Några exempel på Centerpartiets viktiga roll i svensk politik!

Ännu en gång har vi kunnat läsa en ledarskribent, färgad av sina egna politiska åsikter, skriva om att Centerpartiet söker efter sin själ och att han inte vet varför Centerpartiet behöver finnas. Det är tröttsamt. Visst ska Centerpartiet bli ifrågasatt utifrån våra politiska ståndpunkter precis som alla andra partier, men varför ställer inte samma ledarskribenter frågan varför Socialdemokraterna eller Moderaterna ska finnas?

Det hade dessutom varit långt mycket mer relevant att ställa den frågan vad gäller de två stora partierna som båda har blivit förvaltande partier utan idéer för framtiden.

Varför behövs då Centerpartiet och varför är vi så viktiga inom svensk politik och inom Alliansen? Låt mig ge några exempel!

– Ett jämställt och jämlikt samhälle där alla, och då menar vi alla oavsett kön, etnicitet, religion, funktionshinder eller ålder, ska ha lika möjlighet att förverkliga sina drömmar. Inte en socialistisk lösning där alla ska vara lika, utan en liberal lösning där vi alla har lika möjligheter att skapa våra liv såsom vi själva önskar.

Vem skulle strida för jämställdhetsfrågorna inom Alliansen om inte Centerpartiet gjorde det?

– Oavsett var man bor i landet ska man ha tillgång till grundläggande service, såsom skola, vård, omsorg, möjlighet att köpa mat och drivmedel, god miljö, fungerande infrastruktur och trygghet.

Vem skulle stå för att hela Sverige ska leva om inte Centerpartiet gjorde det?

– Ett långsiktigt hållbart samhälle där vi lever och brukar jorden utan att förbruka den. Vi har ingen rätt att leva vårt liv på jorden på ett sätt som kommer att begränsa kommande generationers möjlighet till ett gott liv.

Vem skulle strida för miljö- och klimatfrågorna inom Alliansen om inte Centerpartiet gjorde det?

– Ett decentraliserat samhälle där staten inte ska lägga sig i människors liv eller kommunernas självstyre. Ett federalt perspektiv med minskad byråkrati och färre myndigheter.

Vem skulle strida för ett liberalt samhälle med minskad stat och ökad frihet om inte Centerpartiet gjorde det?

– Staten eller samhället har ingen rätt att obefogat eller okontrollerat övervaka sina medborgare. Frihet att leva sitt liv utan samhällets kontroll är grunden för varje människa i varje land.

Vem skulle värna den personliga integriteten inom Alliansen om inte Centerpartiet gjorde det?

– Skapa jobb. Punkt. Alla jobb är bra jobb. Det finns inga fina eller fula jobb. Genom småföretagens utveckling och en växande tjänstesektor med hushållstjänster, omsorgstjänster och vällevnadstjänster skapas nya jobb. Dessutom med satsning på innovationer till kommersialisering och nya jobb.

Vem skulle stå på de små företagens sida och strida för alla jobb om inte Centerpartiet gjorde det?

Vi behöver inte leta efter själ eller fundera på varför vi behövs i svensk politik. Det vet vi och märker vi varje dag i det politiska arbetet. Sverige hade varit ett annat land utan Centerpartiet och Alliansen hade definitivt drivit en annan politik utan Centerpartiet.

Just nu tar vi också fram ett förnyat idéprogram. Det kommer att antas på stämman i mars nästa år. Det blir inga revolutionerande nyheter utan en uppdatering av samma grundläggande ideologiska bas som vi har haft under lång tid. Man kan ju önska sig att de ”oroliga” socialistiska och konservativa ledarskribenterna tog sig tiden och läste.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.