Tydliga regler för politisk påverkan är bra för demokratin

Debattartikel som har varit införd i några tidningar de senaste dagarna.

Den senaste tiden har mutanklagelserna mot svenska politiker på både lokal- och nationellnivå varit toppnyheter. Att politiker i olika sammanhang uppvaktas av lobbyister, företag och intresseorganisationer behöver dock inte vara dåligt.

Tvärtom är olika typer av diskussioner ett bra sätt att skaffa sig information i lagstiftningsprocessen. För att undvika en utveckling där politikerna låser in sig på riksdagen och i Rosenbad vill vi skapa tydliga och transparenta regler som gör att allmänheten kan följa sina politiker, även i deras kontakter med lobbyister.

I globala maktcentra som Washington och Bryssel verkar mellan 15 000 och 20 000 lobbyister. Men till skillnad från Sverige är verksamheten mer transparent och bättre reglerad.

I USA måste exempelvis lobbyister som arbetar med federala politiker registreras. Därtill finns en redovisningsskyldighet för utgifter och vilken lagstiftning som är föremål för påverkan. När det gäller större och dyrare gåvor finns i praktiken ett förbud. Om en politiker ska göra ett besök eller resa på en organisations bekostnad måste det godkännas i förhand av en etisk kommitté.

Också i EU:s institutioner finns det register och uppförandekoder för lobbyister. Till exempel måste lobbyisterna för att få tillträde till lokalerna ha tidsbegränsade personliga och offentligt registrerade passerkort där uppdragsgivarens namn klart framgår. Den som vill få passerkortet förnyat måste lämna in en rapport om sin lobbyverksamhet. Om en lobbyist bryter mot reglerna kan passerkortet dras in. Systemet fungerar inte alltid perfekt, men det finns i alla fall en konstruktiv diskussion kring dessa frågor.

Skillnaderna mellan dessa mer transparenta system och det svenska är stora. Också i Sverige har vi numera en liknande yrkeskår, men till skillnad mot i Bryssel och Washington arbetar den i tysthet. De stora ekonomiska intressena är vanligen uppbackade av stora professionella konsultbyråer där de anställda ofta går under beteckningen PR-konsult, inte lobbyist. Ett namnval som exemplifierar den bristande transparensen i
det svenska systemet.

För att svenska medborgare ska kunna känna sig trygga i att deras politiker inte blir mutade och politikerna ska kunna dra nytta av lobbyisterna på ett konstruktivt sätt måste vi utarbeta ett tydligt och transparent regelverk också här. Vi vill därför att:

* partierna ska vara tvungna att redovisa partibidrag över 10 000 kronor.

* tydliga etiska regler införs i riksdagen.

* ett öppet register för lobbyister med krav på ett särskilt ID-kort för riksdags-, regerings, och kommunbesök införs.

Samtidigt måste vissa kontakter med politiker vara hemliga och kan inte registreras. Vid möten med till exempel människorättsaktivister, frihetskämpar, förföljda kvinnor och hotade vittnen kan besöken inte vara spårbara.

Centerpartiet har länge efterfrågat ett tydligt regelverk om redovisning av partibidrag. En princip om öppenhet liksom etiska riktlinjer för gåvor och sponsring omfattar alla som kandiderar för Centerpartiet. Men nu behövs det ett gemensamt och tydligt regelverk som reglerar förhållandet mellan lobbyister och förtroendevalda. Då skulle det bli enklare för allmänheten att följa sina politiker och de lobbyister som försöker att påverka besluten.

Lena Ek, Europaparlamentariker för Centerpartiet

Roger Tiefensee, gruppledare för Centerpartiet i riksdagen

Johan Linander, rättspolitisk talesperson för Centerpartiet

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

23 Responses to Tydliga regler för politisk påverkan är bra för demokratin

 1. frekar06 says:

  Det är bra att Centern kräver att man ska redovisa varifrån partibidragen kommer. Men ni håller dessvärre tunt när det väl kommer till kritan. Så sent som idag gick ni på Moderaternas linje i KU där frågan om partibidrag diskuterades. På SVT Text TV (sid 113) kan man läsa:

  “I dag diskuterade KU frågan. Trots att det finns en majoritet i riksdagen för att partierna ska redovisa var de får sina pengar ifrån valde Folkpartiet och Centerpartiet att gå på Moderaternas och Kristdemokraternas linje.”

  Jag kan inte tolka Moderaternas negativa linje på annat sätt än att de har något de vill dölja. Förr eller senare så kommer det att avslöjas varifrån Moderaterna får sina bidrag. Med andra ord. Om de inte gör det själva så kommer någon journalist snart att göra det och då vet vi ungefär vilket drev som kommer komma igång, även om avslöjandet inte skulle vara så dramatiskt! /Frekar06

 2. Ola says:

  Jag håller helt med frekar06. Jag vart förvånad att C och Fp vill fortsätta med hemliga givare. Man måste ju dra den slutsatsen att det oxå pågår inom C och Fp.
  och Alliansen fick ju med sig Sd oxå på hemlig makeriet .

 3. frekar06 says:

  Centerpartiet verkar ha gjort en total kovändning från igår till idag. Igår sade Centerpartiets tillträdande partisekreterare så här om partibidragen: “Vi tror att det skulle vara bra för hela alliansen om vi visar att vi står för öppenhet”. Idag röstade man som sagt nej till lagstiftning som tvingar partier att öppet redovisa sina bidrag (se tidigare kommentar). Det är starkt jobbat av Centern att göra en sån här total kovändning på en femöring på mindre än 24 timmar.

  http://www.dn.se/nyheter/politik/visa-pengarna-m-1.1214814

 4. Varför skulle Centerpartiet ha ändrat sig? Inte alls. Vi vill se öppenhet precis som vi skriver.

  Däremot måste det vara en fråga som avgörs mellan partierna och partiledarna, Per Bill (m) och Tuve Skånberg (kd) har inte mandat att svänga hela sina partiers ståndpunkter i Konstitutionsutskottet. För oss är det viktigt att hålla ihop alliansen och få med alla partier i en uppgörelse i frågan.

  Ola, eftersom vi 2009 fick noll kronor av privatpersoner så har vi inte så många “hemliga givare”. Däremot har vi en egen stor kassa tack vare att vi har varit så bra på att driva företag. Glöm inte bort att socialdemokraterna också länge, länge sagt nej till öppenhet. Annars hade vi redan haft en sådan lagstiftning.

 5. Ola says:

  Enligt SVT Text TV (sid 113) så går centern och folkpartiet på moderaternas linje och säger NEJ till en utredning om offentlighet åt partistöd…
  Var ärlig nu Johan vad har centern att förlora på offentlighet om ni inte tar emot bidrag från privatpersoner eller företag i hemlighet?
  Något måste det vara som gör att ni ändrat er i frågan.

 6. Läs vad jag skriver. Vi har inget att “förlora”, tvärtom tycker vi att det är viktigt att få öppenhet.

  Men frågan ska inte lösas i konstitutionsutskottet utifrån en miljöpartimotion. Istället kommer frågan att lösas på partiledarnivå och det blir en bredare lösning än bara pengar från privatpersoner. Någon tidning skrev idag om socialdemokraternas mångmiljonintäkter från A-lotteriet t.ex.

 7. Ola says:

  Johan,,,

  Och när kommer det till stånd då? Som det är nu så säger Centern NEJ till öppenhet. Det kan du inte komma ifrån. Men klart har man saker att dölja så är inte öppenhet det viktiga.

 8. Fel, vi säger nej till miljöpartiets motion.

 9. z999 says:

  Det grövsta övergreppet på demokrati och yttrandefrihet var när man införde eu-medlemskapet i grundlagen. EU-parlamentarikerna är inte framröstade av mer än strax över 30% av folket. OK, det är väl lagligt att införa eu-medlemskapet i grundlagen, men det visar på ickedemokratiska intentioner. Demokratin är ett skört system och inget som lever sitt eget liv som något självklart. Ännu värre blev det sedan när man avskaffade den svenska yttrandefriheten som en eu-anpassning.

  EU har ett större stöd i riksdagen än hos folket. Taktiskt är det väl rätt att införa medlemskapet i grundlagen av liknande skäl som Adolf Hitler avskaffade väsentliga delar av demokratin när NSDAP vann valet 1933. Svagt förankrade beslut är ju bäst att lagstifta om för att sedan i besvärliga debatter kunna hänvisa till “det står i grundlagen så det kan vi inte göra så mycket åt” eller “sverige har skrivit på en del avtal så det kan vi inte ändra på…”. På det sättet kommer man undan allt vad personligt ansvar heter.

 10. Ola says:

  Ja Centern säger nej till mps motion…Den om öppenhet.
  C vill som M och Sd ha hemligt vilka som köper sig makt. Var inte Centern ett Liberalt parti tidigare? Är ni tillbaka där ni stod på 30 och 40 talet?

 11. z999 says:

  Ett förtydligande av vad jag skrev:
  Den 24 november planerar alla riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna att rösta igenom omfattande förändringar av grundlagen som medför starkt negativa konsekvenser för Sverige (Proposition 2009/10:80 // 2009/10:Ku4).

  De ändringar som är föreslagna medför i huvudsak följande:

  Det blir svårare att gå ut ur europeiska unionen om svenska folket så skulle önska eftersom det kommer krävas en förändring av grundlagen innan så kan ske. Därmed urholkas svenskarnas möjlighet att påverka sin egen framtid.

  Mångkulturalismen befästs i och med att skrivningarna i grundlagen om att främja etniska, kulturella och religiösa grupper blir tvingande. Därmed befästs den politik som förts i snart 40 år och som vi menar varit katastrofal.

  Betydelsen av det svenska medborgarskapet urholkas i och med att utlänningar i stort jämställs med svenska medborgare och därmed åtnjuter samma rättigheter. Dessutom försvinner kravet på svenskt medborgarskap vid anställningar av känslig karaktär, vilket innebär att utlänningar tillåts ha viktiga och samhällsbärande positioner.

 12. z999, nu är du fullständigt ute och reser. Vår demokrati blir inte det minsta svagare av att EU-medlemskapet står med i grundlagen. Och vad har vårt EU-medlemskap med det låga valdeltagandet i EP-valen att göra? Jfr med nazismen är nog det dummaste du har skrivit någon gång.

  Om Sverige nu skulle vilja lämna EU någon gång i framtiden så kan vi ändra grundlagen. Det tar som längst fyra år och jag är övertygad om att det skulle ta betydligt längre tid att lämna EU-medlemskapet.

  Jag förstår att du inte tycker om att Sverige är en del av europeiska unionen och att EU påverkar Sverige och vår lagstiftning dagligen, men nu är det så och det är så väsentligt för landet att det bör finnas med som en grund i grundlagen.

  Ola, du framställer dig själv som korkad. Ursäkta, men det kan inte vara så svårt att förstå att det inte är i KU på en enskild motion som en sådan fråga kan avgöras.

  z999, du behöver inte klistra in SD-texter, du kan väl tänka och formulera dig själv?

  Lite kommentarer: Med resonemanget om att det som är grundlagsfäst urholkar svenskarnas möjlighet att påverka sin egen framtid så borde ju ingenting vara grundlagsfäst. Allt som finns med i grundlagen tar längre tid att ändra och det är just tanken med en grundlag. Skulle 51 % av av riksdagsledamöterna vilja lämna EU så är det en så stor fråga för landet att den bör underställas väljarnas avgörande genom att det krävs ett val mellan två riksdagsbeslut.

  Sverige är ett mångkulturellt land och har varit det i hundratals år, ja egentligen alltid. Vad som skrivs in i grundlagen är att samiska folket får en starkare ställning samt att ordet bör ändras till ska vad gäller att etniska, språkliga och religiösa minoriteter ska ha möjlighet att behålla och utveckla sin egen kultur och samfundsliv.

  Det borde vara självklart eftersom vi har ett diskrimineringsförbud utifrån etnicitet, språk, religion m.m. Vill du ta bort detta så att det blir okej att diskriminera utifrån de här kriterierna?

  Det finns människor i Sverige som har bott här i tiotals år utan att vara svenska medborgare. Vad är problemet om regeringen, vid en tillsättning av dessa högre statliga tjänster, tycker att den mest lämpade är en person som inte är svensk medborgare?

  På Island sitter en tysk med i deras riksbanksstyrelse. Alldeles utmärkt i det läge som Island befinner sig att få in en person med annat perspektiv.

 13. frekar06 says:

  Z999.

  Samerna har funnits i Sverige sedan vikingatiden enligt en del källor. Det är dom som är ursprungs befolkningen i Sverige. Naturligtvis är det fullt rimligt att Samerna får en starkare ställning i det här landet. Jag tycker inte att man har gått tillräckligt långt när den nya grundlagen nu blivit verklighet. Men det är trots det långt mycket bättre än vad det var innan den nya grundlagen togs i riksdagen häromveckan.

  Konsekvenserna av att införa system där alla människor inte är lika mycket värda och har samma rättigheter såg vi prov på i samband med förintelsen. Är inte detta ett väldigt tydligt exempel på varför vi inte under några som helst omständigheter får kompromissa om allas lika värde och rättigheter?

  Påståendet att det svenska medborgarskapet skulle lösas upp eller minska i betydelse när man inför samma rättigheter för utländska medborgare bosatta i Sverige som för svenskar är ju rena dumheterna. På vilket sätt skulle det svenska medborgarskapet lösas upp/ minska i betydelse genom att utländska medborgare garanteras vård och mänskliga fri- och rättigheter såsom exempelvis religionsfrihet?

  Jag tycker inte heller om den Europeiska Unionen och hade med stor sannolikhet röstat för ett svenskt utträde om vi hade haft folkomröstning idag. Men det innebär inte att jag tänker börja använda mig av oseriösa och lösryckta argument som att det skulle försvaga svensk demokrati att medlemskapet i EU skrivs in i Grundlagen för att stödja min uppfattning om att Sverige bör lämna EU.

  Frekar06

 14. z999 says:

  @Frekar06:
  “Samerna har funnits i Sverige sedan vikingatiden enligt en del källor.”

  Jag har sett ett flertal källor som säger annorlunda, men det spelar inte så stor roll för min del.

  “Det är dom som är ursprungs befolkningen i Sverige.”

  Det tvivlar jag starkt på. Är inte det bara grundat på att de lever ett mer naturnära liv än vi längre söderut?

  “Naturligtvis är det fullt rimligt att Samerna får en starkare ställning i det här landet.”

  Det tycker du? Tror du att det är samma sak att hävda att svenskar skulle ha en starkare ställning än invandrare?

  “Jag tycker inte att man har gått tillräckligt långt när den nya grundlagen nu blivit verklighet. Men det är trots det långt mycket bättre än vad det var innan den nya grundlagen togs i riksdagen häromveckan.”

  Felet är att andra grupper, och som Linander skriver, religioner (=islam) ska särbehandlas. I ett sekulariserat samhälle så är religionen bara en packe åsikter och inget som förtjänar någon typ av särbehandling. När det gäller religion och diskriminering så anser jag att arbetsgivare ska ha rätt att avskeda folk som inte kan kompromissa med religiösa attiraljer.

  “Konsekvenserna av att införa system där alla människor inte är lika mycket värda och har samma rättigheter såg vi prov på i samband med förintelsen.”

  Jag såg alldeles nyligen TV4’s dokumentär om förintelsen (rekommenderas) och det blir aningen makabert när du jämför kritik av invandringspolitiken med nazisternas folkmord eller tror att minskad invandring skulle leda till folkmord. Att folk behandlas olika av sociala skäl har inget med något människovärde att göra. Om du går till mitt jobb imorgon kommer du att behandlas olika mot mig, det beror inte på att dom anser att du är mindre värd.

  Personligen så anser jag att det inte finns något människovärde som folk ska leva upp till. Istället för att fundera över något så abstrakt som om det finns något människovärde så anser jag att det är bättre att rikta in sig på att behandla andra människor juste.

  “Är inte detta ett väldigt tydligt exempel på varför vi inte under några som helst omständigheter får kompromissa om allas lika värde och rättigheter?”

  Nej, det är det verkligen inte. Det är ett exempel på att vad som helst för pjosk med invandrare går igenom med lite hoku pokus-snack om allas lika värde. Rättigheter är en annan sak, men då handlar det om allas lika värdighet vilket är en helt annan sak.

  “Påståendet att det svenska medborgarskapet skulle lösas upp eller minska i betydelse när man inför samma rättigheter för utländska medborgare bosatta i Sverige som för svenskar är ju rena dumheterna. På vilket sätt skulle det svenska medborgarskapet lösas upp/ minska i betydelse genom att utländska medborgare garanteras vård och mänskliga fri- och rättigheter såsom exempelvis religionsfrihet?”

  Jag hinner inte svara på det. Återkommer.

 15. z999 says:

  @Linander:
  “z999, nu är du fullständigt ute och reser. Vår demokrati blir inte det minsta svagare av att EU-medlemskapet står med i grundlagen. Och vad har vårt EU-medlemskap med det låga valdeltagandet i EP-valen att göra?”

  Läs dom där två meningarna igen. Om man har endast 33% av de röstande i ryggen så tycker jag att man ska vara försiktig med stora beslut. Ponera att bara tio personer i landet röstade och du fick alla rösterna. Innebär det att du anser dig ha mandat för att genomföra omfattande förändringar i landet?

  “Jfr med nazismen är nog det dummaste du har skrivit någon gång.”

  Jag jämförde metoderna att köra över demokratin genom att utnyttja dess svagheter. Och det har inte varit unikt enbart för nazismen, men Hitler och NSDAP var det tydligaste och mest glasklara exemplet.

  “Om Sverige nu skulle vilja lämna EU någon gång i framtiden så kan vi ändra grundlagen. Det tar som längst fyra år och jag är övertygad om att det skulle ta betydligt längre tid att lämna EU-medlemskapet.”

  Är det ditt svar alltså? Jag anser att man har försvårat att lämna EU betydligt eftersom det kräver att hålla en stabil majoritet emot under en rätt lång tid. En väldig skillnad mot när vi gick med.

  “Jag förstår att du inte tycker om att Sverige är en del av europeiska unionen och att EU påverkar Sverige och vår lagstiftning dagligen, men nu är det så och det är så väsentligt för landet att det bör finnas med som en grund i grundlagen.”

  Egentligen är jag väl mer orolig för att det var euron som sänkte Irland och att det egentligen är väldigt dyrt att vara med. Vi kanske lånar ut pengar till ett dödsdömt projekt?

  “Lite kommentarer: Med resonemanget om att det som är grundlagsfäst urholkar svenskarnas möjlighet att påverka sin egen framtid så borde ju ingenting vara grundlagsfäst.”

  Njaa, alltså, jag och många andra ser EU som något främmande utanför Sverige. Att låta EU överhuvudtaget påverka grundlagen ser jag som ett hot. Därför är det något som skiljer sig från andra grundlagsändringar. Sen, detta var den största grundlagsändringen sedan 1974 och har knappt uppmärksammats i den regimtrogna median.

  “Allt som finns med i grundlagen tar längre tid att ändra och det är just tanken med en grundlag.”

  Ja, jag vet. Och därför ser det väldigt illa ut när något ändras i den i tystnad. Inga debatter och hela etablissemanget är enigt.

  “Skulle 51 % av av riksdagsledamöterna vilja lämna EU så är det en så stor fråga för landet att den bör underställas väljarnas avgörande genom att det krävs ett val mellan två riksdagsbeslut.”

  Jag anser att makten ska utgå från folket helst och inte från politikerna.

  “Sverige är ett mångkulturellt land och har varit det i hundratals år, ja egentligen alltid.”

  Det var ju en kul verklighetsbeskrivning. Det har aldrig existerat en sådan situation som vi har i Sverige idag. I den verklighet som jag lever i så har jag snabbt fått vänja mig vid begrepp som “kvinnlig omskärelse”, “hedersmord” och “svensk självmordsbombare”.

  “Vad som skrivs in i grundlagen är att samiska folket får en starkare ställning samt att ordet bör ändras till ska vad gäller att etniska, språkliga och religiösa minoriteter ska ha möjlighet att behålla och utveckla sin egen kultur och samfundsliv.”

  Det var det värsta jag hört på länge. Att samiska folket får en stärkt ställning kan jag eventuellt gå med på, men religiösa minoriteter ska inte ha någon särställning.

  “Det borde vara självklart eftersom vi har ett diskrimineringsförbud utifrån etnicitet, språk, religion m.m. Vill du ta bort detta så att det blir okej att diskriminera utifrån de här kriterierna?”

  Ja. Till exempel så anser jag att en arbetsgivare ska ha rätt att kräva att anställda inte bär några religiösa attiraljer. Krav på speciell mat på grund av religiösa skäl ska inte heller förekomma anser jag.

  “Det finns människor i Sverige som har bott här i tiotals år utan att vara svenska medborgare. Vad är problemet om regeringen, vid en tillsättning av dessa högre statliga tjänster, tycker att den mest lämpade är en person som inte är svensk medborgare?”

  Jag anser att medborgaskapet förpliktar och knyter en person till landet. Vad är egentligen orsaken till att en person bor i landet i tiotals år utan att vilja ansöka om medborgarskap? Dom personer jag känner som lever på det sättet har ett förakt för landet (2 personer).

  På Island sitter en tysk med i deras riksbanksstyrelse. Alldeles utmärkt i det läge som Island befinner sig att få in en person med annat perspektiv.

 16. Ola says:

  Ja du Johan då är vi många som är korkade. Både tidningar Radio och Tv påstår att Centern har röstat ned en motion från Mp om öppenhet vart man får partistödet ifrån. Vilken datum ska det röstas om i Riksdagen då? du påstår ju att Alliansen kommer med ett sådant förslag. Men jag är inte så “korkad” så jag tror på sådant Ni har nog inga förslag efter som Alliansen inte vill tala om var man får pengarna från.
  Det är lätt påstå man är Liberal fast man uppträder som värdekonservativ

 17. frekar06 says:

  Z999.

  Du har så fel som man kan ha för närvarande. Att vi har ett uselt valdeltagande i EU-valet har inte med diskussionen om huruvida EU-medlemskapet ska stå i grundlagen eller inte att göra. Dessutom är det inte politikernas fel överhuvudtaget att det är så lågt valdeltagande i EU. Här får faktiskt vi medborgare ta på oss ansvaret. Det är medborgare, inte politiker, som inte går till valurnorna och faktiskt röstar.

  Samerna ska ha en stärkt ställning som jag ser det. Den hets mot muslimer och andra etniska minoriteter som bland annat Sverigedemokraterna bedriver är förkastlig.
  Islam är inte en extrem religion. Sen finns det tokstollar och extrema grupper som använder Islam för att legitimera sina egna extrema handlingar. Men det finns det inom alla religioner. Det mest aktuella exemplet är kanske alla de katolska präster och annan personal inom katolska kyrkan som nu utreds för flera fall av grova övergrepp mot barn över stora delar av världen.

  Jag tillhör dom som inte på något sätt tänker ställa mig bakom ett förbud mot Burka/Niqab i skolan eller i andra offentliga miljöer. Religionsfriheten ska inte inskränkas. Om det finns kvinnor som vill bära burka eller Niqab så ska dom få göra det. Jag skulle inte som blivande lärare ha några invändningar mot att någon eller några elever eventuellt bar burka eller Niqab i klassrummet. Argumentet att Burka eller Niqab skulle skada kommunikationen mellan lärare och elev allvarligt ger jag inte många ören för.

  “När det gäller religion och diskriminering så anser jag att arbetsgivare ska ha rätt att avskeda folk som inte kan kompromissa med religiösa attiraljer.”

  Vi har Religionsfrihet i det här landet. Den ska vi vara väldigt rädda om. Att öppna för att avskeda folk som inte kan kompromissa om religiösa attiraljer vore en inskränkning i människors religionsfrihet och anställningstrygghet som vore helt vansinnig och totalt oacceptabel!

  /Frekar06

 18. frekar06 says:

  Jag vill bara förtydliga att jag tog Burka/Niqab diskussionen som exempel eftersom du (Z999) skrev:

  “Det var det värsta jag hört på länge. Att samiska folket får en stärkt ställning kan jag eventuellt gå med på, men religiösa minoriteter ska inte ha någon särställning.”

  “Ja. Till exempel så anser jag att en arbetsgivare ska ha rätt att kräva att anställda inte bär några religiösa attiraljer. Krav på speciell mat på grund av religiösa skäl ska inte heller förekomma anser jag.”

  Tyckte den diskussionen således passade rätt bra in i sammanhanget. Frekar06

 19. Det låter som om vi politiker bestämmer vad som media ska rapportera om, så är det inte. Grundlagsändringen debatterades i riksdagen före valet och det är precis så en grundlagsändring ska gå till. En debatt och ett beslut, därefter val och sedan ny debatt och ett andra beslut. Vad mer skulle vi göra tycker du?

  Att alla ska ha rätt att utöva sin kultur och sin religion inom Sveriges lagars ram är INTE särbehandling.

  Är det fel att det finns nationella minoriteter (samer, som också är ett urfolk, romer, judar, tornedalingar och sverigefinnar) i Sverige?

  z999, du tycker alltså att 50,1 % av riksdagsledamöterna skulle kunna bestämma att Sverige ska lämna EU med alla de oerhörda konsekvenser som det skulle få för bl.a. landets ekonomi?

  Men, tidigare har du klagat på att de nyss gjorda grundlagsförändringarna skedde för enkelt utan debatt. Så att stärka samernas ställning och ändra ett bör till ett ska är alltså en större fråga än att Sverige skulle lämna EU?

  Jag tycker definitivt att ett utträde ur EU skulle föregås av en folkomröstning. Skulle det bli ett ja i en sådan folkomröstning så skulle också riksdagen rösta för ett utträde.

  Men, det finns många som har dubbla medborgarskap. Är de då tillräckligt “knutna” till landet för att få höga statliga tjänster?

  Ola, du skriver som om du har förståt men ändå vill du uppenbarligen inte förstå. Ja, Centerpartiet “har röstat ned en motion från Mp om öppenhet” i KU, men det betyder inte att vi är mot att ta fram regler för öppenhet på partiledarnivå och med ett bredare anslag än det som mp motionerat om.

  Kul att bli kallad värdekonservativ, har nästan aldrig hänt tidigare. Beror på att det är väldigt långt från min ideologiska läggning.

  Alliansen har väldigt lite resurser så det finns inte så mycket att dölja. Centerpartiet som parti har däremot väldigt mycket pengar och vi döljer ingenting.

  Frekar, i princip har du rätt. Men ibland måste viktigare principer gå före en rätt att utöva sin religion på ett visst sätt i en viss situation. Exempelvis (för att vara riktigt tydlig) kan man inte tillåta en busschaufför att använda burka.

 20. frekar06 says:

  Jovisst. Man kan inte ha det om man arbetar i trafiken. Det kan ju faktiskt vara förenat med livsfara att ha burka eller Niqab om man kör buss. Om man under en mandatperiod skulle vilja ändra den svenska grundlagen så går det att göra. Då krävs först ett riksdagsbeslut och sedan en folkomröstning om förändringen i grundlagen. Men den möjligheten har vad jag vet aldrig använts i Sverige.

  När det gäller EU-medlemskapet så tycker jag också att vi ska ha en folkomröstning innan vi fattar ett beslut om eventuellt utträde. Det är en mycket större fråga än till exempel införandet av Euron som vi hade en folkomröstning om. Dessutom har vi inte riktigt den diskussionen idag, mer än möjligen i Vänsterpartiet och SD, men dom har inget större inflytande.

  Det fanns alla möjligheter att följa debatten om grundlagen. Den sändes i Sveriges Television vid båda tillfällena. Dessutom fanns alla möjligheter att diskutera denna grundlagsförändring i sociala medier, såsom bloggar, på Twitter osv. Den ende som har sett någon dramatik i denna grundlagsändring är SD. Jag ser inte vad som är så dramatiskt med denna förändring av grundlagen. Den personliga integriteten skrivs in i grundlagen, vi får ett tvingande diskrimineringsförbud (något vi egentligen redan hade på ett sätt, även om skrivningen nu blir starkare), Samerna får ett bättre skydd i grundlagen, det kommunala självstyret blir bättre och den kommunala demokratin förstärks genom att man lättare kan få igenom folkomröstning på lokal nivå. Vad är det som är så dramatiskt med detta?

 21. Johan Tjäder says:

  Det är väl med lobbying som med offentlighetsprincipen att man anpassar sig efter hur insynen ser ut. Dvs. ju mer som registreras och övervakas desto oftare kommer sådana här kontakter ske på informell grund och off-the-record.

  Det bästa vore nog om ni riksdagsledamöter berättade om vilka möten ni har och vad ni uppfattar vad som sagts, t.ex. på sin blogg. Då kan man ju reagera på det och rätta till missuppfattningar.

 22. z999 says:

  @Linander:
  “Det låter som om vi politiker bestämmer vad som media ska rapportera om, så är det inte. ”
  Undrar om ND’s tidningsredaktion tycker så (http://www.nationellidag.se)? När dom lyckades skrapa ihop tillräckligt med prenumeranter för att få presstöd så blev det omedelbart en massa snack från diverse politiker om att ändra reglerna så att dom skulle missa presstödet. Detta på grund av att de anses ha fel åsikter.

 23. Don Joan says:

  Mycket bra förslag, hoppas det infrias.

Leave a Reply

Your email address will not be published.