Smygfotoförbudet på gång

Redan i juli 2006 skrev jag om ett smygfotoförbud för första gången och då hade jag redan tagit upp frågan i riksdagsdebatter vid ett par tillfällen. Integritetsskyddskommittén behandlade frågan och kom med ett ganska bra förslag.

I remissbehandlingen fick vi både synpunkter om att förslaget gick för långt och inte tillräckligt långt. Jag fick med förslaget i vårt alliansprogram inför valet och nu har äntligen frågan kommit fram så långt att det ska på lagrådsremiss. Det känns orättvist att justitieministern tar åt sig äran när jag och Centerpartiet har drivit frågan från början och fått med mig henne och de andra. Men, jag får väl vara glad för att vi har kommit så här långt.

This entry was posted in General and tagged , , . Bookmark the permalink.

9 Responses to Smygfotoförbudet på gång

 1. Johan Tjäder says:

  Ni borde se över hur ni presenterar förslag. Det är inte självklart att ministern alltid ska göra det ensam. Det är en socialdemokratisk tradition som passade bra för rena s-regeringar.

 2. Försöker ständigt påpeka det…

 3. Anders Östberg says:

  Som det är skrivet nu så framstår det som ett ogenomtänkt förslag som kan slå för brett och som riskerar att begränsa helt legitim fotografering, speciellt med skrivningen “oavsett plats” som det står i lagförslaget. Redan idag feltolkar några det som att det nu blir förbud mot fotografering på allmän plats, och det kommer sjävutnämnda och lättkränkta moralens väktare att ta som skäl till att bråka med helt vanliga fotograferande människor. Blir det en anmälan blir det också en tolkningsfråga vad som är en kränkning och vilket syfte fotografen hade med fotograferingen, både för professionella fotografer såväl som för hobbyfotografer. Istället för att införa ännu en luddig lag, som slår mot fotografering snarare än mot kränkningen som är det egentliga brottet, går det inte att anpassa tillämpningen av dom lagar som redan finns kring förtal, trakasserier, ofredande osv? En kamera kan vara ett verktyg för att begå brott men det är bara en metod bland många tänkbara, och det borde vara möjligt att täcka in det tillsammans med andra kränkande handlingar med generella lagar.

 4. Magnus says:

  Den riktiga slamkryparen i detta förslag är att man utåt ger intrycket att det handlar enbart om “slutna rum”, som WC, provhytter, duschar och så vidare, men så är det inte. I förslaget sägs, som inlägget ovan påpekar, att förslaget gäller “oavsett plats”, dvs också på helt offentliga platser som gator och torg. Överallt, helt enkelt. Även i din egen lägenhet och på din egen toalett.

  Som det är skrivet, gäller det inte heller enbart fotografering, utan all bildupptagning.

 5. Anders, förslaget kan inte tolkas som att det är ett allmänt fotoförbud på allmän plats. Jag har också mycket svårt att tro att någon skulle vara för ett sådant, då skulle jag inte kunna fotografera mina barn när de gungar i parken.

  All lagstiftning måste tolkas. Även om vi som du föreslår skulle förändra t.ex. lagrummet om ofredande så skulle det ändå bli en tolkningsfråga vad som är ett ofredande.

  Precis som du säger så blir syftet med fotograferingen viktig, den som fotograferar måste ha haft som avsikt, “Den som olovligen, på ett sätt som är ägnat att kränka den enskildes personliga integritet…”. Men det är alltid åklagaren som har bevisbördan, så fotografen behöver inte visa att han inte hade den avsikten. Detta är inte heller konstigare än annan lagstiftning som bygger på uppsåt.

  Magnus, du måste läsa hela texten. Det går inte att ta en mening och sedan dra slutsatser av det. Förslaget till Brb 4 kap § 6a första stycket är uppdelat i två meningar. Den första handlar om inomhussituationen: “Den som olovligen, på ett sätt som är ägnat att kränka den enskildes personliga integritet, fotograferar eller annars med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller i ett annat liknande utrymme, döms för olovlig fotografering till böter eller fängelse i högst ett år.”

  Andra meningen handlar om situationer oavsett plats när någon fotograferar dolt eller påträngande på ett sätt som är ägnat att allvarligt kränka integriteten: “Detsamma gäller den som olovligen fotograferar eller annars med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon på ett sätt som är påträngande, närgånget eller dolt och ägnat att allvarligt kränka hans eller hennes personliga integritet som privatperson.”

  Det handlar t.ex. om att fotografera under kjolen på personen framför i rulltrappan. Som all annan lagstiftning så kommer domstolarna att fastställa praxis och de utgår från förarbetena med mer detaljerade beskrivningar av hur lagtexten ska tolkas. Med andra ord inga skillnader mot annan lagstiftning.

  Magnus, du skriver “i din egen lägenhet och på din egen toalett”, men hela lagstiftningen bygger på att det är olovlig fotografering. Man har med stor sannolikhet lov att fotografera i sin egen lägenhet… Men, om du har för avsikt att montera upp en dold kamera i badrummet för att filma när en gäst duschar eller går på toaletten så bör du givetvis undvika det.

 6. Anders Östberg says:

  Nej ingen kommer förstås att bli dömd i en domstol för vanlig fotografering, det är inte det som är problemet med skrivningen. Problemet är just det att folk som redan nu av någon anledning ogillar fotografering på allmän plats kommer att hänvisa till den här lagen och krångla till det ännu mer för helt legitim fotografering, kräva redovisning av varför man fotograferar och försöka stoppa den. I värsta fall med amatörpolisingripanden eftersom det är tillåtet med fängelse i straffskalan, och med felaktiga polisanmälningar som drar resurser i onödan. Jämför hur det sett ut i England på senare tid, rena trakasserier av fotografer i en del fall. Efter nyheterna om lagförslaget så har faktiskt fotografer redan idag fått kommentarer från folk på gatan att “nästa år får du inte ta den här bilden”.

 7. Anders, jag tror att det är en klar överdrift. Det finns säkert folk redan idag som inte gillar att bli fotograferade i offentlig miljö, men jag tror inte att ett skydd för integriteten på det sätt som vi har föreslagit leder till “trakasserier av fotografer”.

 8. Stefan Ohlsson says:

  Har du läst om polisernas agerande på tunnelbanan? Det reflekterar den förändring som skett under de senaste åren, när alltfler tror att det är förbjudet att fotografera på allmän plats. Till och med poliser tror sig kunna förbjuda fotografering på allmän plats för att de känner sig kränkta. Och detta redan idag.
  Ditt lagförslag kommer med 100 % säkerhet medföra att det blir allt svårare även för seriösa fotografer att utöva sin verksamhet. När du säger att du tror att det är en klar överdrift visar det bara att du inte rör dig bland fotografer. Vi märker som sagt var redan av detta. Du har kanske också hört talas om den utveckling som skett i England under skenet av terroristbekämpning.
  Det går att utforma ett lagförslag som inte hämmar yttrandefriheten och som verkligen slår mot de avarter som du vill komma åt. Men med dessa luddiga formuleringar som nu finns i lagförslaget är det bara ytterligare ett steg mot ett sluttande plan.

 9. Jag tror inte att de aktuella poliserna trodde att de hade rätten på sin sida, det handlar om två poliser som gjorde ett väldigt dåligt ingripande som tyder på dåligt omdöme. Vårt förslag bygger på Integritetsskyddskommitténs förslag för att förstärka den personliga integriteten och remissinstansernas svar. Jag tycker att det är oerhört viktigt att förstärka integritetsskyddet så att det t.ex. inte ska vara lagligt att montera en kamera i någon annans badrum. Det förslag vi avser lägga fram är väl balanserat och skyddar fotografer att utöva sin verksamhet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.