Förslag på nytt idéprogram för Centerpartiet

Idag har vår idéprogramsgrupp presenterat sitt förslag på nytt idéprogram. Jag har inte hunnit läsa hela ännu, men det jag har läst ser bra och väl genomtänkt ut. Faktiskt inte så olikt vårt nuvarande idéprogram från 2001.

Vi behöver mer diskussioner inom svensk politik vart vi vill. Vad är målet? Hur ser visionen ut?

Genom en wiki-lösning och mer traditionella mötesformer och studiecirklar så har ca 10 000 centerpartister och andra varit med och tagit fram förslaget på nytt idéprogram. Så jobbar Sveriges mest öppna parti!

This entry was posted in General and tagged , . Bookmark the permalink.

9 Responses to Förslag på nytt idéprogram för Centerpartiet

 1. z999 says:

  Jag är glad att sverigedemokraterna har skrivit om sitt idéprogram från 2001.

  “Så jobbar Sveriges mest öppna parti!”

  Ha! När ni börjar kameraövervaka era medlemmar på krogen och sedan säljer filmen (borttaget namn /admin) till expressen kan ni börja snacka om att vara ett öppet parti.

 2. Nisse Nilsson says:

  Som oberoende iakttagare får jag säga att det är mycket fluff och en hel del direkt naiv idéer, minst 2/3 skulle kunna vara vilket riksdagsparti som helst. Du verkar inte ha varit särskilt aktiv Johan, kriminalpolitik och brottsbekämpning är frågor som helt lyser med sin frånvaro. Det är väldigt mycket rättigheter och väldigt lite skyldigheter, man får uppfattningen att allt som kan verka negativt även om det är nödvändigt har sopats bort. Lite motsägelsefullt att på ett ställe lyfta fram federalism som något positivt och eftersträvansvärt men sedan inte vilja ge mer makt till EU så att organisationen kan bli mer federal. Det mest konkreta är väl annars att C vill behålla kommunerna som huvudman för skolan vilket ju vid det här laget det är empiriskt bevisat att de inte klarar av.

 3. z999, jag har inte tänkt på det förrän nu. Men det namn som du nämner på den som sålde filmen, är det offentligt eller är det något som du tror? Jag vill ogärna censurera dig, men om du pekar ut någon felaktigt eller på lösa grunder så måste jag ta bort det.

  Nisse, det är självklart att minst 2/3 är visioner som alla partier står bakom. Varför skulle vi skriva ett idéprogram där vi plockar bort allt som andra tycker? Vi har våra visioner och såklart överensstämmer de i stor utsträckning med andra demokratiska partiers visioner och i ännu större utsträckning med andra liberala partiers visioner.

  Delvis håller jag med dig om att det borde vara tydligare att för trygghet så ska man inte utsättas för brott, men samtidigt är det ju ett idéprogram och inte ett partiprogram där man skriver in förslag inom alla politikområden. Idéprogram är inte partiprogram och därför är inte tanken att det ska vara konkreta förslag.

  Jag försökte förklara för en journalist som inte riktigt förstod skillnaden mellan idéprogram och partiprogram (eller valprogram för den delen) och förklarade så här:

  Ett idéprogram är ett partis ryggrad och kanske dess nervsystem. Sedan måste det byggas på med kött och blod och det sker i partiprogram och i när det gäller den kortsiktiga politiken i form av valprogram.

  Svensk politik lider verkligen av brist på visioner. Allt handlar om procentsiffror och nästa val. Vi i Centerpartiet efterfrågar en långsiktighet i politiken och en vision om vart vi vill ta Sverige på 20 eller kanske 50 års sikt.

 4. z999 says:

  @Linander: “Jag vill ogärna censurera dig, men om du pekar ut någon felaktigt eller på lösa grunder så måste jag ta bort det.”

  Censur av det skälet är inte riktigt vad jag menar med censur, inget jag skulle störa mig på. Du är den politiker som jag har störst förtroende för när det gäller yttrandefrihet och censur, SD’s politiker inräknade. Jag pekar ut personen på mycket, mycket starka grunder och det är ingen nyhet för åtminstone toppen inom SD. Men eftersom jag inte kan redogöra för varför jag vet vem det är så kan du censurera det.

  Håller helt med dig om att det är för lite visioner i Svensk politik. Fattar inte varför för visionerna kan ju bidra till att förtydliga partipolitiken och göra den mer begriplig. För SD’s del så tror jag det skulle vara väldigt positivt om dom pratade ihop sig om vilka visioner de vill att partiet ska ha. Det enda som liknat en vision vad jag sett var när de la upp lite om vilka områden de ville satsa pengar på som de sparar in på en minskad invandring. För SD’s del så nämns ju ofta negativa visioner om vart SD’s politik syftar. Det borde ligga i deras intresse att visa på positiva visioner (subjektivt uttryckt).

 5. frekar06 says:

  En av de få sektorer som fortfarande växer är IT-branschen. En IT-Bransch som är beroende av ett fritt Internet. E-handel växer hela tiden. En av de få branscherna då som fortfarande växer och som utvecklas oerhört fort vill det här landets politiker uppenbarligen begränsa utvecklingen inom. Genom att ge privata lobbyister från Copyswede rätten att ta ut en kopieringsavgift så har man infört en straffbeskattning på teknologisk utveckling. Det senaste är att man ska straffbeskatta hårddiskar och nu försöker man få samma kopieringsavgift på smarta klienter och molntjänster. Det senare skulle kräva en omfattande övervakning av Internet.

  Men det är bara externa diskar som man ska betala avgiften till Copyswede för. Så då tar man och köper en intern hårddisk och en liten låda. Sen är det fyra skruv så har man en fungerande extern hårddisk utan att behöva betala till Copyswede. Så lätt är det att komma undan den kopieringsavgiften. Vidare är det så att jag i praktiken får betala till Copyswede för att få lagra bilder, musik och film som jag själv har skapat och har upphovsrätten till. Hela kopieringsavgiften borde avskaffas omedelbart. Vi kan inte ha en straffbeskattning på teknisk utveckling och vi kan än mindre ha en situation där en privat lobbyorganisation har beskattningsrätt. Detta borde vara uppenbart också för staten (annars bör man nog fundera över sin syn på vad som är rimligt i ett demokratiskt samhälle).

  Om inte en rosenrasande allmänhet tillsammans med tusentals nätaktivister runt om i världen fullkomligt slaktat allt vad ACTA heter så hade det handelsavtalet gått igenom och allvarligt skadat Internets frihet och vår demokrati. Och det första som EU-kommissionen sedan gör efter att förslaget slaktats i EU-Parlamentetet är att lägga fram CISPA med liknande formuleringar som i ACTA. Om ni har missat det så tänker inte allmänheten och nätaktivister runt om i världen se på när politiker då försöker inskränka våra fri- och rättigheter och nätets frihet. Den som utmanar nätet får också ta konsekvenserna av den vrede som sådana utmaningar medför. Det fick Mubarak erfara när han stängde ner Internet. Det fick Tidningsutgivarna erfara på hemmaplan när det blev fullkomligt sågade på Internet efter att ha kallat länkar för ett ofog i en artikel i Journalisten. Efter deras uttalande bojkottar jag varje tidning som de företräder och det vet jag fler som gör. Jag drar en mycket skarp gräns när man hotar Internets frihet.

  Ni inom Centerpartiet är inte särskilt trovärdiga i de här frågorna. Efter FRA-lagen, IPRED och Datalagringsdirektivet är det bara en sak som gäller: Och det är att riva dessa lagar rakt av och slänga dem i papperskorgen om ni ska få trovärdigheten tillbaka.

 6. z999 says:

  Först så vill jag säga att jag håller med Frekar06 i det mesta av det han skriver och sen vill jag tacka för att han delger information som jag inte hade en aning om.

  Sen tycker jag att centern kanske skulle funderat över tydligheten i sin vision kanske? Alltså angett poängen med varje punkt lite kraftfullare (=mycket). Syftet med fri invandring är väl inte att spä på integrationsproblemen eller öka antalet analfabeter i Sverige? Och dom andra punkterna? I en vision måste man ha målet klarare tror jag. För man hade väl mål?

 7. frekar06 says:

  Jag delar uppfattningen om att målen borde varit tydligare i visionen från Centerpartiet och saknar de delar som handlar om hur vi ska ta Europa och världsekonomin på fötter igen från den ekonomiska härdsmälta som nu är fallet. Och som riskerar bli än värre om länder som Frankrike och USA inte börjar ta politiskt och ekonomiskt ansvar. Och hit hör också hur vi ska hantera den Europeiska unionen och Euron. En av orsakerna bakom att den ekonomiska krisen övergått i en ekonomisk härdsmälta är Euron. De länder som skulle behöva kunna föra en egen penningpolitik och devalvera kan inte det för att man är inlåst i ett ekonomiskt fängelse (Euron).

  För första gången i modern tid har Röda Korset tvingats börja med hjälpinsatser i Europa. Och de har också varnat för revolutioner runt om i Europa i likhet med de vi sett i Mellanöstern och Nordafrika. Något som jag har påtalat risken för i ett halvår och det är ju trevligt att man nu också från Röda korset kommit till den insikten att det är vad vi kan stå inför. Nu ska vi bara få politikerna i Bryssel att förstå det här också. Men de verkar mer ha stoppat huvudet i sanden och agerar struts. Barrosso förklarade precis i dagarna att Euron nu var räddad och den ekonomiska krisen nu var på väg att försvinna. Jag tror knappast att de hundratusentals medborgare som gått ut på gatorna i Aten, Rom, Madrid och Lissabon för att nu nämna några exempel håller med Barrosso om detta. Frågan nu handlar inte om någon land kommit att tvingas eller på egen hand lämnar det havererade EU-skeppet. Frågan är vem som blir först och när det sker. Det är tid att föra upp frågan om ett svenskt EU-utträde på bordet. Vi behöver frihandelsavtal med länder i Europa. Helt klart. Men vi behöver inte icke folkvalda byråkrater och en EU-President som är folkvald. Och vi behöver definitivt inte en gemensam valuta i Europa. Enda anledningen till att projektet alls överlever är att ECB pumpar in pengar för att hålla ett bank- och finanssystem, samt länder på obestånd, som är rent konkursfärdiga flytande. Detta kommer inte hålla och medborgarna har inte förtroende för vad herr Barrosso och Von Roumpoy säger. Eller snarare: Ingen lyssnar på dessa byråkrater längre!

 8. frekar06 says:

  EU-Kommissionen har lagt fram ett förslag nu som innebär ökad EU-Styrning av media och man kan undra om kommissionen har förstått vad pressfrihet innebär. Där kan man bland annat läsa i alla fall:

  “Media councils should have real enforcement powers, such as the imposition of fines, orders for printed or broadcast apologies, or removal of journalistic status. The national media councils should follow a set of European-wide standards and be monitored by the Commission to ensure that they comply with European values.”

  Det ska alltså upprättas nationella myndigheter som övervakas av kommissionen som ska kunna frånta journalister sin journalistiska status och som ska kunna agera mot vad media skriver. Vidare skriver man:

  “Member States should ensure that appropriate instruments are put in place for identifying those responsible for harming others through the media, even in the online space.”

  Här vill man alltså avskaffa rätten att använda sin yttrandefrihet under anonymitet. Det som EU-kommissionen föreslår är med stor sannolikhet inte ens förenligt med våra tryck- och yttrandefrihetsgrundlagar. Vad trött jag blir på denna omdömeslösa EU-kommission som just nu utgör ett akut hot mot vår demokrati. Detta stärker bara min undran över vad Centern vill göra åt detta havererade EU-Projekt. Och det bara stärker min uppfattning om att vi bör lämna skutan innan den sjunker och tar med vår demokrati i fallet!

Leave a Reply

Your email address will not be published.