Hur tänkte Morgan Johansson nu?

Visst blir det en aning ironiskt när en socialdemokrat säger om Moderaterna, “finns en risk när ett parti tar emot pengar från privata företag eller stiftelser. Det finns alltid en risk att man skapar hållhakar på politiker”. Hur var det nu med LO? Hur mycket pengar ger LO till Socialdemokraterna och snacka om hållhake!

Bakgrunden till Morgan Johanssons uttalande är att han har KU-anmält Beatrice Ask för att hon har sagt att “Moderaterna har inte tagit emot bidrag från juridiska personer från att vi ingick regering 1976”. Johansson hävdar att det inte är sagt och har därför anmält Ask till konstitutionsutskottet.

Men hur tänkte han då? Beatrice Ask har knappast uttalat sig om Moderaternas interna bidragsmottagande som justitieminister, utan som vice partiordförande i Moderaterna. Och såvitt jag vet så kan inte KU granska vad en vice partiledare säger, det ligger helt enkelt utanför KU:s mandat. Det borde Morgan Johansson förstå, förra mandatperioden var han ledamot i just KU.

I sak tycker jag att både Socialdemokraterna och Moderaterna borde redovisa var de får sina pengar ifrån, precis på samma sätt som Centerpartiet gör. Inte så att varje småsumma ska redovisas, det vore att röja vem som är medlem i vilket parti och det ska vara hemligt, utan jag menar att bidrag från företag eller större bidrag från privatpersoner borde redovisas. På samma sätt bör pengar redovisas även om de kommer från ett företag till en stiftelse och sedan vidare till partiet.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

17 Responses to Hur tänkte Morgan Johansson nu?

 1. Ola says:

  Men nu är det så att Centerpartiet säger NEJ till att lagstadga öppen redovisning. Annars hade det ju redan varit klart. Alliansen redovisar inte vart pengarna kommer ifrån. Att S nu oxå vänt är ju av taktiska skäl för att tvinga Allianspartierna och SD att ta diskussion om att lagstadga. Annars hade ni ju inom Alliansen och SD bara sagt nej till det som för ett år sedan

 2. Nej Ola, inte heller den här gången har du bättre kunskap om Centerpartiets ställningstagande än vi i Centerpartiet har själva.

  Centerpartiet redovisar dessutom redan nu öppet var vi får våra pengar ifrån. Alliansens pengar kommer från de fyra partierna, så den redovisningen är inte svår.

  Sedan är det även så att vi kommer överens med de partier som vi samarbetar med inom regeringen. Det är en förutsättning för att ett samarbete ska fungera. På samma sätt som om de rödgröna hade vunnit valet. Kan inte vara speciellt svårt att förstå. Men om du vill att jag ska kritisera Moderaterna ännu en gång för att de inte vill ha en öppen redovisning så kan jag göra det. Det rimliga är att ha en lagstadgad skyldighet att redovisa alla bidrag från juridiska personer (dvs organisationer, företag, stiftelser och liknande) och alla bidrag från privatpersoner som är över t.ex. 10 000 kr.

 3. Morgan Johansson says:

  Ja, Johan, frågestunderna är en del av riksdagens kontrollmakt. För att det ska vara någon mening med denna del av kontrollmakten, så måste statsråden tala sanning. Det gäller oavsett i vilken “egenskap” statsrådet ifråga yttrar sig. Därför är det en fråga för KU.

  Beatrice Asks påstående om att moderaterna inte tagit emot pengar från juridiska personer sedan 1976 är helt enkelt osant, eftersom det förekommit åtminstone så sent som 2006, vilket dåvarande partisekreteraren Schlingmann medgett.

  Men idag verkar ju moderaterna svänga i frågan. Trycket blev väl för stort, så tänk vad en KU-anmälan kan göra. Men jag vill fortfarande veta om moderaterna fått pengar av Carema eller Attendo Care. Du borde ju också vara oroad över de risker för korruption som föreligger om partierna inte tvingas redovisa varifrån de får sina pengar.

 4. z999 says:

  @Morgan:
  “Men jag vill fortfarande veta om moderaterna fått pengar av Carema eller Attendo Care.”

  Eh, jag kanske läser in för mycket i vad du skriver men att dra upp två företag som misskött sina åtaganden å det grövsta gör att det verkar som att du vill misstänkliggöra moderaterna för att ta emot pengar för att tillåta vanvård. Jag är själv emot privatiseringar med nuvarande upphandlingssystem men jag tror att med moderaternas inställning till upphandlingssystemet så krävs inga mutor på något sätt för att de ska ha “rätt” åsikt när Carema och Attendo Care lägger sina anbud.

  Från din synvinkel så tillhör jag “extremhögern” och jag har lärt mig den hårda vägen att grova anklagelser/misstänkliggöranden måste ha en bra grund för att inte stjälpa över på en själv.

 5. Aha, så då var uträkningen att KU-anmäla Ask för att den vägen få insyn i Moderaternas interna räkenskaper? Men KU har inte rätt att granska något partis räkenskaper, det är inte KU:s roll, så alltså blir KU-anmälan enbart ett sätt att få negativ uppmärksamhet på ett annat parti istället för på det egna.

  Retoriken att påstå att Moderaterna kanske skulle kunna ha fått pengar från ett företag som just nu är i blåsväder tycker jag är obehaglig.

  Om någon har några som helst grundade misstankar att något parti är korrupt och har fattat beslut för att gynna något företag, någon organisation eller någon person så tycker jag att man ska redogöra för de misstankarna. Annars ska man undvika att låta påskina att det finns sådana misstankar.

  För övrigt tycker jag att Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och alla andra partier ska redovisa sina intäkter lika öppet som Centerpartiet gör.

 6. frekar06 says:

  @Morgan

  Vad har du för konkreta bevis för att hävda att Moderaterna tar emot pengar från de bolag som du nämner i din kommentar ovan? Om man inte kan ta fram konkreta bevis så ska man nog akta sig för att komma med sådana här anklagelser. De har nämligen en tendens att slå tillbaka mot en själv om de inte har täckning.

  Eftersom du inte redogjort för ett enda bevis för att Moderaterna är korrupta eller att de får pengar från dessa båda bolag så tolkar jag detta som ett försök till svartmålning av Moderaterna som parti. Sådana svartmålningar hör inte hemma i svensk politik.

  Det enda som framstår som rimligt efter en sådan här KU-anmälan är att ni nu inom kort kallar till en presskonferens där ni helt enkelt redogör för era konkreta bevis alternativt släpper dem till allmän beskådan så att pressen och andra kan få ta del av dem och utsätta dem för kritisk granskning.

  Om ni inte vågar offentliggöra bevisen för folk i allmänhet och journalister så bör ni nog inte komma med sådana här insinuanta anklagelser. De skadar inte Moderaterna så länge ni inte presenterar bevis, utan det skadar endast Socialdemokraterna. En socialdemokrati som redan befinner sig i fritt fall och som tappat förtroendet hos svenska folket. Det vore nog lämpligare om ni ägnade er åt att städa framför egen dörr och försöka reda ut den kris ni befinner er i som för övrigt borde vara ett arbete på mer än heltid!

  Frekar06

 7. Maria says:

  Vad det finns för bevis?!!!
  Men snälla släpp de marknadsfundamentalismen och Sossehatet! Här propagerat samtliga ministrar i regeringen för privat vård på de mest naiva sätt. Nu här senast, en tvångslång ang. privat vårdalternativ i hela landet.

  Vad är bevisen?
  Titta vilka som figurerar hos Vårdföretagen? Vem för deras talan i riksdagen? Vem avskedade till exempel den läkare som “visslade” på Carema? Vem är det som inte vill lagstifta om medlarskydd? osv

  Det är väldigt tydligt att Vårdföretagen företräds av Moderaterna. Uppköpta är ett annat ord för det. Sen att några borgliga fundamentalister vägrar att se måste ju stå för dem men har som vanligt lite med verkligheten att göra.

  Öppna upp så vi får se vilka som har gött er!
  El-bolagen.
  Utländska apotekföretag.
  Ericsson
  Resturanglobbyn…
  The list goes ooonnn…

  Ruttet är ordet.
  Nya Moderaterna är adjektivet.

  : m

 8. z999 says:

  Bra skrivet av Frekar06.

 9. frekar06 says:

  Tack Z999.

  Socialdemokraterna kan ju börja med att rensa upp efter den senaste pinsamma fadäsen med utspelet om att hela landet skulle ha täckning med mobiltelefoner. Förutom att man skulle behöva bygga master och vägar i nationalparker som är och ska vara strängt skyddade i svensk lag (såsom Sarek exempelvis) så beräknar regeringskansliet att det skulle kosta ca 30 miljoner per hushåll eller totalt 30 miljarder kronor att genomföra det Juholt kom med igår.

  Ett förslag som han nu tvingats backa ifrån efter att Post- och telestyrelsen konkret sågat sönder förslaget med stora motorsågen.

 10. Ola says:

  Frekar06

  Var har du fått siffran 30 miljoner per hushåll ifrån? Sanningen kan nog röra sig om i värsta fall ca 10.000 det är rätt stor skillnad . Vad heter den telefon som kostar 30 miljoner vet du det?

 11. frekar06 says:

  Ola.

  Siffrorna för hela reformen kommer från Regeringskansliet som har låtit beräkna vad detta skulle kosta. De landar kring 30 miljarder. Antar att de då också räknar in allt ifrån kablar, till de vägar som kommer behövas till masterna, till telefoner osv.

 12. Ola says:

  Frekar06

  Nu fins ju masterna och vägarna redan. Tror nog mera på det är beräknat om man skulle ha trådar till varje hushåll. Om man nu verkligen, som företaget Net1 påstår i sin reklam, att man har utvecklat en ny teknik som gör de tidigare fördömda glesbygderna till en lönsam telekom-marknad för kommersiella satsningar, så torde väl privatkapitalismen få fram de pengar som behövs?

 13. frekar06 says:

  @Maria.

  Jag har aldrig sagt nej till öppenhet. Snarare tvärtom är jag en varm anhängare av öppenhet både inom politiska partier och privata bolag som Carema. För min del har jag inga som helst problem att kritisera regeringen för att man inte förmått att införa meddelarskydd i den privata offentliga sektorn. Det borde varit gjort för länge sen.

  Det är dock som så också att oppositionen ska ha kritik för att man inte har gjort något under sina 12 år vid makten. Den här regeringen har ju i alla fall tillsatt en utredning om hur man kan göra detta (även om det fortfarande går för långsamt). Det jag vände mig emot var att Morgan Johansson utan bevis anklagade Moderaterna för korruption.

  Det är detsamma som att anklaga en person för allvarlig brottslighet, för det är vad korruption är. Dessutom har vi väl principen om att man ska bli betraktad som oskyldig till motsatsen är bevisad i domstol i det här landet. Den verkar inte sossarna förstå eller också kan man tolka det som att de tycker den är bra när det passar dem!

  Frekar06

  //Frekar06

 14. frekar06 says:

  En rättelse av vad jag skrivit ovan. Det verkar som om att det nu finns bevis för att Moderaterna är inblandade i skumma affärer. SVT har gått igenom Kreabs fakturor till Stockholms stad. Där framkommer att Kreab gång på gång har fått hjälpa ledningen för Stockholms stad med kontroversiella frågor. Så här skriver SVT:

  “För att hantera effekterna av Caremaskandalen begärde stadsledningen via stadsdirektören i oktober kommunikationsrådgivning av Kreab. Kreab har en rad kopplingar till moderaterna. Enligt fakturan ingick träning med kamera, framtagande av budskap, planering av anhörigmöte och rådgivning kring mediehantering. Den fakturan hamnade på 155.625 kronor.

  Den som för Stockholms stad beställde PR-rådgivningen från Kreab var Stockholmsmoderaternas förre kanslichef, Staffan Ingvarsson, idag tillförordnad stadsdirektör. Han beställde rådgivningen från sin gamle partikollega, Bengt Ludvigsson, numera Sverigechef på Kreab och tidigare stabschef för moderaterna.”

  http://svt.se/2.22620/1.2641777/skattebetalare_stod_for_caremas_pr-fakturor?lid=puff_2641777&lpos=rubrik

  Detta är inte bra för Moderaterna och det kommer skada partiet. SVT:s avslöjande borde nog få krishanteringen att gå på höga varv inom Moderaterna nu. För Carema innebär detta att cirkusen rullar vidare!

 15. Jag tycker Morkans uttalande i förmiddags var ännu konstigare. På presskonferensen om att låta SÄPO och Rikskrim få använda FRA:s spaningar så lyfte han den “parlamentariska integritetskommission” som ska se över vilka hot det finns mot den personliga integriteten, för den är tydligen värd att skydda, enligt (s).

  http://www.expressen.se/nyheter/1.2652895/fritt-fram-for-signalspaning

  Vilka är då de stora hoten mot den personliga integriteten enligt Morgan?

  “Han nämnde IT-företag och försäkringsbolag, vars verksamhet kan hota den personliga integriteten.”

  #facepalm #idioti

  Men vi i Centerpartiet har väl tagit ett tydligt ställningtagande mot förslaget Johan? Enligt vårt stämmobeslut:

  “Att Centerpartiet arbetar för att återupprätta förtroendet i integritetsfrågorna, till exempel genom att skjuta upp införandet av datalagringsdirektivet, öppet motarbeta EU-kommissionens förslag om att lagra flygpassageraruppgifter, samt verka för en översyn av FRA-lagen.”

  För det här förslaget såg ju mer ut som en “utökning” av FRA-lagen, snarare än en “översyn”…

 16. frekar06 says:

  Håller med dig Markus angående FRA-lagen. Detta är en kraftig utökning av FRA-lagens omfattning och den här ändamåls glidningen varnade vi kritiker för redan när den här lagen infördes. Mitt ställningstagande i denna fråga är klart. Lagen ska avskaffas snarast möjligt. Den är oansvarig, oacceptabel och odemokratisk.

  Det verkar dock som att Europadomstolen eventuellt kommer pröva ärendet. Det är bara att hoppas att de ogiltigförklarar hela lagen som det brott mot mänskliga rättigheter som den här lagen innebär. Då är denna människorätts- och grundlagsvidriga lag historia!

 17. Centerpartiet står bakom förslaget. Redan vid FRA-beslutet 2008 beslöts att polisens tillgång till signalspaning skulle göras. Detta har skett i två omgångar och det är ingen tvekan om att framförallt Säpo men också RKP i viss utsträckning har ett mycket stort behov av signalspaning för att klara av sitt uppdrag vad gäller rikets säkerhet, kontraterrorismen, kontraspionaget, författningsskyddet och personskyddet. Utredaren har tittat på om Säpo skulle bygga upp egen signalspaningskapacitet (som de har haft för ett antal år sedan), men det var ett betydligt sämre alternativ på alla plan än att Säpo/RKP får ge inriktningsuppdrag till Försvarets Radioanstalt.

  Stämmobeslutet är att verka för en översyn av FRA-lagen och det har vi också fått genom. Eftersom den granskning som har skett gjordes i ett så tidigt skede att FRA knappt hade påbörjat signalspaning med den nya tekniken så blev resultatet därefter. Vi krävde då en ny utvärdering och det kommer det alltså att bli.

  Ska försöka hinna skriva ett längre inlägg på bloggen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.