Trängselskatt i Malmö?

Jag tycker att erfarenheterna av trängselskatten i Stockholm är goda och nu ansöker även Göteborg om att få införa trängselskatt. Att det skulle bli en diskussion även i Malmö var väntat, men kanske lite mer oväntat att Maud Olofsson satte igång den.

I en intervju med Sydsvenskan så uttryckte Maud att hon kan tänka sig trängselskatter även i skånska städer, men var också mycket tydlig på att det inte är något som regering eller riksdag ska tvinga på någon, utan det ska utgå från lokala önskemål.

Jag kan se fördelar med trängselskatt i Malmö, men i övriga städer som har nämnts så är det mer tveksamt, speciellt i Kristianstad där jag aldrig har upplevt någon större trängsel. Men finns det ett lokalt och regionalt önskemål så är jag inte den som kommer att protestera.

När det gäller Malmö så säger Centerpartiet där ja till trängselskatt, men det måste också vara en diskussion med kringliggande kommuner och dess invånare som berörs av trängselskatten. De grå centralistiska partierna S och M säger inte oväntat nej till trängselskatt i Malmö. Mer intressant att Fp tycks vara positiva.

This entry was posted in General and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Trängselskatt i Malmö?

  1. Pingback: Malmöcentern positiva till biltullar i Malmö « Erika Hedblom (c) kandidat Malmö

Leave a Reply

Your email address will not be published.