bloggar kommer i stort sätt inte gå att bedriva.

  Dessa upphovsrättslobbyister vill censurera och fullständigt slå sönder det Internet vi har idag. Kulturskaparna, Copyswede, Antipiratbyrån och IFPI har nära kopplingar till de amerikanska tokstollarna som nu vill förstöra det fria Internet och etablera en lagstiftning som inte ens finns i diktaturer. Samhället ska skydda sina medborgare och inte instifta särlagstiftning för att en upphovsrättsindustri inte fattar att de måste anpassa sina affärsmetoder.

  Jag hoppas att de stora nätjättarna som Google, Facebook och Twitter inte finner sig i detta utan drar den amerikanska staten inför amerikansk domstol för grova brott mot den amerikanska konstitutionen och mot FN:s konvention om mänskliga fri- och rättigheter. I Europa borde vi göra samma sak med IPRED och Datalagringen i form av att dra de stater som inför dessa tokigheter inför den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter. Staten kan inte ta sig vilka befogenheter som helst. Det är definitivt nog nu. Eftersom många av dessa tokigheter kommer från Bryssel så bör också dessa ställas till ansvar inför den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter.

 17. frekar06 says:

  Denna upphovsrättslobby är inget annat än ett allvarligt hot mot hela vårt demokratiska system. Mänskliga rättigheter skall utraderas till förmån för en industri som helt tappat allt sunt förnuft. Censur ska införas. Internet ska slås sönder.

  Man ska inte få uttrycka en annan åsikt än upphovsrättsindustrin i fildelningsfrågan (en bloggare har nyligen i USA blivit arresterad för att han skrivit positivt om fildelning). I Sverige får upphovsrättsindustrin leka privatpolis (IPRED).

  EU:s egen granskning som enligt vissa källor är oerhört kritisk kring huruvida ACTA står i strid med EU-lagstiftningen hemligstämplades nu i dagarna. Det blev direkt pinsamt när UniSon skrev ett brev till näringsministern där de hänvisar till RF där det står att makten ska utövas med hänsyn till människovärde osv.

  – På vilka grunder menar man att det är förenligt med den enskilda människans frihet och värdighet att låta privata aktörer springa rundor på stan och leka privatpoliser som de får göra i och med IPRED-Lagen?
  – På vilka grunder är det förenligt med den enskilda människans frihet och värdighet att övervaka kommunikation mellan människor? –
  – På vilka grunder är det förenligt med människans frihet och värdighet att som de organisationer som står bakom UniSon gör kräva censur av Internet?

  Det är hög tid att UniSon och andra lobbyistgrupper tar och förklarar hur det är tänkt att de nyss nämnda sakerna är förenliga med människans värdighet och frihet. För det överskrider faktiskt mitt förstånd.

 18. frekar06 says:

  EU-domstolen har nu i målet mellan upphovsrättslobbyn (SABAM) och operatören Scarlet Extended i Belgien beslutat att man inte får tvinga en Internetoperatör att bevaka sina användares användande av Internet för att upptäcka intrång i den så kallade upphovsrätten. Domstolen anser att integritetsintrånget och risken för felaktiga blockeringar väger tyngre än upphovsrättsindustrins särintresse.

  EU-domstolen gör också en mycket klar markering mot upphovsrättsindustrin när den skriver:

  “Skyddet för immateriella rättigheter stadfästs visserligen i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Det framgår dock inte, vare sig av stadgan eller av domstolens praxis, att dessa rättigheter är absoluta och således ska garanteras ett undantagslöst skydd.”

  Det var ett välkommet beslut från EU-domstolen som nu alltså sågar linjen att försöka stoppa fildelning genom operatörs ansvar, filtrering och övervakning.

 19. Frekar, du förstår bättre. Det är klart att Annie som person inte har två olika åsikter, då får man vara scizofren för att klara det. Däremot har Annie liksom alla andra politiker som samarbetar med andra partier två olika roller, i hennes fall representerar hon regeringens samlade åsikt som näringsminister och Centerpartiets åsikt som partiledare.

  På samma sätt företräder jag Centerpartiet som Centerpartiets rättspolitiska talesperson och Alliansen som ordförande för alliansgruppen i justitieutskottet. Visst är det ett pedagogiskt problem. Ta t.ex. datalagringen. Där måste jag i debatten berätta dels hur Centerpartiets ställningstagande ser ut och dels hur vi har kompromissat inom Alliansen.

 20. Roland Erlandsson says:

  Bäste Linander
  Jag väntar fortfarande på ditt svar .

  Allt gott och ha en trevlig helg.
  Roland Erlandsson

 21. Roland, det är som jag har svarat tidigare, inte speciellt svårt och precis på samma sätt som det är IRL: Den som har för avsikt att sprida något som kan vara upphovsrättsskyddat har ett ansvar att kontrollera vilket skydd det finns och om han eller hon sprider/tillgängliggör trots upphovsrättsligt skydd så begås ett upphovsrättsbrott som han eller hon kan ställas till ansvar för.

  Däremot den som tar del av något/laddar ner bör inte ha samma ansvar för att kontrollera det upphovsrättsliga skyddet. Det kan dessutom vara väldigt svårt att kontrollera om det finns något upphovsrättsligt skydd. Vad gäller till exempel om jag tittar på YouTube med ett klipp från “Så mycket bättre”?

  Jfr gärna med IRL, jag brukar jämföra med pianoläraren som kopierar upp notblad till sina pianoelever. Jag tycker att pianoläraren har ett ansvar att kontrollera det upphovsrättsliga skyddet av det som han eller hon tillgängliggör för sina elever, men jag tycker inte att eleverna ska ha ett ansvar att kontrollera om det finns något upphovsrättsligt skydd innan de tar emot notbladen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.